Zaproponowane przez DIAS Rzeszów porozumienie w sprawie podwyżek

Rüsselkäfer

Aktywny użytkownik
Dołączył
26 Czerwiec 2016
Posty
72
Punkty reakcji
108
@nowicjuszSCS A jak sądzisz czy DIAS celnik przychyli się do propozycji ZZ Celnicy
Pl? Ja w to wątpię.
A co mają Twoje wątpliwości wnieść do tego tematu . Spróbuj uzasadnić swoją tezę . ZZ Celnicy robią swoje i osobiście jestem im wdzięczny za dotychczasowy dorobek . Nie jest im na pewno łatwo .
Jest łatwiej podpisywać wszystko co podsuwa DIAS . Czasami coś niedojedzonego zżuci ze stołu w zamian za przysługę . Ale czy Tym ludziom dodaje to autorytetu . Gardzimy wszyscy "żółtymi związkami" . Klakierzy zawsze będą wśród nas . Ale trzeba mieć odwagę powiedzieć im , gdzie ich miejsce . Nie na dwa fronty bo kiedyś może się przydać . Musisz się zdecydować Mały .
Nie wspomnę o tych co zasilają "żółte związki" swoją obecnością na listach i składkami . To są moim zdaniem przypadki kliniczne .
 

elmuto

Nowy użytkownik
Dołączył
23 Czerwiec 2020
Posty
8
Punkty reakcji
2
Zaproponowane przez DIAS Rzeszów porozumienie w sprawie podwyżek to jakaś KPINA! Kolejna szansa na to by wg uznania dobrze nagradzać swoich kolesi "wykazujących się największymi kompetencjami i zaangażowaniem" i kupować ich "lojalność". Takie propozycje Pana Dyrektora zapewne zwiększą atrakcyjność i konkurencyjność naszej formacji ..... Tylko dla kogo? Bo zapewne szeregi przyszłych potencjalnych kandydatów kurczą się wraz ze wzrostem poziomu absurdu jaki funduje nam kadra zarządzająca.
 

Mały

Aktywny użytkownik
Dołączył
23 Lipiec 2018
Posty
341
Punkty reakcji
97
@Rüsselkäfer , @elmuto czy uważacie, że Wasze oburzenie, nie oceniam czy słuszne, ma szansę zmienić stanowisko dyrektora w sprawie podwyżek? Patrząc na proces akceptacji podwyżek z roku ubiegłego to chyba raczej nie. Mam takie wrażenie, że skoro większość ZZ zaakceptowała propozycję DIASa to w takim kształcie będą one przeprowadzane.
 

retronix

Użytkownik
Dołączył
17 Listopad 2017
Posty
173
Punkty reakcji
16
Tylko jeden zz jest reprezentatywny, suma pozostalych nie przewyższa go. Wg prawa on ma decydujący głos?
 

nowicjuszSCS

Użytkownik
Dołączył
4 Czerwiec 2020
Posty
34
Punkty reakcji
18
Celnicy.PL z tego co się orientowałem mają ok. 500 członków w naszej IAS. Członkami są też pracownicy skarbówki, nie tylko funkcjonariusze. To ten związek wg obowiązującego prawa jest reprezentatywny!!! Tylko nie wygodny dla DIAS. DIAS uzasadnia swoje decyzje liczbą związków, które je podpisują, ale nie chce powiedzieć, że reprezentują one łącznie może 100 pracowników 😳. Dane tych związków nie są powszechnie wiadome. Pytanie DLACZEGO????
 

