Emerytury !!!

piracius

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
15 Maj 2020
Posty
1 126
Punkty reakcji
542
Ja nie wiem czy dobrze to rozumiem , ale wg sądu od 1990r. do 15.09.1999r. pomimo wykonywania
zadan policyjnych /identyczne przez 30 lat do 2020/ pracowaliśmy wg zatrudnienia cywilno-prawnego /umowa/ i dlatego nie wliczamy
do emki policyjnej , a praca od 15.09.1999 do 2020r. bez umowy to się wlicza ?????
Wg Sądu wykonywane zadania nie mają znaczenia .?.
ZER wyliczył emeczke od 15.09.1999 - do 2020r. , a Sad dalej udowadnia , że emka jest
wyliczona od 5.07.2000r. do 2020r. prawidłowo /chociaż to nieprawda/. ........
Zacytuję Ci z mojego wyroku "...winnym, tego że prowadził samochód marki....P, który następnie skręcił w prawo".
Na tym polega niezależność sądów. Wyroki trzeba wykonywać "bez zrozumienia"....:cool:
Tylko wykonywanie dotyczy szaraczków, rządzący mają na to czas i mają do nich taki "niebiański stosunek" ( na święty nigdy)
 

Zuziacoll

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
20 Czerwiec 2016
Posty
540
Punkty reakcji
458
Zacytuję Ci z mojego wyroku "...winnym, tego że prowadził samochód marki....P, który następnie skręcił w prawo".
Na tym polega niezależność sądów. Wyroki trzeba wykonywać "bez zrozumienia"....:cool:
Tylko wykonywanie dotyczy szaraczków, rządzący mają na to czas i mają do nich taki "niebiański stosunek" ( na święty nigdy)

Czy mam rozumować w negatywnym świetle powyższe wpisy . ? .
Chęć złożenia kasacji wynika z faktu pokazania głupoty przepisów i tych co
manipulują nami . Częściowo robię to dla poprawy swojego bytu , ale również
chcę wskazać drogi przyszłym i obecnym emerytom . Jeżeli będziemy dalej
z pokorą przyjmować chłosty, to rządzący będą się cieszyć, a my w zaciszu
lamentować i płakać jaki ten świat jest okropny .
 

piracius

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
15 Maj 2020
Posty
1 126
Punkty reakcji
542
Czy mam rozumować w negatywnym świetle powyższe wpisy . ? .
Chęć złożenia kasacji wynika z faktu pokazania głupoty przepisów i tych co
manipulują nami . Częściowo robię to dla poprawy swojego bytu , ale również
chcę wskazać drogi przyszłym i obecnym emerytom . Jeżeli będziemy dalej
z pokorą przyjmować chłosty, to rządzący będą się cieszyć, a my w zaciszu
lamentować i płakać jaki ten świat jest okropny .
Wręcz przeciwnie...Grupa powinna się trzymać razem, wspierać się i podpowiadać możliwości wyjścia z impasu.
Sytuacja jest "patowa", ale to skutek braku reakcji z lat poprzednich. Powodzenia i zdrowia(y)
 

Prog-Res

Użytkownik
Dołączył
20 Listopad 2015
Posty
40
Punkty reakcji
75
Ja w swoim odwołaniu do Sądu Apelacyjnego od decyzji emerytalnej ZER wnosiłem, iż:
1) nieprzerwanie przez cały czas w okresie od 1992 do 2003 realizowałem zadania jako funkcjonariusz celny w OC, na tym samym drogowym przejściu granicznym związane m. in. ze zwalczaniem przestępczości, a więc moja służba rozpoczęła się przed 1999r.
2) w decyzji ZER nie ma nawet grama rozstrzygnięcia merytorycznego / wyjaśnienia na jakiej podstawie prawnej organ emerytalny nie uwzględnił przedstawionego przeze nie we wniosku o emeryturę okresu służby w SC od 1992 do 2017 a przyjął do wyliczeń jakiś załącznik (sporządzony nie wiadomo przez kogo?) w którym okres służby w SC jest ustalony od 15.09.1999 do 28.02.2017r.
3) wymieniłem wszystkie rygory służby jakie mnie obowiązywały przed 15.09.1999r.
4) zarzuciłem dyskryminację uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy SC względem uprawnień funkcjonariuszy innych służb przyjętych ostatnio do tego systemu emerytalnego (SM, SP, SW) którym odmiennie niż nam zalicza się do wysługi emerytalnej znacznie szersze okresy z ich wcześniejszej służby
 
