Art.15a- wniosek do MSWiA

Pan Mariusz Kamiński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji


dks@mswia.gov.pl

biuroministra.BM@mswia.gov.pl


Szanowny Panie Ministrze.


Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, który powstał w MSWiA i który dotyczy art.15a tej ustawy oraz ewentualnych innych zmian.


Proszę o przesłanie projektu na adres slawomir.siwy@celnicy.pl wyłącznie w wersji elektronicznej.

Uzasadnienie


Sprawa dot. art.15a dotyczy również funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, stąd środowisko zawodowe, nasza formacja, jest zainteresowana tym projektem i pragniemy uczestniczyć w konsultacjach i wszelkich uzgodnieniach. Uważamy, że należy tę kwestię uregulować biorąc pod uwagę prawa nabyte poprzez wprowadzenie możliwości wyboru systemu.


Z Poważaniem
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
 
Wysłaliśmy wniosek do MSWiA. Wiemy z kuluarów, że nie obejmuje funkcjonariuszy SCS, a jedynie służby podległe pod MSWiA.
Projekt dzisiaj może będzie już oficjalnie upubliczniony.
 
Do góry