Emerytury !!!

ocI

Użytkownik
Dołączył
19 Grudzień 2015
Posty
263
Punkty reakcji
3

gburek1234

Aktywny użytkownik
Dołączył
10 Listopad 2018
Posty
111
Punkty reakcji
89
Mam pomysł jak zatrzymać odejścia bez dawania jakiegokolwiek dodatku 50%. Czemu poprzestawać na limicie 75% emerytury. Wystarczy po prostu znieść ten limit i niech każdy służy tak długo na ile mu zdrowie i chęci pozwalają.
 

Adka

Użytkownik
Dołączył
17 Marzec 2008
Posty
275
Punkty reakcji
1
Po nowelizacji ustawy, która ma obowiązywać z mocą od 1 lipca ZER ,niestety, wydaje decyzje o wypłacie emerytur od września i odsyła do sądu. Czy ktoś już to konsultował z prawnikiem i kierował sprawę do sądu?
 

cat

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
6 Grudzień 2008
Posty
3 939
Punkty reakcji
1 346
Po nowelizacji ustawy, która ma obowiązywać z mocą od 1 lipca ZER ,niestety, wydaje decyzje o wypłacie emerytur od września i odsyła do sądu. Czy ktoś już to konsultował z prawnikiem i kierował sprawę do sądu?

@Adka - sęk w tym, że ZER ma prawo wypłacać EM od miesiąca złożenia wniosku - tylko
według obowiązującego w tym momencie przepisu.

Jeżeli zatem osoba poniżej 55 lat złożyła wniosek w lipcu, zapewne otrzymała odmowę
z powodu wieku. Na tym m.in. polegał "myk" z zapisem w ustawie o "mocy" 1 lipca, że
złożenie wniosku po "uprawomocnieniu" się ustawy, nic nie dawało "w tył" emerytowi.

Jedyną możliwość uzyskania EM od lipca zauważam w wypadku, gdy niespełna 55 latek
złożył np. wniosek pod koniec lipca, otrzymał decyzję odmowną od której się odwołał,
a rozpatrzenie odwołania nastąpiło już w okresie po dniu "uprawomocnienia" się nowych
przepisów. W innym wypadku nie widzę sensu kierowania się do sądu.
 

PJS

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
2 Luty 2008
Posty
970
Punkty reakcji
630
Miasto
Polska
Po nowelizacji ustawy, która ma obowiązywać z mocą od 1 lipca ZER ,niestety, wydaje decyzje o wypłacie emerytur od września i odsyła do sądu. Czy ktoś już to konsultował z prawnikiem i kierował sprawę do sądu?
Nowelizacja obejmowała nie tylko ustawę "emerytalną" zmieniała też inne ustawy. Skąd sie wzięła data 1 lipca? Ano stąd, że z porozumienia z policjantami wynikało, że od 1 lipca maja miec płatne nadgodziny.
Zgadzam się z opinią Cat'a, że jeśli chodzi o zniesienie wieku emerytalnego to ustawa obowiazuje dopiero od wejścia w życie, czyli od września. Zaznaczam jednak, ze to tylko moja opinia i mogę się mylić.
 

Grupa rezerwy

Aktywny użytkownik
Dołączył
15 Luty 2017
Posty
760
Punkty reakcji
219
Nowelizacja obejmowała nie tylko ustawę "emerytalną" zmieniała też inne ustawy. Skąd sie wzięła data 1 lipca? Ano stąd, że z porozumienia z policjantami wynikało, że od 1 lipca maja miec płatne nadgodziny.
Zgadzam się z opinią Cat'a, że jeśli chodzi o zniesienie wieku emerytalnego to ustawa obowiazuje dopiero od wejścia w życie, czyli od września. Zaznaczam jednak, ze to tylko moja opinia i mogę się mylić.
Cała ustawa nowelizująca weszła w życie z mocą wsteczną od lipca 2019. Porozumienia nie mają znaczenia. Wsteczna moc obowiązywania przepisów jest dopuszczalna, o ile nie sprzeciwiają się temu zasady demokratycznego państwa prawa (art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych). Jest to interpretowane w ten sposób, że moc wsteczna nie może działać na niekorzyść obywateli. Moim zdaniem ZER nie ma racji. Jeżeli ustawodawca określił moc wsteczną obowiązywania prawa, które jest korzystne to należy je stosować zgodnie z mocą obowiązywania, a nie wejścia w życie. Jak ZER tak sobie życzy to idźcie do sądu.
Dotyczy przypadków kiedy wniosek był złożony w lipcu. Jak wniosek jest z września to tak jak pisał Cat.
 
Ostatnia edycja:

wolny

Aktywny użytkownik
Dołączył
11 Styczeń 2018
Posty
331
Punkty reakcji
162
A czy to czasem nie jest tak, że Adka złożyła/ł wniosek we wrześniu?
 

PJS

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
2 Luty 2008
Posty
970
Punkty reakcji
630
Miasto
Polska
Przed wrześniem nie możnabyło (osoby poniżej 55 lat) bo nie było podstawy prawnej.
Jak ktoś nie zgadza się z ZER to droga sądowa może to roztrzygnąć.
 

