Relacja - spotkanie w MF 25.01.

Relacja ze spotkania w Ministerstwie Finansów, które odbyło się w trybie zdalnym w dniu 25.01.2022 roku.​W spotkaniu nie uczestniczyła Szefowa KAS. Uczestniczyło 4 Dyrektorów Departamentów MF.Omówienie propozycji podwyżek na 2022 r. - propozycje zgłoszone przez stronę społeczną.Nim przystąpiono do omówienia podwyżek prowadzący Pan Dyrektor Marek Kamać przedstawił na początku prezentację zawierającą statystyki jak wygląda POLSKI ŁAD za okres od 10 do 20 stycznia 22r. jeżeli chodzi o wizyty podatników w US.

Wizyty dot. PŁ to niewielki odsetek w skali wszystkich wizyt podatników.

PŁ to max do 1200 wizyt dziennie w ww. okresie. Natomiast wszystkie wizyty w US to max dziennie około 20 tys.

Infolinia KIS w okresie od 10 do 20.01. Wszystkich informacji udzielonych podatnikom było w tym okresie 89246, natomiast PŁ 12709.Strona społeczna zgłosiła dwa tematy z US, m.in. Tajemniczy klient, ale MF nie podjął tego tematu. Dyrektor M.Kamać zaproponował, że wrócimy do tego na kolejnym spotkaniu. Trwają aktualnie przetargi, więc nie jest nawet rozstrzygnięte czy zostaną zakończone i czy to w ogóle wejdzie.Omówienie podwyżek.Wpłynęło 8 propozycji ZZ.

Można podzielić je na dwie części. Trzy propozycje dot. wyłącznie dla KSC od ZZ Skarbowców, OMZZPEA i MZZA w KAS.

Pozostałe 5 dotyczą wszystkich grup zatrudnienia.- FZZSCRP dla fszy - wzrost mnożników po równo do stopnia, dla KSC po równo do podstawy plus wysługa. Tak samo dla osób niemnożnikowych.

MF: Ta propozycja powoduje, że każdy pracownik i funkcjonariusz otrzymuje taką samą podwyżkę.

W piśmie nie są wskazane kwoty.

Kwoty, które były podawane to były szacowane przeciętne kwoty na etat.

W ramach każdej kwoty są szacowane środki na podstawie planowanej puli środków, mając na uwadze ilość etatów. W tych kwotach mamy również dodatki za wysługę.

ZZ – w przypadku fszy mówimy o wzroście za stopień, a zatem nie ma w tym wysługi.

Należy znaleźć też środki na większe podwyżki.MZZZA w KAS – wzrost po równo do zasadniczego 497 zł dla KSC i od tego naliczać pochodne stażowe.

MF – niestety kwota 497zł zawiera w sobie stażowe i nie ma w tej puli środków na zrealizowanie tej propozycji ZZ.FZZPS – w tej samej wysokości dla każdego powiększonej o należny dodatek stażowy.ZZ Skarbowców – do wynagrodzenia zasadniczego po równo dla KSC w wysokości 497zł

MF – jw. – Niestety MF uważa, że brakuje środków na stażowe.OMZZPEA – tak samo jw. dla KSC.OZZ KAS – podwyższenie o tą samą kwotę dla KSC i FSCS oraz niemnożnikowych o tę samą kwotę bez uwzględniania wysługi.

A zatem wg OZZ KAS kwota do podstawy powinna być pomniejszona o pochodne, nagrodę roczną i pulę dla dyrektorów.MF – Termin na wypłatę podwyżek jest w ciągu trzech miesięcy od opublikowania ustawy budżetowej.ZZ Celnicy PL – propozycja była publikowana. FSCS do stopnia, KSC do zasadniczej. Niemnożnikowi do zasadniczej. Plus rekompensata dla FSCS ze względu na brak możliwości skorzystania z ulgi dla klasy średniej tak jak ogół obywateli.