Francis

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
9 Czerwiec 2016
Posty
1 328
Punkty reakcji
416
Dane tych związków nie są powszechnie wiadome. Pytanie DLACZEGO????
Dwa razy do roku
Związek zawodowy ma obowiązek powiadomić pracodawcę o liczbie swoich członków. Kolejne informacje powinny obejmować stan na 30 czerwca i 31 grudnia danego roku (art. 251 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych; tekst. jedn. DzU z 2015 r., poz. 1881 ze zm.; dalej: ustawa). Związek powinien przedkładać te informacje co 6 miesięcy – do 10. dnia miesiąca następującego po 30 czerwca i 31 grudnia. Jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku w ustawowym terminie, poniesie istotne konsekwencje. Organizacja związkowa, która zaniecha przekazania danych o liczebności, traci uprawnienia, choćby w rzeczywistości liczyła więcej niż 10 uprawnionych członków (art. 251 ust. 6 ustawy). Oznacza to, że taki związek nie może podejmować działań w zakresie zbiorowych i indywidualnych interesów pracowniczych. Pracodawca może więc podejmować – z upływem 10. dnia po zakończeniu półrocza, w którym miał otrzymać informację – wszelkie czynności z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy samodzielnie, tak jakby związek zawodowy w ogóle nie istniał.
 

elmuto

Nowy użytkownik
Dołączył
23 Czerwiec 2020
Posty
8
Punkty reakcji
2
@Rüsselkäfer , @elmuto czy uważacie, że Wasze oburzenie, nie oceniam czy słuszne, ma szansę zmienić stanowisko dyrektora w sprawie podwyżek? Patrząc na proces akceptacji podwyżek z roku ubiegłego to chyba raczej nie. Mam takie wrażenie, że skoro większość ZZ zaakceptowała propozycję DIASa to w takim kształcie będą one przeprowadzane.
To, że wazeliniarze z tej większości ZZ zaakceptowali propozycję DIAS, to nie oznacza że już ,klamka zapadła'. To CElNICY.PL dysponują realną siłą jako związek reprezentatywny i trzeba wierzyć, działać aby po raz kolejny nas władza nie wydy..ła.
 

Mały

Aktywny użytkownik
Dołączył
23 Lipiec 2018
Posty
341
Punkty reakcji
97
@elmuto może i wazeliniarze, ale to oni podpisali porozumienie z DiASem w sprawie podziału ubiegłorocznych podwyżek. Sprzeciw ZZ. Celnicy.pl nie zrobił na Nim wrażenia. A plotka korytarzowa głosi, że w tym roku będzie tak samo.
 

Andrzej Marciniec

Użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
54
Punkty reakcji
7
Dębica, Głowienka, Nisko, dn. 24.06.2020 r.
Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Skarbowym w Dębicy​
Zakładowa Organizacja Związkowa
ZZ Celnicy PL
Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie
Adres do korespondencji:
II Mobilny Referat Realizacji w Rzeszowie
ul. Podwisłocze 42
35-309 Rzeszów​
Związek Zawodowy Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „SUKURS”​
Dyrektor Izby Administracji
Skarbowej w RzeszowieSzanowny Panie Dyrektorze,

ZOZ Związku Zawodowego Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie jako organizacja reprezentatywna oraz Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Skarbowym w Dębicy, Związek Zawodowy Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „SUKURS”

z zaangażowaniem i twórczo uczestniczyły w procesie wypracowania zasad podziału podwyżek dla pracowników i funkcjonariuszy IAS w Rzeszowie czego wyrazem jest przygotowanie projektu przesłanego do wszystkich organizacji związkowych oraz do Pana dyrektora w dn. 22.06.2020 r.

Nie podzielamy Pana uwagi wyrażonej w piśmie nr 1801-IZK1.111.605.2020.43 z 23.06.2020r., że przedstawione przez nas propozycje podziału środków przewidzianych na podwyższenie wynagrodzeń/uposażeń wykraczają poza ustawowe ramy, określone przepisem art. 27 ust 3 ustawy z dn. 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych dla tego rodzaju uzgodnień. W związku z czym, ze względu na wagę tego zastrzeżenia, wystąpiliśmy do kancelarii prawnej celem sporządzenia stosownej analizy prawnej w tym zakresie. Zwracamy się do Pana Dyrektora o szczegółowe wyjaśnienie w jakim zakresie przedstawiony przez nas projekt narusza przywołany przepis.