Adka

Użytkownik
Dołączył
17 Marzec 2008
Posty
275
Punkty reakcji
1
Owszem,złożyłam wniosek we wrześniu, bo wcześniej nie spełniałam kryterium wieku i wniosek byłby odrzucony.
 

Grupa rezerwy

Aktywny użytkownik
Dołączył
15 Luty 2017
Posty
760
Punkty reakcji
219
Wygrał ten co zaryzykował w lipcu, kiedy ustawa nie była podpisana. Bo we wrześniu okazało się, że podstawa prawna była od lipca. Nawet gdyby w lipcu odrzucili wniosek to dzisiaj musieliby go uznać. Dobre praktyki prawodawcze - "Marian style".
 

PJS

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
2 Luty 2008
Posty
970
Punkty reakcji
630
Miasto
Polska
Cała ustawa nowelizująca weszła w życie z mocą wsteczną od lipca 2019. Porozumienia nie mają znaczenia. Wsteczna moc obowiązywania przepisów jest dopuszczalna, o ile nie sprzeciwiają się temu zasady demokratycznego państwa prawa (art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych). Jest to interpretowane w ten sposób, że moc wsteczna nie może działać na niekorzyść obywateli. Moim zdaniem ZER nie ma racji. Jeżeli ustawodawca określił moc wsteczną obowiązywania prawa, które jest korzystne to należy je stosować zgodnie z mocą obowiązywania, a nie wejścia w życie. Jak ZER tak sobie życzy to idźcie do sądu.
Dotyczy przypadków kiedy wniosek był złożony w lipcu. Jak wniosek jest z września to tak jak pisał Cat.
Owszem, porozumienia nie mają znaczenia. Obowiązywanie ustawy zmieniajacej od 1 lipca działa jednak tylko tam gdzie jest to prawnie dopuszczalne. Trzebaby rozstrzygnąć czy ZER może wystawić decyzję przyznającą emeryturę za okres sprzed złożenia wniosku.
Inaczej sprawa ma się do policyjnych nadgodzin, bo są okresy rozliczeniowe (Chyba ustalili na 3 miesiące, chociaż jak pamietam rozmawiali też o 6 miesiącach). I jeśli na koniec 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego policjant nie poprosi o wolne za nadgodziny to wypłacą mu od 1 lipca, bo kwartał zakończył sie we wrzesniu, czyli już w trakcie obowiązywania ustawy zmieniajacej.

Przy okazji warto zauważyć, że przepisy dotyczące nadgodzin maja uregulowane korzystniej niż my, bo wypłata równoważnika jest opcją domyślną a wolne na wniosek.
" W zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2 funkcjonariuszowi przysługuje: 1) w okresie rozliczeniowym czas wolny od służby w tym samym wymiarze albo 2) po zakończeniu okresu rozliczeniowego rekompensata pieniężna, o ile w terminie 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego nie wystąpi z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze.”;
A u nas trzeba pisać wniosek o wypłatę za nadgodziny i najczęściej DIASi odmawiają wypłaty (w mojej izbie nie płacą)
 

wolny

Aktywny użytkownik
Dołączył
11 Styczeń 2018
Posty
331
Punkty reakcji
162
ZER ustala prawo do emerytury i ustala jej wysokość od miesiąca w którym zgłoszono wniosek. Moim zdaniem nie ma żadnych podstaw na złożenie odwołania do SO od decyzji ZER-u. Kolejnym problemem o którym już pisał jeden z forumowiczów to kwestia stosowania bądź nie w decyzjach ZER-u treści
art. 5 ust. 3. ustawy emerytalnej tj. " Jeżeli w okresie między zwolnieniem ze służby funkcjonariusza a ustaleniem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przypadały waloryzacje emerytur i rent inwalidzkich, podstawę wymiaru tych świadczeń podwyższa się wskaźnikami wszystkich kolejnych waloryzacji przypadających w tym okresie". Dla ucywilnionych w 2017 roku przepis ten powinien mieć zastosowania waloryzacja powinna być należna a z tego co wiem ( czego jestem przykładem) to nie jest.
 

wolny

Aktywny użytkownik
Dołączył
11 Styczeń 2018
Posty
331
Punkty reakcji
162
A tak w ogóle to pomyślałem sobie czy nie jest czas aby pomyśleć o założeniu stowarzyszenia emerytów celnych.
 

ZosiaSamosia

Użytkownik
Dołączył
12 Maj 2017
Posty
62
Punkty reakcji
11
Druk nr 3843
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.


