• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6987 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

Służba celna

Komisja Finansów Publicznych nie rozpatrzyła wciąż odpowiedzi MF na Dezyderat nr 2

 • 4 709
 • 0
W dniu 23.09.2010r. Komisja Finansów Publicznych zebrała się celem rozpatrzenia odpowiedzi na Dezyderat nr 2 w sprawie likwidacji trzech izb celnych oraz mianowań funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o SC.
Komisja nie rozpoczęła nawet merytorycznego rozpatrywania sprawy. Kwestia została odroczona na kolejne posiedzenie.

Odpowiedź Ministra Finansów na Dezyderat wszyscy pamiętamy http://zz.celnicy.pl/upload/art460/2f8a6df2.pdf

W przeddzień posiedzenia związkowcy wysłali do Przewodniczącego stanowisko w sprawie:

Warszawa, dnia 21 września 2010 r.

Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych
Poseł na Sejm RP
Paweł Arndt

Szanowny Panie Przewodniczący

Działając w imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL, niniejszym przedstawiam
stanowisko Związku Zawodowego Celnicy PL w przedmiocie odpowiedzi Ministra
Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. na Dezyderat nr 2 Komisji Finansów
Publicznych w zakresie mianowania...

Wywiad w Gazecie Prawnej z Szefem Służby Celnej z okazji Święta Służby Celnej

 • 4 484
 • 1
gazetaprawna.jpgW dniu 21.09.2010r. Szef Słuzby Celnej udzielił wywiadu do Dziennika Gazeta Prawna. Szef życzy celnikom "Satysfakcji z pracy i poczucia dumy ze służby. Niezbędnych narzędzi do wykonywania powierzonych zadań i sprawiedliwych szefów."
Zdaniem Szefa ..."Kontynuujemy modernizację, mamy konkretną strategię rozwoju. Nowa ustawa o Służbie Celnej uporządkowała nasze kompetencje i uprawnienia. To wszystko daje perspektywy stabilnego rozwoju."

Polskie firmy i osoby fizyczne wolą odprawiać się poza granicami Polski

 • 2 575
 • 0
gazetaprawna.jpgDziennik Gazeta Prawna odniósł się w dzisiejszym wydaniu do podnoszonego przez celników problemu ucieczki odpraw celnych z Polski. Niestety Ministerstwo Finansów nie widzi problemu w kilkuset milionowych rokrocznych stratach budżetu.
http://biznes.gazetaprawna.pl/artyk...dzet_traci_na_tym_setki_milionow_zlotych.html

Celnicy nie zgadzają się na "ucieczkę" odpraw z Polski

 • 3 473
 • 0
Kierownictwo SC w dalszym ciągu osłabia wewnętrzne komórki organizacyjne przyczyniając się w ten sposób do "ucieczki" odpraw celnych z Polski do innych krajów UE.
Poruszaliśmy ten temat na portalu http://celnicy.pl/content.php?68-Szef-Służby-Celnej-odpowiada-w-sprawie-alokacji
W związku z wymijającą odpowiedzią SSC, ZZ Celnicy PL wysłał kolejne pismo do Ministra Finansów.
Osłabianie wewnętrznych komórek organizacyjnych to oczywiscie tylko jeden z elementów powodujących ucieczkę odpraw celnych z Polski. O innych, takich jak złe prawo, biurokracja, nadprocedury, nieprzemyślane wytyczne celnicy informowali również decydentów i Parlamentarzystów. Czy ktoś wreszcie pochyli się nad tym problemem?
Czy MF przyzna się wreszcie ile Skarb Państwa stracił już z tego tytułu?

Związek Zawodowy Celnicy PL

Nysa, dnia 15.09.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL – 72/2010

Pan Jan Vincent...

