Służba Celna

Home

Wnioski o wykreślenie art.12 ust.2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...

 • 1 959
 • 0
Publikujemy wnioski skierowane przez ZZ Celnicy PL do różnych ministrów i do ZER MSWiA o wykreślenie art.12 ust.2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...

Szczegółowe warunki podwyższania emerytur funkcjonariuszy - wniosek

 • 1 846
 • 1
"W imieniu ZZ Celnicy PL zwracam się z wnioskiem o uwzględnienie poniższych uwag do rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

1. Dodanie „Służby Celno-Skarbowej” w § 1 projektu w pkt. 1 zmieniającym §1rozporządzenia- w projekcie brak wskazania, że rozporządzenie ma zastosowanie także do funkcjonariuszy SCS;
2. Dodanie „Służbą Celno-Skarbową” w § 1 projektu w pkt. 4 w zmianie brzmienia pkt. 7 rozporządzenia,
3. Uwzględnienie w nowelizacji Służby Celnej na takich zasadach, jak Biura Ochrony Rządu (służby przekształcone odpowiednio w Służbę Celno-Skarbową oraz Służbę Ochrony Państwa)...

Informacja MF na temat blokady środków

 • 1 856
 • 0
"Wnioski te nie zawierają wydatków ujętych w planach finansowych jednostek KAS w podziałkach klasyfikacyjnych dotyczących funduszy wynagrodzeń ... (paragrafach 4010, 4020, 4050, 4060)" - napisało Ministerstwo Fionansów w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną

Życzenia WIelkanoc 2019

 • 618
 • 0
6362

Związek Zawodowy Celnicy PL,
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzy

wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom KAS, aby ten niezwykły czas Wigilii Paschalnej umocnił w Nas wszystkich
wiarę, nadzieję i miłość.

Niech ten czas skłoni Nas do zatrzymania się i zastanowienia nad tym co jest prawdziwym sensem życia, nad tym co robimy i jak postępujemy. Niech ten czas przemieni Nasze serca i zmieni Nasze życie w każdym z tych aspektów i wszędzie tam, gdzie jest to Nam najbardziej potrzebne.

Zdrowych, Radosnych i pełnych Pokoju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzy Związek Zawodowy Celnicy PL


Przewodniczący
ZZ Celnicy PL...

Projekt Uchwały modernizacyjnej dla KAS

 • 4 809
 • 3
Publikujemy wniosek o przyjęcie Uchwały modernizacyjnej skierowany przez Szefa KAS do KPRM wraz z załącznikami i wysokością planowanych podwyżek.

Zaproszenie na Ogólnopolski Zlot SC - Poznaj swój kraj- PILICA 2019

 • 1 671
 • 0
Związek Zawodowy Celnicy PL zaprasza funkcjonariuszy i pracowników KAS
na spływ kajakowy przepiękną rzeką Pilicą, który odbędzie się w dniach od 30 maja
do 2 czerwca 2019 r.

Tak dyscyplinuje się urzędników. Wzrosła liczba postępowań wyjaśniających

 • 1 511
 • 0
Ze sprawozdania szefa służby cywilnej za 2018 r. wynika, że najwięcej wszczętych postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych było w Krajowej Administracji Skarbowej. W porównaniu do 2017 r. liczba tych spraw wzrosła o 100 proc.

Pomoc dla Janusza z IAS Katowice

 • 995
 • 0
Szanowni Państwo...

Zwracam się do Państwa z prośbą o odruch serca dla naszego kolegi Janusza Kałuży, pełniącego służbę w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach.

W 1992 roku Janusz miał wypadek, który spowodował złamanie prawej nogi. Za ciasno założony opatrunek gipsowy spowodował martwicę, skutkiem czego była amputacja części stopy.

Podczas drugiej operacji wszczepiono gronkowca złocistego, co spowodowało roczny pobyt w szpitalu oraz następne operacje.

Niestety, leczenie gronkowca nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

W chwili obecnej gronkowiec zaatakował już kość piszczelową i posuwa się coraz wyżej, powodując daleko zaawansowaną osteoporozę. Wielokrotne konsultacje lekarskie określiły diagnozę, iż konieczne jest amputowanie podudzia, gdyż choroba będzie postępowała. Na dzień 26 sierpnia 2019 roku została wyznaczona już data operacji. Po przeprowadzonej...

