Asesor KAS

W związku z powyższym, Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie prosi o odpowiedź na poniższe pytania:

Czy w KAS powstało stanowisko/funkcja asesora KAS (jeśli tak to od kiedy) i ile jest osób zatrudnionych na przedmiotowym stanowisku z podziałem na MF, KIS, poszczególne IAS?;

Jaką rolę odgrywa asesor KAS i jaki jest jego zakres obowiązków ?;

Kto i na jakiej podstawie powołuje/zatrudnia asesora KAS?

Ile wynosi jego wynagrodzenie/uposażenie?

Jakie wykształcenie jest wymagane na stanowisku asesora KAS oraz jakie musiał przejść szkolenia w KAS od momentu powołania/mianowania go na takie stanowisko/funkcję?

Czy asesorzy KAS mają w zakresie swoich obowiązków kontrolę pracowników/funkcjonariuszy - jeśli tak to w jakich obszarach?

Czy przeprowadzali już kontrole w KAS - z jakimi wynikami?

Jak wyglądał tryb naboru i jakie kompetencje były decydujące?

Czytaj więcej w załączonym piśmie.
 

Attachments

  • celnicy93-23-inf. publ. - do SKAS Asesorzy.docx
    59,7 KB · Wyświetleń: 313
Back
Do góry