• Witaj na stronie i forum Związku Zawodowego Celnicy PL!
  Nasz Związek zrzesza 6783 członków.

  Wstąp do nas! (KLIKNIJ i zapisz się elektronicznie!)
  Albo jeśli wolisz zapisać się w tradycyjny sposób wyślij deklarację (Deklaracja do pobrania! Kliknij!)
  Korzyści i ochrona wynikająca z członkostwa w ZZ Celnicy PL (KLIKNIJ) plus inne benefity, np. zniżki na paliwo!
  Konto Związku 44 1600 1462 0008 2567 1607 7001 w BGŻ BNP PARIBAS

SZ.N.P. - Służba Cywilna - art. 22b. ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej oraz art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej.

Mamy wystarczające aczkolwiek chyba nie do końca przez nas wykorzystywane przepisy pozwalające na dochodzenie należnych nam praw zarówno przed sądami powszechnymi ale też administracyjnymi (np. świadczenie motywacyjne). Są nimi zarówno art. 22b ust. 8 ustawy o Służbie Celnej z 1999r. (głównie dla ówczesnej administracji celnej) jak też art. 99 ust. 8 ustawy o Służbie Celnej 2009r. (głównie dla ówczesnego sz. n. p.). Aby nie mieszać 2 wątków skupię się na art. 99 ust. 8 i służbach byłego sz. n. p., a więc na pracownikach służby cywilnej, którzy z dniem 01-09-2003r. zostali przeniesieni do korpusu służby cywilnej w izbach celnych a następnie z dniem 01-07-2010r. stali się funkcjonariuszami. Niezależnie od stanowiska administracji zarówno szczebla lokalnego jak też centralnego stając się funkcjonariuszami, okres stażu w służbie cywilnej wliczony został nam całościowo do Służby Celnej. W tym miejscu powołam się na uzasadnienie wyroku SO w Bydgoszczy opublikowanego w systemie informacji prawnej LEX pod numerem 2974698.

"Dalej wskazać należy, że powód w związku z przejściem z korpusu Służby Cywilnej i przekształceniem w funkcjonariusza Służby Celnej na mocy art. 99 ust. 8 ustawy o z 2009 r. o Służbie Celnej stał się funkcjonariuszem S.C. któremu, okres stażu pracy w służbie cywilnej lub jednostkach organizacyjnych wlicza się do okresu służby w Służbie Celnej. Okres ten wlicza się całościowo, a więc zarówno w zakresie uprawnień emerytalnych jak i pozostałych, czego przykładem jest działanie pozwanego, który wyliczył na tej podstawie powodowi dodatkowy urlop."

Podobne uzasadnienia są prezentowane przez inne sądy zarówno w sporach z ZUS o rekompensatę za pracę w szczególnym charakterze a więc w Służbie Celnej (administracji celnej) jak też w sporach z naszym pracodawcą o treść pkt. 2 świadectwa służby. Znam kilkanaście takich uzasadnień. Sądy na podstawie art. 99 ust. 8 uznają, że pracownikom sz.n.p. okres służby w Służbie Celnej należy liczyć zgodnie z wykładnią językową czyli dokładnie tak jak to zostało zapisane przez racjonalnego ustawodawcę a więc od daty zatrudnienia w służbie cywilnej. Jak wynika z prezentowanego na forum prawomocnego wyroku SR w Lesznie z 20-05-2020r. (sygn. akt IV P 264/19) okres ten może być bardzo odległy bo dotyczący jeszcze funkcjonowania sz.n.p. w OZDPiKF. W tym przypadku dotyczyło to okresu od 01-06-1978r. a więc odnosząc się do jednego z wpisów jeszcze w stanie wojennym.

1709822167645.png

Wydaje się, że argumentacja w oparciu o art. 99 ust. 8 znalazła zrozumienie również w naszych staraniach o dodatek motywacyjny, gdyż WSA w Warszawie uchylił niekorzystne dla nas wyroki DIAS oraz SKAS. Ponieważ jeszcze nie mamy uzasadnienia, dlatego wstrzymam się od dalszego komentowania tej sprawy. Omawiany przepis daje nam prawa należne Służbie Celnej, które wywołują określone skutki finansowe. Aby temu zapobiec tworzone są przepisy kolizyjne np. art. 22 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach policyjnych z 11-05-2017r., który w swym zamyśle miał ograniczyć zakres obowiązywania art. 99 ust. 8. Jednak głębsza analiza prawa dotyczącego praw nabytych, w tym przepisy Konstytucji oraz orzecznictwo TK uzasadniają właściwe orzecznictwo sądów powszechnych w oparciu o art. 99 ust. 8, do którego nie stosuje żadnych wyłączeń nawet w zakresie uprawnień emerytalnych. Tylko od nas zależy jak wykorzystamy przepisy, których staliśmy się beneficjentami. Zadanie to ze względu na upór administracji jest trudne aczkolwiek jak wynika z orzecznictwa – możliwe.
 