Brak odniesienia MF do kwestii ulgi dla klasy średniej.Zrzeszenie ZZ S.C. RP – do stopnia dla FSCS 432 zł po równo oraz po równo do zasadniczej dla KSC 497zł i dla osób niemnożnikowych.W trakcie dyskusji także OZZ KAS zweryfikował swoje stanowisko i potwierdził, że także zabiega o zmianę rozporządzenia i wzrost do stopnia po równo dla każdego funkcjonariusza.MF - w planach IAS środki są w części 19 i 83. Ta pula jest dostępna i o tym możemy mówić, dlatego w tym zakresie się poruszamy. Propozycja przesunięcia środków z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia i uposażenia o co postulują ZZ, to jest taka sytuacja, że należałoby zatrzymać około 100 zadań inwestycyjnych, np. modernizacji sieci informatycznych oraz inne inwestycje już podjęte albo już zaplanowane, np. zakup samochodów, czy urządzenia RTG. Zatrzymanie zatem środków i zablokowanie realizacji spowodowałoby naprawdę zaprzepaszczenie pracy w przygotowaniu tych inwestycji, a ich realizacja ma służyć poprawie warunków służby i pracy, a także poprawy funkcjonowania KAS.ZZ – mówimy o kwotach zamrożonych, te co miały iść na podwyżki i nie chcemy zaburzać procesu inwestycyjnego. Gdyby jednak, to ewentualnie wystarczy może kupić na razie mniej samochodów czy zrealizować mniej inwestycji.

Na RDS była mowa, że w 2021 roku nie będzie podwyżek.


ZZ – jaka jest propozycja MF do tego co wyżej?MF – Wszystkich fszy i pracowników dot. dodatek stażowy.

Stażowe powinniśmy przeliczyć i uwzględnić jeżeli chodzi o staż pracy.

Zastosowanie zasady, że wszystkim po równo będzie stało w sprzeczności z liną orzeczniczą SN.

Powinniśmy uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy. To są wytyczne z KP.

Tak samo mamy wytyczne Szefa KSC. Musimy uwzględniać wartościowanie i inne elementy.ZZ - To jest proces budowania siatki płac. Gdyby była taka sytuacja, że mamy 1500zł na pracownika to wtedy można to brać pod uwagę.

Czy ze strony MF jest przygotowana jakaś propozycja konkretna do której można by się było odnieść? Na dzień dzisiejszy nie usłyszeliśmy propozycji od MF.

Podział tych marnych czterystu paru złotych nie jest akceptowany i byłoby to wręcz żenujące.

To co przedstawia MF odnosi się do Kodeksu Pracy i do wytycznych Szefa KSC. Przepraszamy, ale to nie są zasady, które należy odnosić do funkcjonariuszy.

Propozycja wszystkich ZZ jest jasna dla funkcjonariuszy i jest jednolita po doprecyzowaniu stanowiska jednego ZZ w trakcie dyskusji, który przedstawiał propozycję inaczej. Wszyscy po równo, a FSCS po równo do stopnia i wówczas nie mówimy też o żadnych pochodnych, które trzeba odjąć.

Oczekujemy zatem stanowiska MF, które powinno być zaprezentowane środowisku zawodowemu. Wszystkie ZZ przedstawiły swoje jednolite stanowisko na spotkaniu i wcześniej na piśmie już 15.01. i zwłoka MF jest niezrozumiała i zostanie bardzo źe oceniona przez środowisko.W trakcie dyskusji podnoszono także bardzo mocno konieczność zwiększenia puli na podwyżki, aby nie odbiegały od innych formacji.