MANIFESTACJA 22.09.2010R. - WARSZAWA

 • 3 411
 • 0
Warszawa 14 września 2010r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Koleżanki i Koledzy

Informuję, że zgodnie z postanowieniami przedstawicieli związków zawodowych państwowej sfery budżetowej obecnych na spotkaniu w dniu 10 września br. potwierdzono decyzję przedstawicieli związków zawodowych państwowej sfery budżetowej o przeprowadzeniu manifestacji w dniu 22 września br. w Warszawie.
Wobec powyższego informuję, że program manifestacji jest następujący:
• Godz. 10.00 – 12.00 – zbiórka na Placu im. Józefa Piłsudskiego, krótkie przemówienie, formowanie kolumny, wymarsz ul. Królewską do
ul. Marszałkowskiej;
• Przejście ul. Marszałkowską do ul. Świętokrzyskiej pod Ministerstwo Finansów – krótkie przemówienie pod ministerstwem, złożenie petycji do Ministra Finansów;
• Z ul. Świętokrzyskiej przejście ul. Nowy Świat do Placu Trzech Krzyży, skąd udamy się ul. Wiejską pod gmach Sejmu RP. Tutaj przewidujemy przemówienia oraz złożenie petycji do Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu...​

Czy Minister Finansów podpisze sprzyjające korupcji zarządzenie?

 • 4 762
 • 0
Kierownictwo Służby Celnej przedstawiło do konsultacji społecznych projekt zarządzenia w sprawie zasad dokonywania opisu i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych. W sprawie ostro zareagowały Związki Zawodowe sytuując projekt wśród aktów, które będą sprzyjać rozwojowi korupcji. Związkowcy wystąpili z prośbą o interwencję do Min. Julii Pitery, jako przedstawiciela KPRM odpowiedzialnego z ramienia Rządu za walkę z korupcją.
Pismo do Minister Julii Pitery, uzasadnienie dlaczego projekt ww. zarządzenia jest korupcjogenny oraz wykaz szczegółowych uwag Związku Zawodowego Celnicy PL dostępny tutaj: http://zz.celnicy.pl/tekst-468.html

Spotkanie w MF w związku z wartościowaniem - propozycja godnych zarobków

 • 5 685
 • 0
MF zaprosił Związki na spotkanie w sprawie wartościowania. Związek Zawodowy Celnicy PL przedstawił Ministrowi Finansów propozycję, aby uposażenia w Służbie Celnej na stanowiskach specjalistycznych kształtowały się na godnym poziomie. Związek zaproponował mnożnik kwoty bazowej 1,919 dla I kategorii zaszeregowania.
Szczegółowe uwagi dotyczące projektu zarządzenia w sprawie wartościowania i opisu stanowisk zostały przekazane Ministrowi Finansów za odrębnym pismem.

Pismo Związku do Ministra Finansów:

Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 10.09.2010r..

Nr: ZZ Celnicy PL – 88/2010

Pan Jan Vincent Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze.

Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o zmianę rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych Dz.U Nr 36 poz. 199 z 2010r. z uwagi na fakt, iż wraz z wdrożeniem projektu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad...

Szef Służby Celnej odpowiada w sprawie alokacji

 • 5 471
 • 0
"Jednocześnie pragnę podkreślić, że mając na uwadze zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby
Kontroli w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia kadrowego jednostek granicznych oraz
założenia rządu nie zwiększania etatów w administracji, tylko wykorzystywania rezerw tkwiących
w danej organizacji, należy przyjąć, że trudny proces racjonalizacji wykorzystania kadr Służby
Celnej w perspektywie najbliższych dwóch lat jest procesem nieuniknionym."
Odpowiedź SSC dostępna tutaj: http://zz.celnicy.pl/tekst-467.html

I OGÓLNOPOLSKI ZLOT SŁUŻBY CELNEJ - TATRY 2010

 • 3 666
 • 0
znaczek wybrany RGB.jpgZAPRASZAMY NA I OGÓLNOPOLSKI ZLOT SŁUŻBY CELNEJ - TATRY 2010
PROGRAM ZLOTU, REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNE TUTAJ: http://zz.celnicy.pl/tekst-464.html
ZLOT ODBYWA SIĘ W DNIACH 7-10.10.2010R. NA ZGŁOSZENIA OCZEKUJEMY DO 20 WRZEŚNIA 2010R.

