Adam Mariański: Niełatwe wyzwania reformy systemu podatkowego dla nowego rządu

"Dużym wyzwaniem jest poważna reforma Krajowej Administracji Skarbowej. W krótkim terminie należy pilnie zakończyć naganne praktyki naruszania przepisów prawa. Niezbędne jest zbudowanie odpowiedniego systemu nadzoru, ale także odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników, w szczególności za przewlekłość postępowania. Pierwszym krokiem powinno być rozliczenie urzędników instrumentalnie wszczynających postępowania karnoskarbowe, nierzadko w celu ukrycia swojej nieudolności skutkującej przedawnieniem zobowiązań podatkowych."
 
"Dużym wyzwaniem jest poważna reforma Krajowej Administracji Skarbowej. W krótkim terminie należy pilnie zakończyć naganne praktyki naruszania przepisów prawa. Niezbędne jest zbudowanie odpowiedniego systemu nadzoru, ale także odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników, w szczególności za przewlekłość postępowania. Pierwszym krokiem powinno być rozliczenie urzędników instrumentalnie wszczynających postępowania karnoskarbowe, nierzadko w celu ukrycia swojej nieudolności skutkującej przedawnieniem zobowiązań podatkowych."
Tą nowomowę już chyba kiedyś słyszałem...
 
Back
Do góry