Wniosek o odblokowanie modernizacji i nagród

Pan Tadeusz Kościński

Minister Finansów RP


Szanowny Panie Ministrze.Związek Zawodowy Celnicy PL wykonując swoje ustawowe i statutowe obowiązki polegające na ochronie interesów pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) mając równocześnie na uwadze dobro KAS oraz troskę o wpływy do budżetu Państwa i bezpieczeństwo obywateli, a także poprawę w zakresie ochrony zasad zdrowej konkurencji, wnosi o podjęcie działań w celu zabezpieczenia środków finansowych w projekcie ustawy budżetowej (okołobudżetowej) na rok 2022 w celu:

realizacji Uchwały Rady Ministrów nr 44/2019 z dnia 28.05.2019 rok. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”

utworzenia funduszu nagród w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla członków korpusu służby cywilnej zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285)

utworzenia funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej, o którym mowa w art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Uzasadnienie​
Czytaj całość w zał. pliku
 

Attachments

  • celnicy33-21-powrót do modernizacji.pdf
    268,7 KB · Wyświetleń: 1 107
Sprawdzałem swoje wyliczenia emerytalne. Od 12 lat wynagrodzenie zasadnicze mam na tym samym poziomie. Zmieniały się tylko dodatek za stopień i dodatki specjalne.
Po 20+ latach służby mam wynagrodzenie na poziomie kaprala w wojsku (razem z dodatkiem stażowym).
Szeregowy w wojsku, który nie ma 26 lat, zarabia więcej ode mnie.

Ludzie odchodzą, obowiązki i nakład pracy wzrastają, a rzeczywiste wynagrodzenie maleje.
Tutaj nie pomoże fundusz nagród, bo to tylko pudrowanie trupa.

Tylko i wyłącznie zaoranie starego i wprowadzenie nowej siatki wynagrodzeń może dać naszej Służbie jakąś przyszłość, albo możemy zacząć gasić światło.
 
Do góry