Rozporządzenie MSWiA zmieniające rozp. w sprawie przenoszenia do służby w SG

 • 6 346
 • 0
W Dz. U. Nr 149 Poz.1001 opublikowano rozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

Istotny jest par. 16, w którym dodano ust.2 dot. funkcjonariuszy Służby Celnej

ust. 2. Okresy służby w Służbie Celnej uznaje się za równorzędne z okresem służby w Straży Granicznej dla celów związanych z ustaleniem stażu służby, jaki powinien mieć funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym.

Ust.1 par.16 pozostał bez zmian:​
§ 16. ust.1 Okresy służby i staż funkcjonariusza w Policji, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnym Biurze Antykorupcyjnym uznaje się za równorzędne z okresami służby i stażem w Straży Granicznej, przyjmując odpowiednio, że jeden dzień służby i stażu w tych formacjach odpowiada jednemu dniowi służby i stażu w Straży Granicznej.

Rzeczpospolita opublikowała list Związku Zawodowego Celnicy PL

 • 8 904
 • 0
images.jpg Rzeczpospolita opublikowała obszerne fragmenty listu ZZ Celnicy PL, który był reakcją na publikację negującą konieczność przyznania Służbie Celnej uprawnień operacyjno-rozpoznawczych http://www.rp.pl/artykul/527708.html

Protest sfery budżetowej - Warszawa 22 września 2010r.

 • 5 196
 • 0
"Warszawa, 23 sierpnia 2010 r.

Stanowisko
Związków Zawodowych państwowej sfery budżetowej
w sprawie projektu zamrożenia wzrostu wynagrodzeń na rok 2011

Przedstawiciele Związków Zawodowych – sygnatariusze niniejszego Stanowiska w sprawie założeń Rządu do projektu budżetu państwa na rok 2011, w części dotyczącej zamrożenia wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, żądają:
1. wprowadzenia korekty do założeń projektu budżetu państwa na rok 2011, zgodnie
z propozycją central związkowych: NSZZ ”Solidarność”, OPZZ i FZZ FORUM, i przyjęcia wzrostu wynagrodzeń dla państwowej sfery budżetowej o 5,3%, co stanowiłoby rekompensatę wynikającą
z kosztów inflacji ostatnich lat;
2. pilnego rozpoczęcia negocjacji, w sprawie stabilnego wieloletniego wzrostu wynagrodzeń
w Służbie Cywilnej, dla pracowników urzędów państwowych oraz funkcjonariuszy państwowych.
Uzasadnienie
W 2010 roku zamrożono wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej ze względu na „kryzys...

LIST OTWARTY DO SZEFA SŁUŻBY CELNEJ

 • 5 103
 • 1
NSZZ Solidarność przy IC Wrocław wystosował LIST OTWARTY do Szefa Służby Celnej. Sprawa dotyczy mianowań funkcjonariuszy na stopień służbowy. W liście czytamy m.in. że sprawa mianowań na stopnie służbowe jest zdaniem Związku największym skandalem w Słuzbie Celnej od czasu alokacji 2004. Zdaniem Związku trudno znaleźć w państwie prawa tak ewidentne przykłady manipulacji przepisami prawa i lekceważenia praw obywatelskich.
List do pobrania http://zz.celnicy.pl/tekst-461.html

MSWIA odpowiada - emerytury mundurowe

 • 5 673
 • 0
MSWIA odpowiedziało na pismo Związków, w którym pytano czy doszło do złamania prawa w procesie legislacyjnym nad ustawą o Służbie Celnej. Związek wysyła w tej sprawie wniosek o kontrolę do Najwyższej Izby Kontroli. Pełna korespondencja dostępna pod linkiem:
http://zz.celnicy.pl/tekst-442.html

Związki Zawodowe o planach alokacji Szefa Służby Celnej

 • 4 374
 • 0
W odpowiedzi na Dezyderat Komisji Finansów Publicznych Minister Finansów potwierdził chęć przeprowadzenia alokacji z IC Toruń, Szczecin, Wrocław i Rzepin.

Załączamy pismo Związków do Ministra Finansów w tej sprawie:
http://zz.celnicy.pl/tekst-454.html

Minister Finansów nie zna KPA i nie uznaje Uchwał Sądu Najwyższego!!!