Nie podzielamy również zarzutu, że przedstawione przez nas propozycje są pozbawione koniecznego, zakreślonego w Programie wieloletnim „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020 – 2022” oraz stanowiskiem Szefa KAS, elementu motywacyjnego planowanych podwyżek/wynagrodzeń. Prosimy Pana Dyrektora o szczegółowe wyjaśnienie w jakim zakresie projekt ten nie spełnia ww. elementów.

Oczekujemy również, co zasygnalizowaliśmy w piśmie z 22.06.2020 r., sporządzenia przez IAS w Rzeszowie stosownych analiz finansowych w oparciu o dane kadrowe posiadane przez IAS w Rzeszowie (informacje o stażu i mnożniku). Dlatego ponownie wnosimy o wykonanie stosownych wyliczeń i symulacji finansowych przez IAS w Rzeszowie oraz o podanie liczby pracowników/funkcjonariuszy w poszczególnych przedziałach stażowych i mnożnikowych. W przypadku, gdy zaproponowane przez nas współczynniki przekroczą dostępne środki na podwyżki postulujemy ich proporcjonalne zmniejszenie albo powiększenie w przypadku, gdy limit środków nie zostanie w pełni wykorzystany.

Odnosimy nieodparte wrażenie, że nie mamy do czynienia z siłą argumentów ze strony Pana Dyrektora tylko z argumentem siły Pańskiego stanowiska. Jak przekonujemy się od 2017 r., w prowadzonych rozmowach z Panem Dyrektorem, zawsze daje Pan prawo wszystkim Organizacjom Związkowym do Pańskiego zdania. Nie rozumiemy dlaczego Pan Dyrektor torpeduje ambitne programy rządu powstałe we współpracy ze stroną społeczną. W razie wystąpienia niezadowolenia wśród pracowników i funkcjonariuszy nie będziemy brali odpowiedzialności za wybuch oddolnego protestu. Czy wywołanie niepokojów społecznych przed najważniejszymi wyborami ostatnich lat i obarczenie winą Związków zawodowych jest Pana celem?

Niezależnie od powyższego podpisane niżej organizacje związkowe deklarują wolę zawarcia porozumienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, które pozwoli na sprawne rozdysponowanie środków na podwyżki w terminie do 15.07.2020 r., a najpóźniej do 31.07.2020 r.

Uwzględniając czas wymagany do sporządzenia oraz przesłania przez Pana Dyrektora niezbędnych informacji – tj. analizy skutków finansowych naszego projektu, szczegółowego wyjaśnienia zarzutów postawionych przez Pana Dyrektora w piśmie z 23.06.2020 r., oraz konieczność przeprowadzenia wymaganych analiz przez stronę społeczną, proponujemy jako kolejny termin rozmów dzień 30.06.2020 r.

Mirosław Bystrek​
Tomasz Ziobrowski​
Paweł Pityński​
/-/​
/-/​
/-/​
Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Skarbowym w Dębicy​
Zakładowa Organizacja Związkowa
ZZ Celnicy PL
Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie​
Związek Zawodowy Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „SUKURS”​
 

Attachments

nowicjuszSCS

Użytkownik
Dołączył
4 Czerwiec 2020
Posty
34
Punkty reakcji
18
Z pisma od DIAS-a wynika, że Związki które się nie zgodziły na jego porozumienie, mają do 12.00 dzisiejszego dnia tj 24.06.2020 odpowiedzieć na chęć wspólnego dojścia do porozumienia, w innym wypadku zostanie to potraktowane jako niemożność ustalenia wspólnego stanowiska. Ale się ubawiłem 🤣😂🤣😂
Czekam na opinie prawną, o którą wystąpił związek Celnicy.pl.
 

elmuto

Nowy użytkownik
Dołączył
23 Czerwiec 2020
Posty
8
Punkty reakcji
2
@elmuto może i wazeliniarze, ale to oni podpisali porozumienie z DiASem w sprawie podziału ubiegłorocznych podwyżek. Sprzeciw ZZ. Celnicy.pl nie zrobił na Nim wrażenia. A plotka korytarzowa głosi, że w tym roku będzie tak samo.
nic tylko się cieszyć 😅. pożyjemy zobaczymy...
 