Mamy wystarczające aczkolwiek chyba nie do końca przez nas wykorzystywane przepisy pozwalające na dochodzenie należnych nam praw zarówno przed sądami powszechnymi ale też administracyjnymi (np. świadczenie motywacyjne). Są nimi zarówno art. 22b ust. 8 ustawy o Służbie Celnej z 1999r. (głównie dla ówczesnej administracji celnej) jak też art. 99 ust. 8 ustawy o Służbie Celnej 2009r. (głównie dla ówczesnego sz. n. p.). Aby nie mieszać 2 wątków skupię się na art. 99 ust. 8 i służbach byłego sz. n. p., a więc na pracownikach służby cywilnej, którzy z dniem 01-09-2003r. zostali przeniesieni do korpusu służby cywilnej w izbach celnych a następnie z dniem 01-07-2010r. stali się funkcjonariuszami. Niezależnie od stanowiska administracji zarówno szczebla lokalnego jak też centralnego stając się funkcjonariuszami, okres stażu w służbie cywilnej wliczony został nam całościowo do Służby Celnej. W tym miejscu powołam się na uzasadnienie wyroku SO w Bydgoszczy opublikowanego w systemie informacji prawnej LEX pod numerem 2974698.

"Dalej wskazać należy, że powód w związku z przejściem z korpusu Służby Cywilnej i przekształceniem w funkcjonariusza Służby Celnej na mocy art. 99 ust. 8 ustawy o z 2009 r. o Służbie Celnej stał się funkcjonariuszem S.C. któremu, okres stażu pracy w służbie cywilnej lub jednostkach organizacyjnych wlicza się do okresu służby w Służbie Celnej. Okres ten wlicza się całościowo, a więc zarówno w zakresie uprawnień emerytalnych jak i pozostałych, czego przykładem jest działanie pozwanego, który wyliczył na tej podstawie powodowi dodatkowy urlop."

Podobne uzasadnienia są prezentowane przez inne sądy zarówno w sporach z ZUS o rekompensatę za pracę w szczególnym charakterze a więc w Służbie Celnej (administracji celnej) jak też w sporach z naszym pracodawcą o treść pkt. 2 świadectwa służby. Znam kilkanaście takich uzasadnień. Sądy na podstawie art. 99 ust. 8 uznają, że pracownikom sz.n.p. okres służby w Służbie Celnej należy liczyć zgodnie z wykładnią językową czyli dokładnie tak jak to zostało zapisane przez racjonalnego ustawodawcę a więc od daty zatrudnienia w służbie cywilnej. Jak wynika z prezentowanego na forum prawomocnego wyroku SR w Lesznie z 20-05-2020r. (sygn. akt IV P 264/19) okres ten może być bardzo odległy bo dotyczący jeszcze funkcjonowania sz.n.p. w OZDPiKF. W tym przypadku dotyczyło to okresu od 01-06-1978r. a więc odnosząc się do jednego z wpisów jeszcze w stanie wojennym.

Pokaż załącznik: 11440
Wydaje się, że argumentacja w oparciu o art. 99 ust. 8 znalazła zrozumienie również w naszych staraniach o dodatek motywacyjny, gdyż WSA w Warszawie uchylił niekorzystne dla nas wyroki DIAS oraz SKAS. Ponieważ jeszcze nie mamy uzasadnienia, dlatego wstrzymam się od dalszego komentowania tej sprawy. Omawiany przepis daje nam prawa należne Służbie Celnej, które wywołują określone skutki finansowe. Aby temu zapobiec tworzone są przepisy kolizyjne np. art. 22 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach policyjnych z 11-05-2017r., który w swym zamyśle miał ograniczyć zakres obowiązywania art. 99 ust. 8. Jednak głębsza analiza prawa dotyczącego praw nabytych, w tym przepisy Konstytucji oraz orzecznictwo TK uzasadniają właściwe orzecznictwo sądów powszechnych w oparciu o art. 99 ust. 8, do którego nie stosuje żadnych wyłączeń nawet w zakresie uprawnień emerytalnych. Tylko od nas zależy jak wykorzystamy przepisy, których staliśmy się beneficjentami. Zadanie to ze względu na upór administracji jest trudne aczkolwiek jak wynika z orzecznictwa – możliwe.
TOM3 pięknie i jasno napisane. Bardzo dziękuję za wskazane wyroki sądów i jasną analizę przepisów. Nie ma na co czekać, piszemy wnioski do DIAS i szykujemy się na sądową batalię, bo po dobroci nie da rady.
 
Czyli wniosek do DIAS , odmowa i sprawa sądowa. Może rzeczywiście to jest jedyną droga
 
Właśnie otdzymałem odpowiedź od DIAS zwykłym pismem, jak polecjł SKAS. Oczywiście żadnego merytorycznego uzasadnienia tylko oparli się na przepisach ustawy emerytalnej, czyli pkt. 3 art. 226b KAS, nic na temat przepisów art. 99 ustawy o SC z 2009r. Brak odpowiedzi na pytanie o podstawę prawną uznania srażu służby przy przyznaniu dodatkowego urlopu.
W związku z tym pytanie do TOM 3in blue: skarga do SKAS na bezczynność i brak decyzji DIAS czy droga sądów powszachnych czyli sądu pracy? Mieliście u siebie takie przypadki?
 
Prezentuję uzasadnienie wyroku w sprawie, która Ciebie interesuje.
Wydaje się, że będziesz musiał skorzystać na razie z drogi cywilnej, chociaż jak wynika z uzasadnienia słuszna jest postępowanie administracyjne. Cóż hierarchia prawa w KAS jest następująca: 1. Wytyczne. 2. Wytyczne. 3. Wytyczne.
 

Attachments

 • Wyrok WSA dziadkowe (26-02-2024).pdf
  3,4 MB · Wyświetleń: 61
Back
Do góry