Pracownicy AP i UKS, którzy nie otrzymali propozycji do KAS - należą się Wam 6-o miesięczne odprawy!

Poseł Paweł Papke zapytał MF o skalę spraw dot. odpraw członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń.
Do 22 maja toczyło się tylko 47 spraw!
To niewiele, zważywszy, że sprawy są wygrywane. Mamy już takie pozytywne wyroki z kilku Sądów - dostępne informacje na ten temat w zakładce po lewej "WYROKI SĄDÓW"

Publikujemy wezwanie do zapłaty odprawy oraz pozew (przykładowy dla większej liczby osób i dla jednej osoby).

Droga wygląda tak, że trzeba zacząć od wezwania Dyrektora do wypłaty przysługującej odprawy (za potwierdzeniem) najlepiej z wyliczoną kwotą. Trzeba więc znać dokładną kwotę brutto otrzymanej odprawy (brutto bo taką podajemy jako wartość sporu) -€“ najlepiej więc udać się do Izby do działu płac i taką informację pobrać. Następnie trzeba policzyć przysługującą odprawę (nie każdemu należy się sześciomiesięczna - jest to uzależnione od stażu pracy zgodnie z zapisami ustawy o SC art 163, który mówi, że Odprawa powinna odpowiadać trzymiesięcznemu wynagrodzeniu oraz powinna być powiększona o 20% miesięcznego uposażenia za każdy pełny rok pełnienia służby ponad 5 lat nieprzerwanej służby, nie więcej niż do wysokości sześciomiesięcznego uposażenia - biorąc pod uwagę staż pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.€ Plus jest taki że do stażu liczą się też poprzednie zakłady pracy, no chyba że w Izbie uzbierało się 20 lat (bo tyle trzeba do pełnych 6 m-cy). Dlatego w pozwie jest wzmianka o innych świadectwach pracy jeżeli komuś to podniesie kwotę. Jeżeli ktoś będzie miał problem z wyliczeniem to każdy adwokat mu to powinien bez problemu przeliczyć tylko tak jak pisałem na początku trzeba mieć kwotę brutto otrzymanej odprawy i wyliczony staż pracy.

Każdy może sobie pobrać pozew i złożyć samodzielnie. Publikujemy też pozew dla grupy. Z odpowiedzi dla Posła wynika, że MF nie wypłaci nikomu bez wyroku. A zatem niech każdy działa! Macie gotowca i już wygrane w Sądach! Ścieżka przetarta przez Kielce.


Pokaż załącznik: Interpelacja Poseł Paweł Papke.pdf
Pokaż załącznik: pozew odprawy jednoosobowy.doc
Pokaż załącznik: pozew odprawy złożony bez danych.doc
Pokaż załącznik: wezwanie odprawa.doc 
Do góry