AKT OSKARŻENIA

temida_slepa_wazy.jpgW dniu 30.12.2010r. Związek Zawodowy Celnicy PL złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w V Wydziale Karnym ul. Marszałkowska 82; 00-517 Warszawa, akt oskarżenia dot. procesu mianowań funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o SC. Jest to akt oskarżenia złożony na podstawie art.55 par.1 KPK. Zgodnie z art.55 par.3 KPK inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłaczyć się do postępowania.
Jak powszechnie wiadomo w procesie mianowań pokrzywdzonych jest tysiące funkcjonariuszy.
Nie tylko byli kierownicy czy kierujący sekcją, ale także większośc funkcjonariuszy, których mianowano na najniższe stopnie w korpusie albo zdegradowano o kilka stopni w stosunku do swoich kolegów, którzy w dniu wejścia w życie mieli tylko stopień wyżej.
Jak powszechnie wiadomo nie uwzględniono doświadczenia funkcjonariuszy i zastosowano pozaustawowe kryterium stopnia i stanowiska pomimo patologicznej polityki kadrowej, zaniedbań awansowych w większości izb celnych przed dniem wejścia w życie ustawy o SC.
Czy pokrzywdzeni funkcjonariusze skorzystają z możliwości jaką daje im art.55 par.3 ustawy Kodeks Postępowania Karnego.
Ministerstwo Finansów już wydaje decyzje odmowne w trybie administracyjnym w sytuacji roszczenia o wyższy stopień w tym samym korpusie. Poza złożeniem wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji można także dochodzić prawa na podstawie art.55 par.3 KPK.

Ps. Ciekawe, czy MF opublikuje także akt oskarżenia na Corintii, podobnie jak opublikował tam umorzenie śledztwa przez Prokuraturę? To oczywiście pytanie retoryczne.
 

Komentarze

a ja czekam na taki sam z art.222!!!, nie wiem ale raz jeszcze przelicze pkt ...moze sie udac ...tylko czy pkt szefa jest w tym wypadku wazna????
 
Art. 103. 1. Funkcjonariusza zawiesza się w pełnieniu obowiązków służbowych na czas nie dłuższy
niż 3 miesiące, w przypadku wszczęcia przeciwko niemu:
1) postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarzenia publicznego (...)

jesli sprawa jest przeciwko SSC to czy wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia nie stanowi przyczyny zawieszenia w pełnieniu obowiązków funkcjonariusza Jacka K. ? :confused:
 
Do góry