21.04. godz. 11:00 posiedzenie RDS w sprawie finansowania przez funkcjonariuszy zmian podatkowych.

Od stycznia 2022 roku Rząd wprowadził zakaz odpisywania w PIT składki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
To jest składka, która jest płacona w wysokości 9%, a podstawą jej wyliczenia jest przychód.
Stąd funkcjonariusze płacą ją po prostu wyższą, niż ogół pracujących i czynnych zawodowo obywateli, ponieważ od ich uposażeń brutto nie są odprowadzane składki ZUS. Mają wyższą podstawę obliczenia składki zdrowotnej, której nie można odpisać w PIT tak jak wcześniej.
Jak wchodziliśmy jako funkcjonariusze SCS do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego w styczniu 2018 roku, Państwo zabrało wszystkim funkcjonariuszom równowartość składek ZUS, gdyż każdemu funkcjonariuszowi obniżyło dokładnie o tyle samo uposażenie brutto.
MSWiA oraz Premier deklarowali funkcjonariuszom, że nowe regulacje związane z Polskim Ładem i aktualnie kontynuowane w Nowym Nowym Ładzie, projektowanym rozwiązaniu podatkowym (brak możliwości odpisania w PIT składki zdrowotnej) zostaną zrekompensowane.
Niestety w projekcie ustawy jaką przygotował Rząd nie ma żadnej rekompensaty.
Jest obniżenie dla wszystkich obywateli podatku z 17% do 12% - pierwszy próg podatkowy, ale składkę zdrowotną funkcjonariusze wciąż płacą wyższą i nie mają tego w żaden sposób refundowane. Czyli Ich uposażenia będą, na skutek obniżenia kwoty wolnej od podatku oraz obniżenia podatku do 12% rosły w większości przypadków, jednak mniej niż dla ogółu czynnych zawodowo obywateli. Będzie to mniej o ww. różnicę wynikającą z płacenia przez funkcjonariuszy, wyższej składki zdrowotnej.

Dla funkcjonariusza, który zarabia brutto 4500zł jest to ok. 55 zł strata(o tyle mniej wzrośnie jego pensja w stosunku do ogółu pracujących obywateli. Pensja wzrośnie na skutek podwyższenia kwoty wolnej od podatku oraz obniżenia podatku z 17% na 12%).
Dla funkcjonariusza z brutto 6500zł jest to strata ok. 80 zł
Dla funkcjonariusza z brutto 8500zł jest to strata ok. 105 zł itd.

W tej sprawie odbędzie się posiedzenie RDS w dniu 21.04 o godz. 11:00.

Zobaczymy czy Rząd rzeczywiście stoi #MuremZaPolskimMundurem czy są to tylko deklaracje?

Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy


"Z upoważnienia Przewodniczącego Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego, Pana Rafała Jankowskiego w załączeniu przesyłam zaproszenie wraz z porządkiem obrad na posiedzenie Podzespołu, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia br. o godz. 11.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ulicy Limanowskiego 23 w Warszawie, Sala A ...

Przewodniczący Podzespołu Problemowego RDS
ds. Służb Mundurowych
Rafał Jankowski"
 
Ostatnia edycja:
Do góry