Pytanie do MF o rzekome zamrożenie oszczędności

 • 3 418
 • 1
Pan Marian Banaś
Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Związek Zawodowy Celnicy PL otrzymuje alarmujące informacje o zamrożeniu, na polecenie Ministerstwa Finansów, środków pochodzących z oszczędności na funduszach płac w poszczególnych IAS.

Prosimy o informację w trybie dostępu do informacji publicznej:

1.Czy Ministerstwo Finansów wydało polecenie zamrożenia środków na funduszu wynagrodzeń funkcjonariuszy lub korpusu S.C.? Czy kwoty te zostaną odprowadzone do Ministerstwa? Jeżeli tak, to jakie kwoty z poszczególnych IAS?

2. Czy Ministerstwo Finansów zażądało zwrotu lub wstrzymało przekazanie środków do IAS/KIS na:

a) działalność IAS/KIS

b) na wynagrodzenia lub pochodne,

jeżeli tak, to w ramach jakich paragrafów z podaniem kwot dla każdej IAS oraz KIS?

3. Prosimy o przekazanie wszelkich dokumentów/poleceń/wytycznych jakie MF wystosowało do IAS w sprawie o której mowa w pkt. 2 i 3.

Uważamy, że takie posunięcie byłoby wyjątkowo niebezpieczne dla...

Pismo do Szefa KAS w sprawie wykreślenia art.12 ust.2 z ustawy o zaopatrzeniowym systemie emerytalnym

 • 2 131
 • 0
"... mając na uwadze trwający proces legislacyjny, zwracamy się do Pana Ministra i pozostałych przedstawicieli Rządu RP o powrót do dialogu, jaki nawiązany został ze środowiskiem zawodowym na krótki okres w maju 2017 roku, kiedy Parlament przyjmował projekt obywatelski podpisany przez blisko 200 tys. Obywateli RP. Wówczas z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości uzgodniony został kompromis, który w obecnie trwającym procesie legislacyjnym, mamy nadzieję, będzie reaktywowany i będzie skutkował wykreśleniem art.12 ust.2 ustawy o zaopatrzeniowym systemie emerytalnym Policji …, czyli wycofaniem z obiegu prawnego wyżej opisanego wymogu wykonywania tzw. 5 lat zadań policyjnych, jako de facto i co wyżej dowiedziono, rozwiązania niesprawiedliwego, szkodliwego dla interesu publicznego i przynoszącego wszystkim wiele problemów - Sądom, funkcjonariuszom i Ich Rodzinom, Ministerstwu Finansów, Dyrektorom Izb Administracji Skarbowych, ZER MSWiA).

Do wiadomości:
Pani Teresa Czerwińska-...

Kolejna tura rozmów w sprawie porozumienia MSWiA z ZZ działającymi w tym resorcie

 • 1 510
 • 0
W dniu 3.04. odbyło się spotkanie w sprawie dot harmonogramu realizacji porozumienia jakie podpisały ZZ z MSWiA
http://nszzp.pl/aktualnosci/kolejna-tura-rozmow-ws-porozumienia/

"Rz": Czerwińska jednak odchodzi z rządu. "Do pozostania nie przekonali ani premier Morawiecki, ani prezes Kaczyński"

 • 1 237
 • 0
Oprócz zmian w rządzie związanych z wyborami do PE, nastąpi też pożegnanie z minister finansów Teresą Czerwińską - podaje w środę „Rzeczpospolita”
https://wpolityce.pl/polityka/440882-rzeczpospolita-teresa-czerwinska-jednak-odchodzi-z-rzadu

Kolejni świadkowie staną przed komisją śledczą ds. VAT

 • 842
 • 0
Media informują, że zapadły decyzje o wezwaniu przed Komisję Śledczą ds. VAT i akcyzy Sławomira Siwego Przewodniczącego ZZ Celnicy PL

https://dorzeczy.pl/kraj/95075/Komisja-ds-VAT-wzywa-kolejnych-swiadkow-Jest-glosne-nazwisko.html

http://www.radiomaryja.pl/informacj...wiadkowie-stana-przed-komisja-sledcza-ds-vat/

Witold Modzelewski: Kto wsadził na minę rząd przy pomocy nowej "matrycy stawek VAT"

 • 728
 • 0
Zastanówmy się jednak o co w tym wszystkim chodzi. Od trzech lat zgłaszam publicznie pogląd, że to, co robi resort finansów nie ma wiele wspólnego z programem wyborczym z 2015 r. obecnej większości parlamentarnej, a PiS wciąż nie wygrał wyborów na Świętokrzyskiej 12. Kto tam rządzi?