 • 3 849
 • 0
ministerstwo-finansow.jpgMinister Finansów udzielił odpowiedzi Marszałkowi Bronisławowi Komorowskiemu na Dezyderat Komisji Finansów Publicznych.
Odpowiedzi udzielono wbrew orzecznictwu Sądu Najwyższego.
Odpowiedź wskazuje też na brak znajomości Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Gdyby Minister Finansów był funkcjonariuszem celnym wszczęto by przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, gdyż nie realizuje jednego z podstawowych obowiązków funkcjonariusza polegającego na stałym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i nie szkoli się w służbie.
Minister Finansów odpowiada za finanse publiczne państwa i służby skarbowe oraz Służbę Celną. Udzielając odpowiedzi uznał jak widać, że nie ma obowiązku działania zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego i KPA.
Szeregowy funkcjonariusz celny nie ma takich przywilejów.
Cóż, z tego wynika, że takie uprawnienia w Rzeczypospolitej przysługują jedynie Ministrom i innym organom państwowym.
A tak na marginesie:
SPRAWA MIANOWAŃ, TAKŻE W...

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka obradowała w sprawie celników

 • 3 644
 • 0
logo_sejm.jpgW dniu 03.08.2010r. odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie postępowań przygotowawczych prowadzonych wobec funkcjonariuszy celnych
Biuletyn z posiedzenia Komisji dostępny na stronach Sejmu:
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main6?OpenForm&SPC

Odpowiedź ZZ Celnicy PL do dziennika Rzeczpospolita

 • 4 542
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL
Ul. Szpitalna 3b, 5-7
45-010 Opole
Adres korespondencyjny:
48-300 Nysa ul.Otmuchowska 50

Nysa, dnia 13.08.2010r.

Nr: ZZ Celnicy PL –79-1/10

Sz.P. Paweł Lisicki
Redaktor Naczelny Dziennika Rzeczpospolita
Sz.P. Grażyna Leśniak
Redaktor Dziennika Rzeczpospolita

Szanowny Panie Redaktorze.
Szanowna Pani Redaktor.

W związku z artykułem pt. „Celnik jak agent służb specjalnych”, który ukazał się w poniedziałkowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita w dniu 9 sierpnia 2010r. uprzejmie informuję, iż przyznane przez Parlament RP uprawnienia Służby Celnej, o których stanowi wspomniany artykuł są wciąż niewystarczające do skutecznego ścigania szarej strefy w hazardzie, akcyzie, przemycie i innych dziedzinach, którymi zajmuje się z mocy ustawy Służba Celna.
Przyznane uprawnienia, o których pisze Dziennik Rzeczpospolita, to jedynie namiastka pełnych uprawnień operacyjnych, które są niezbędne, aby...

Wartościowanie i opis stanowisk - konsultacje społeczne projektu zarządzenia Ministra Finansów

 • 5 442
 • 0
ministerstwo-finansow.jpgMinisterstwo Finansów przesłało do zaopiniowania projekt zarządzenia Ministra Finansów dot. wartościowania i opisu stanowisk. W chwili obecnej jest czas na zgłaszanie uwag do tego projektu

Pliki dostępne pod linkiem:
http://zz.celnicy.pl/tekst-458.html

Komunikat - spotkanie Związków Zawodowych sfery budżetowej

 • 4 093
 • 0
KOMUNIKAT
ze spotkania przedstawicieli związków zawodowych
w Warszawie w dniu 11 sierpnia 2010r.

W związku z przerwaniem w dniu 30 lipca 2010 roku rozmów w Komisji Trójstronnej dotyczących założeń projektu budżetu Państwa na rok 2011, zamrażającego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, w dniu 11 sierpnia 2010 roku w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjne niżej wymienionych związków zawodowych:
 Sekcja Krajowa Pracowników Skarbowych NSZZ "Solidarność",
 Związek Zawodowy Celnicy PL,
 Regionalna Sekcja nr 2 Pracowników Administracji Państwowej i Urzędów Centralnych NSZZ "Solidarność",
 Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej,
 Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP,
 Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.
W trakcie spotkania uczestnicy wyrazili głębokie zaniepokojenie sytuacją powstałą w Komisji Trójstronnej, spowodowanej nieobecnością umocowanych przedstawicieli Rządu RP. Uniemożliwiło to...
Back
Do góry