miś

Nowy użytkownik
Dołączył
14 Czerwiec 2017
Posty
11
Punkty reakcji
1
Ludzie listy piszą...
Wystarczy usiąść i porozmawiać, powtarzam porozmawiać, rozważyć problemy zarówno SCS i KSC. Nie wystarczy rzucić propozycje na stół i oczekiwać, że wszyscy, także Ci, którzy na niej tracą, przyklasną.
I tak BTW
 
Ostatnia edycja:

miś

Nowy użytkownik
Dołączył
14 Czerwiec 2017
Posty
11
Punkty reakcji
1
W sumie jeszcze moja subiektywna klasyfikacja podkarpackich (chyba nie tylko) ZZ:
1. Celnicy PL + przystawki - nigdy nie zgodzą się z Solidarnością, pozostałe związki to "dyrektorskie" - nie uczestniczą w rozmowach.
2. Solidarność - nigdy nie zgodzą się z Celnicy PL- na wszystko się zgodzą z dyrektorem.
3. Związki, które chciały cokolwiek wiedzieć i zrobić coś dla pracowników - nie po drodze (okazuje się, że słusznie) z 1. i 2. - otwarte i gotowe na współpracę.
4. Związki nie wiadomo po co.
Śpijcie dobrze bo jesteśmy w czarnej d. a dyrektor ma ubaw ze związkowych "ustaleń".
 
Ostatnia edycja:

retronix

Użytkownik
Dołączył
17 Listopad 2017
Posty
173
Punkty reakcji
16
Co to za zz ?

3. Związki, które chciały cokolwiek wiedzieć i zrobić coś dla pracowników - nie po drodze (okazuje się, że słusznie) z 1. i 2. - otwarte i gotowe na współpracę.
 

Andrzej Marciniec

Użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
54
Punkty reakcji
7
Stanowiska poszczególnych związków zawodowych działających w IAS w Rzeszowie wg stanu na dzień 23.06.2020 r.

Związek Zawodowy Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „SUKURS”Paweł Pityński przedstawił pismem z 22.06.2020 r. propozycję podwyżek razem z ZZ Celnicy PL i ZZ Pracowników Skarbowych przy US w Dębicy - odrzuca projekt DIAS i niektórych zz
Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Skarbowym
w Dębicy
Mirosław Bystrek przedstawił pismem z 22.06.2020 r. propozycję podwyżek razem z ZZ Celnicy PL i ZZ Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „SUKURS” - odrzuca projekt DIAS i niektórych zz
Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych w Izbie Administracji Skarbowej w RzeszowieBogdan Zarzecki pismem z 22.06.2020 r. - odrzuca projekt DIAS i niektórych zz z 19.06.2020 r.
Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji AdministracyjnejJerzy Tytuła pismem z 23.06.2020 r. - odrzuca projekt DIAS i niektórych zz z 19.06.2020 r.
Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych Urzędu Skarbowego
w Przemyślu
Robert Reguła pismem z 22.06.2020 r. - odrzuca projekt DIAS i niektórych zz z 19.06.2020 r.
Związek Zawodowy Pracowników i Funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieBarbara Halat pismem z 22.06.2020 r. akceptuje w całości projekt DIAS i niektórych zz z dn. 19.06.2020 r. - nie widzi możliwości wypracowania wspólnie uzgodnionego stanowiska zz
Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych w TarnobrzeguJerzy Tołłoczko i Wacław Krasoń pismem z 22.06.2020 r. akceptuje w całości projekt DIAS i niektórych zz z dn. 19.06.2020 r. - nie widzi możliwości wypracowania wspólnie uzgodnionego stanowiska zz
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieAndrzej Grabowski pismem z 22.06.2020r. poinformował, że akceptuje w całości projekt DIAS i niektórych zz z dn. 19.06.2020 r. - nie widzi możliwości wypracowania wspólnie uzgodnionego stanowiska zz
Zakładowa Organizacja Związkowa ZZ Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie
Tomasz Ziobrowski - przedstawił pismem z 22.06.2020 r. propozycję podwyżek razem z ZZ Pracowników Skarbowych przy US w Dębicy i ZZ Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „SUKURS” - odrzuca projekt DIAS i niektórych zz
Związek Zawodowy Pracowników Izby Celnej w PrzemyśluJoanna Sidor pismem z 22.06.2020 r. akceptuje w całości projekt DIAS i niektórych zz z dn. 19.06.2020 r. - nie widzi możliwości wypracowania wspólnie uzgodnionego stanowiska zz
Ogólnopolski Związek Zawodowy Krajowej Administracji Skarbowej Oddział OZZ KAS w PrzemyśluMieczysław Szabaga pismem z 22.06.2020 r. akceptuje w całości projekt DIAS i niektórych zz z dn. 19.06.2020 r. - nie widzi możliwości wypracowania wspólnie uzgodnionego stanowiska zz
Związek Zawodowy Pracowników i Funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-SkarbowegoDariusz Partyka 22.06.2020 r. akceptuje w całości propozycję DIAS i niektórych zz z dn 19.06.2020 r.
Związek Zawodowy Pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego
w Rzeszowie
Bożena Solecka w piśmie z 22.06.2020 r. akceptuje w całości zapisy projektu DIAS i niektórych zz z 19.06.2020 r.
 