Padało ze strony ZZ dużo argumentów. Przedstawiciele MF obecni na spotkaniu, nie potrafili do nich się odnieść i zaproponowali powrót do tego tematu, na kolejnym spotkaniu.Wszystkie uwagi MF zbierze i wróci z informacją. Roboczo z Panią Minister zostanie ustalone jaka to będzie informacja dot. podziału podwyżek.Funkcjonariusze SCS, w tym:

nowelizacja rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie;Mamy tu już zaawansowane prace. Dzisiaj zostanie złożony wniosek o zamieszczenie w wykazie prac RM. Wielokrotność będzie wynosić 3,88.zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania;Ustawa nie dopuszcza. Zmiany rozporządzenia. To co było w piśmie do ZZ Celnicy PL zostało powtórzone. Jest przewidziana taka zmiana w ustawie o KAS. Art. 208 i taka zmiana będzie i zostanie to uregulowane.

Na dniach otrzymaliśmy projekt z Dep. Prawnego i te uwagi poszły już do właściwych merytorycznie Departamentów. Ustawa o KAS będzie też dostosowana do nowych przepisów wynikających z PŁ.

MF nie potrafi powiedzieć o terminach wprowadzenia tej nowelizacji ustawy pod obrady RM. Z dyskusji wynika, że jest to wciąż w powijakach. MF prosi o zgłaszanie uwag już teraz zmian jakie naszym zdaniem powinny się w projekcie znaleźć.zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia funkcjonariuszy SCS
w związku z podwyżkami w 2022 roku;Jest to w Departamencie Budżetu i Majątku i jest analiza jak to wygląda i czy będzie wymagane, aby nikogo podwyżka nie ominęła.stopnie służbowe w Służbie Celno-Skarbowej (ustawowe możliwości zmian).

Chodzi o propozycje zmian do Korpusu Podoficerów, skrócenia do okresu do mianowania na wyższy stopień, ale prace nie trwają w tym zakresie.MF - nie jest argumentem, że w danej innej służbie jest inaczej. Np. w tym Korpusie w Policji mamy trzy stopnie w SG mamy 5 stopni, w ABW jeszcze inaczej.

Niemniej MF jest otwarty na dialog i chce to uregulować – wyrównanie zaległości na stopniach wg ustalonych zasad. Mówiła o tym także SKAS na ostatnim spotkaniu. To może wiązać się z kosztami dodatkowymi i przedstawiciele MF obecni na spotkaniu nie potrafili odnieść się do tego, czy będzie to możliwe, niemniej są otwarci na wszelkie propozycje.Pozostałe tematy z uwagi na zbyt krótki termin spotkania zostaną poruszone na kolejnym spotkaniu. Są to:

regulaminy - propozycja strony społecznej w zakresie kontynuacji dotychczasowych prac;

system motywacyjny (kryteria, informacja zwrotna) - propozycja strony społecznej.

Z poważaniem

Przewodniczący

ZZ Celnicy PL

Sławomir Siwy
 

Attachments

  • celnicy12-22-relacja po spotkaniu w MF 25 stycznia.docx
    61,3 KB · Wyświetleń: 310
Wszyscy jesteśmy zgodni aby podwyzki były po rowno, zwiazki tak samo. Jednak widzę, że będzie forsowane aby podzielic te 350 zł netto. To musi napotkać zdecydowany opor wszystkich. Przy takich cenach nie ma opcji, żeby to dzielić w jakikolwiek sposób
 
Chyba już czas się pogodzić z tym, że lepiej nie będzie.. Mieli, mają, i będą nas mieć zawsze w d.... Nikt się z nami w MF nie liczy.. Ciągle tylko odwlekanie, zwodzenie, "nicniemożenie".. Dlaczego cokolwiek w tej formacji trzeba niemalże "wyszarpywać"? Przepraszam za ten pesymizm, ale naprawdę już nie idzie na to patrzeć inaczej..
 
I co Panie @slawomir.siwy dalej klepiemy wodę?
Dlaczego podczas tego modelowego spotkania nie zostały wystosowane postulaty z informacją, że w przypadku braku ich realizacji przystępujemy do akcji protestacyjnej?