Data pisma: 2019-08-30 / Data doręczenia druku: 2019-10-15

Art. 5. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288,z późn. zm.[1]) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 41:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, emerytura ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a – 6, ust. 8 pkt 1 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie więcej jednak niż o 25% wysokości tej emerytury lub renty inwalidzkiej, z zastrzeżeniem ust. 3.”;
b) uchyla się ust. 2;
c) ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. W razie osiągania przychodu, określonego w ust. 1, w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości.”;
2) w art. 41a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Urząd skarbowy jest obowiązany zawiadomić organ emerytalny o podjęciu przez emeryta działalności pozarolniczej”;
3) w art. 41b:
a) ust. 1-2 otrzymują brzmienie:
„1. Rozliczenie emerytury w związku z osiągnięciem przychodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, następuje po upływie roku kalendarzowego w stosunku rocznym lub miesięcznym.
2. Osoba uprawniona do emerytury jest obowiązana zawiadomić, do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego, organ emerytalny o łącznej kwocie przychodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.”
b) ust. 4-5 otrzymują brzmienie:
„4. Na podstawie zawiadomień, o których mowa w ust. 2 i 3, organ emerytalny dokonuje rozliczenia rocznego lub na wniosek osoby uprawnionej miesięcznego, wypłaconych osobie określonej w ust. 2 w poprzednim roku kalendarzowym kwot emerytur.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości określą, każdy w zakresie swojego działania, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń, o których mowa w ust. 4, a także sposób zmniejszania emerytur w trakcie roku kalendarzowego, mając na uwadze konieczność realizacji prawa emeryta i rencisty do zaopatrzenia emerytalnego oraz zapewnienie sprawności postępowania w tym zakresie.”.


[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz..U. z 2019 r. poz. 730.
 

wolny

Aktywny użytkownik
Dołączył
11 Styczeń 2018
Posty
331
Punkty reakcji
162
Zmiana która miała być procedowana w sejmie minionej kadencji przewidywała likwidację ograniczeń w zarobkowaniu przez osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy z systemu powszechnego, renty rolnicze z systemu ubezpieczenia społecznego rolników, renty socjalne, renty inwalidzkie wypłacane z systemów służb mundurowych. Reszta bez zmian. Pracujesz, zabierają Ci część emerytury ( w zależności ile zarabiasz)
 

wolny

Aktywny użytkownik
Dołączył
11 Styczeń 2018
Posty
331
Punkty reakcji
162
Dzisiaj krótko po wyborze Pana prof. Grodzkiego na Marszałka Senatu, senator Borowski oświadczył, że jutro na ręce marszałka składa projekt tzw ustawy emerytalnej dla kobiet z roku 1953. Może to jest droga do zmiany art. 15 a naszej ustawy. Co o tym sądzicie?
 
  • Lubię
Reactions: cat

staryclorz

Nowy użytkownik
Dołączył
28 Październik 2015
Posty
24
Punkty reakcji
0
Miasto
ZZ Celnicy PL
Napisze ktoś w kilku punktach sposób postępowania jak odejść na emkę zakładając, że spełnia się wszystkie warunki. Jest to gdzieś opisane? Kogo zapytam, to coś innego słyszę o kolejności składania wniosków i innych dokumentów. Wartałoby przypiąć taką instrucję dla następnych...
 

cat

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
6 Grudzień 2008
Posty
3 939
Punkty reakcji
1 346
Napisze ktoś w kilku punktach sposób postępowania jak odejść na emkę zakładając, że spełnia się wszystkie warunki. Jest to gdzieś opisane? Kogo zapytam, to coś innego słyszę o kolejności składania wniosków i innych dokumentów. Wartałoby przypiąć taką instrucję dla następnych...

Nie gniewaj się @staryclorz, ale nie napiszę "w kilku punktach", bo wystarczą dwa:

1. Wypełniasz właściwe dla Twojego przypadku wzory ze strony:

http://zer.mswia.gov.pl/zer/formularze/formularze-ogolne/3367,Formularze-ogolne.html

2. Składasz je w biurze podawczym / wysyłasz listem poleconym.

Gdybyś miał jakieś konkretne problemy - pisz na priva.

 

Basic

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
12 Maj 2017
Posty
395
Punkty reakcji
325
Napisze ktoś w kilku punktach sposób postępowania jak odejść na emkę zakładając, że spełnia się wszystkie warunki. Jest to gdzieś opisane? Kogo zapytam, to coś innego słyszę o kolejności składania wniosków i innych dokumentów. Wartałoby przypiąć taką instrucję dla następnych...
  • Wypełniłem wniosek – formularz na stronie zer
  • Wypełnić zał . nr 1 lub 2 (jeśli jest taka potrzeba)
  • Wypełniłem zawiadomienie emeryta rencisty (jeśli pracujesz i emerytura jest mniejsza niż 75%)
  • Dołączyłem zaświadczenie z WKU o okresie służby wojskowej
  • Napisałem pismo przewodnie do DIAS-a o obliczenie zarobków
  • Komplet dokumentów posłałem do ZER-u za pośrednictwem DIAS-a
Dias ma w obowiązku policzyć czy mam 5 i minimum 15 lat, obliczyć zarobek i przesłać do ZER.
Jak wpłynie do ZER-u dostaniesz zawiadomienie o przyjęciu wniosku.
Ostatecznie decyzję o emce lub odmowie.
 
Ostatnia edycja:
Do góry