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/podatki/n...-kto-wsadzil-na-mine-rzad-przy-pomocy,2606221

Ucywilnieni celnicy dochodzą swoich praw w sądzie

 • 2 330
 • 0
W związku z utworzeniem z dniem 1 marca 2017 roku Krajowej Administracji Skarbowej, która połączyła administrację podatkową ze Służbą Celną, wielu funkcjonariuszy Służby Celnej zostało ucywilnionych. Jak wskazują przedstawiciele związków zawodowych, to wypadek bez precedensu w Służbach Mundurowych naszego kraju. Dodatkowo problem okazała się odmowa wydania ucywilnionym funkcjonariuszom świadectwa służby.
https://wiadomosci.ox.pl/ucywilnieni-celnicy-dochodza-swoich-praw-w-sadzie,56920#addComments

Interpelacja w sprawie "wygaszonych" i "ucywilnionych"

 • 1 574
 • 0
Pod linkiem dostępna jest interpelacja Pana Posła Janusza Cichonia w sprawie osób, które nie otrzymały propozycji do KAS oraz tych którzy zostali ucywilnieni
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BAPKA7

Notatka z posiedzenia Podzespołu RDS ds. KAS

 • 3 632
 • 0
Wszystkie centrale związkowe poparły pkt. obrad, w którym omawiano wprowadzenie zmian do ustawy o zaopatrzeniowym systemie emerytalnym Policji (…) i zaliczenie okresu pracy w kontroli skarbowej (zwłaszcza tych osób, które wykonywały zadania policyjne) do emerytury mundurowej – dot. obecnych funkcjonariuszy SCS przekształconych na podstawie pwu KAS.
W ramach tego punktu obrad doprecyzowano także, że kwestia ta dotyczyć powinna obecnych funkcjonariuszy wywiadu byłego UKS.

Dwie centrale związkowe – Forum ZZ i OPZZ wskazały, że sprawa dotyczy także funkcjonariuszy Służby Celnej – okres pracy w administracji celnej, funkcjonariuszy UKS, którzy przyszli do Służby Celnej w 2003 roku, a także funkcjonariuszy, którzy byli w GIC.

ZZ Celnicy PL zawnioskował jw. jako reprezentant Forum ZZ, składając jednocześnie oświadczenie, że liczymy na kompromis i będziemy zabiegać o konsensus na każdym etapie procedowania projektu, jednak w taki sposób, aby prace nad projektem toczyły...

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

 • 735
 • 0
W związku z procesem konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw negatywnie oceniamy proponowane zmiany. W ocenie pracowników działów egzekucji proponowane zmiany nie mają na celu zwiększenia efektywności egzekucji, uproszczenia procedur ani poprawy sytuacji zobowiązanych jak i bezpieczeństwa poboru gotówki, a jedynie zmierzają do pozbawienia pracowników należnego im wynagrodzenia prowizyjnego.
Czytaj więcej w zał piśmie

Transport gazu LPG zostanie objęty specjalnym monitoringiem urzędników skarbowych

 • 861
 • 0
[FONT=&quot][/FONT]Transport gazu LPG zostanie objęty specjalnym monitoringiem urzędników skarbowych. Zmiana wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego wczoraj przez resort finansów.
https://podatki.gazetaprawna.pl/art...lnym-monitoringiem-urzednikow-skarbowych.html

Hazard przez internet to usługa elektroniczna. Bez zwolnienia z VAT

 • 566
 • 0
Kto organizuje internetowe rozgrywki, nie ma prawa do zwolnienia z VAT – stwierdził dyrektor KIS.
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1404897,bez-zwolnienia-z-vat-hazard-elektroniczny.html
Do góry