Jutro 26 stycznia, mam nadzieję, że pod koniec szczerze się pośmialiście i wymieniliście najszczersze życzenia.
 
A Szefowa jak zawsze ma nas w dupie.i wysyła przydupasów bo o pierdołach gadali a jak ktoś pytał o konkrety to oni nic nie wiedzą. Zapewne sami nie mają pomysłów jak to miernie inflacyjne podzielić dlatego pytali związki i nawet z tym się zapewne jeszcze nie zapoznali ....
Oj teraz jest Czas na Akcje Protestacyjną, ktoś by nas wreszcie zauważył że istniejemy
 
Jeśli do rozmowy o istotnych sprawach wysyła się dyrektorów departamentu i ich zastępców, to oznacza, że jakiekolwiek rozmowy nie mają sensu i należy zaprzestać dialogu, który idzie w kierunku równoważenia cywilów z funkcjonariuszami. Na całym świecie funkcjonariusze są traktowani inaczej, dlaczego? Bo to wyczerpująca i stresująca praca, wymagająca innego typu charakteru, nastawienia, umiejętności i wszędzie na świecie funkcjonariusze są traktowani na innych zasadach, a tutaj równa się nas do cywilów którzy powinni rozmawiać z całkowicie innymi szefami. Chore.
 
Generalnie jest to masakra i oszustwo. W październiku, na posiedzeniu komisji ds petycji, przedstawicielka mf zapewniała. W sprawie skrócenia okresu awansowego toczą się prace. Chcemy rozwiązać to kompleksowo. A dziś co ?? Mój postulat to 3 lata + zniesienie stopnia rew. i st. rew. Stopni podoficerskich jest zbyt wiele. Większa różnica w dodatku przy przejściu do wyższego korpusu. Ja np na kurs aspirancki się nie wybieram. 30 zł mama mi może dać.
 
Ostatnia edycja:
Też uważam że MF ma nas głęboko w d..e po tym spotkaniu. Brawo, że ZZ mòwiły jednym głosem o podwyżkach. Wszystkim po równo przy takiej kwocie tj. 432 zł nie ma innego wyjścia. Kierownictwo MF zachowuje się jak taki Janusz prywaciarz i z własnej kieszeni miało nam dać te groszowe podwyżki. Przecież to są nasze wspólne pieniądze, na które ciężko pracujemy!
 
A Szefowa jak zawsze ma nas w dupie.i wysyła przydupasów bo o pierdołach gadali a jak ktoś pytał o konkrety to oni nic nie wiedzą. Zapewne sami nie mają pomysłów jak to miernie inflacyjne podzielić dlatego pytali związki i nawet z tym się zapewne jeszcze nie zapoznali ....
Oj teraz jest Czas na Akcje Protestacyjną, ktoś by nas wreszcie zauważył że istniejemy
to, gdzie szefowa nas ma jest powszechnie wiadome od dawna. Zero zaskoczenia, dla mnie istotniejszy jest inny problem. Czy mamy zdolność protestacyjną. Niech każdy sobie na to pytanie odpowie. Teraz dodajmy te dwie rzeczy i wyjdzie nam jakie możemy mieć oczekiwania. I czy czasem nasze oczekiwania nie są zbyt duże.
 
Moim zdaniem już przekaz jaki pójdzie do mediów zrobi swoje.
Może ktoś się zainteresuje skąd te mylne sygnały ze strony MF skoro nastroje są takie, że aż pokrywka podskakuje. Tylko do takiej akcji trzeba przygotować dane, ilu odeszło, jak jesteśmy traktowani, ile młodych odchodzi w pierwszych 24 miesiącach, opisać naszą dyskryminację względem innych sużb. Żeby nie poszło info, że jest protest bo tak. Tu trzeba walić miedzy oczy, żeby druga strona nie wymyślała kolejnych bajek, że zbuntowana grupa z "podlasia" prowadzi polityczną głodówkę.
 
Do góry