Andrzej Marciniec

Użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
54
Punkty reakcji
7
ZOZ ZZ Celnicy PL, Związek Zawodowy Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „SUKURS”, Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Skarbowym w Dębicy wypracowały własną, spójną koncepcję rozdysponowania środków na podwyżki mając na względzie dotychczasową błędną politykę kadrową i wieloletnie zaniedbania w zakresie podwyżek i awansów. Przedstawiliśmy ją niezwłocznie tj. 22.06.2020 r. pozostałym zz oraz DIAS w Rzeszowie. Teraz powinna trwać dyskusja nad projektem, w sumie jedynym całościowym, przedstawionym przez stronę społeczną.
 

miś

Nowy użytkownik
Dołączył
14 Czerwiec 2017
Posty
11
Punkty reakcji
1
Na to pytanie każdy (pracowniki, związek) musi odpowiedzieć sobie sam.

Co to za zz ?

3. Związki, które chciały cokolwiek wiedzieć i zrobić coś dla pracowników - nie po drodze (okazuje się, że słusznie) z 1. i 2. - otwarte i gotowe na współpracę.
 

nowicjuszSCS

Użytkownik
Dołączył
4 Czerwiec 2020
Posty
34
Punkty reakcji
18
Dlaczego w IAS Olsztyn jest 169 zł na etat, a w IAS Rzeszów 164 na etat????????
Kto przygarnął te 5 zł z każdego etatu???? W IAS Rzeszów jest ok 1300 funkcjonariuszy i pewnie ok 4 tys cywilów. Pomnożąc te ilość etatów razy 5 zł uzyskamy ok 30 tys. zł. Można to już podzielić wśród swoich 😊
ZWIĄZKI USTALCIE TO!!!!!
 

Mały

Aktywny użytkownik
Dołączył
23 Lipiec 2018
Posty
341
Punkty reakcji
97
@nowicjuszSCS w IAS Rzeszów jest zatrudnionych około 3500 pracowników i funkcjonariuszy, z tego około 1000 to funkcjonariusze, reszta cywile.
 

nowicjuszSCS

Użytkownik
Dołączył
4 Czerwiec 2020
Posty
34
Punkty reakcji
18
Dziękuję Mały za info. Dane o etatach były orientacyjne, nie chcialo mi się przeliczać 😊
można etaty wziąść z kwot podanych w porozumieniu DIAS-A:
Korpus służby cywilnej-382 010,00 zł (174,00 zł/etat)- 2195 osób +/-
Funkcjonariusze SCS-207 652,00 zł (164,00 zł/etat)- 1266 +/-
Pracownicy POZ- 8 626,00 zł (125,00 zł/etat) - 69 osób +/-
 
Do góry