APEL DO FUNKCJONARIUSZY!!!

Nysa, dnia 10.11.2010r.


APEL

Funkcjonariusze Służby Celnej!!!

W obliczu trudnej sytuacji budżetu Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL

- apeluje do wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej,

o rzetelne wykonywanie powierzonych zadań w celu zwiększenia wpływów budżetowych i skuteczniejszej walki z przestępczością i nieuczciwymi przedsiębiorcami.

Koleżanki i Koledzy !​

Dochody budżetu Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwo obywateli Wspólnoty Europejskiej są najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez Polską Służbę Celną. Funkcjonariuszy celnych, którzy realizując nałożone obowiązki są poddawani naciskom w celu przyspieszenia czynności służbowych kosztem zaniedbań przy kontroli, prosimy o postępowanie zgodne ze złożonym ślubowaniem.​

Jako przedstawiciele środowiska pracowniczego, ZZ Celnicy PL realizując ustawowe i statutowe cele, w trosce o bezpieczeństwo funkcjonariuszy podczas wykonywania obowiązków służbowych, apeluje o przekazywanie wszelkich informacji o nieprawidłowościach utrudniających wypełnianie służby i narażających Was na odpowiedzialność dyscyplinarną i karną, celem analizy i ewentualnego podjęcia działań prawnych.​

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym przekazaliśmy do Prezydenta RP, Premiera i Ministra Finansów, kierowany do Szefa Służby Celnej wniosek Zarządu Głównego Związku Zawodowego Celnicy PL w sprawie odwołania z zajmowanych stanowisk Dyrektorów Izb Celnych oraz wezwaliśmy do złożenia rezygnacji ze stanowiska Szefa Służby Celnej Pana Jacka Kapicę w związku z obecną sytuacją w Służbie Celnej.​

Koleżanki i Koledzy – czas na odbudowę Służby Celnej i jej prawdziwą modernizację.

Z celniczym pozdrowieniem:
Zarząd ZZ Celnicy PL

APEL DO POBRANIA:
http://zz.celnicy.pl/tekst-484.html
 

Komentarze

Do góry