Ostatnia edycja:

MariaMrugała

Aktywny użytkownik
Dołączył
29 Luty 2008
Posty
321
Punkty reakcji
76
Witam emerytów i przyszłych emerytów . Wklejam wyrok Sądu dot. lat przed 99r.
Wyrok zawiera szereg mankamentów. Liczne błędy. ZER pracuje, żeby nam nie było
za dobrze . Żeby nie płacić odsetek , zmienili datę złożenia wniosku o emke.
No i te cholerne zaświadczenia DIAS dla ZER , które nas pogrążają . No i ten 15 A .
1. Podstawą zaliczenia okresu przed 15.09.1999r jest art. Art. 231 ustawy o SC z 2009r. "w przypadku gdy przepisy prawa uzależniają prawo do świadczenia lub jego wymiar od okresu pełnienia służby funkcjonariusze celni zachowują ciągłość służby. Dotychczasowe okresy służby w Służbie Celnej oraz zatrudnienia w administracji celnej traktowane są jako pełnienie służby w rozumieniu przepisów ustawy."

Sąd w wyroku (str. 5 akapit 4) powołuje się na art. 22 ustawy zmieniającej ustawę emerytalną. Przepis ten enumeratywnie wymienia przepisy z kolejnych ustaw o SC oraz o KAS, na podstawie których okresy zatrudnienia były traktowane okresy zatrudnienia jako okresy służby, i to zaliczenie ogranicza w rozumieniu przepisów emerytalnych. Sąd zwrócił uwagę na ten przepis. Nie zauważył jednak, że wśród podstaw prawnych tam wymienionych nie ma art. 231 ustawy z 2009r. i wyciągnął dowód przeciw zaliczeniu. Tymczasem żaden przepis nie ogranicza "zaliczenia z 2009r" to zaliczenie jest ważne.
Wśród dowodów jest zaświadczenie do celów emerytalnych oraz świadectwo służby. Czy daty początkowe są takie same? Jeżeli nie, to właściwa jest data ze świadectwa służby. Została ustalona na podstawie przepisu, który ma zastosowanie także do zaświadczenia- nie ma innego, który by nakazywał inny sposób ustalenia okresu służby.

W tymże przepisie nie ma wymienionego art. 171 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Tam ponownie ustawodawca zaliczył okres zatrudnienia w administracji celnej do okresu służby w SCS - bez ograniczeń w zakresie przepisów emerytalnych!!! Na ten przepis może powołać się ten, kto otrzymał i przyjął propozycję służby w SCS.
 

MariaMrugała

Aktywny użytkownik
Dołączył
29 Luty 2008
Posty
321
Punkty reakcji
76
Str. 5 akapit 2 wyroku: Poprzednie regulacje dotyczące administracji celnej tj. ustawa kodeks celny, Prawo celne, ordynacja podatkowa - "nie przewidywały wymogu mianowania na stanowisko pracownik administracji celnej".
Tak, ale te przepisy nie regulowały tzw. pragmatyki służbowej. Regulowały to inne przepisy.
Od 1 stycznia 1983r do 15 września 1999r do funkcjonariuszy celnych miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 września 1982r o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013r., poz. 269 z późn. zm. , podobnie jak do funkcjonariuszy pożarnictwa.
Przy czym w zakresie, jaki był konieczny ze względu na szczególny charakter pracy urzędników służby dyplomatyczno - konsularnej oraz urzędników administracji celnej przepisy tejże ustawy były stosowane ze zmianami i uzupełnieniami określonymi w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1983w sprawie niektórych praw i obowiązków urzędników administracji celnej.

Od momentu wejścia w życie tego rozporządzenia pracownicy posiadali status mianowanego funkcjonariusza celnego. Przepisy wprowadzały dodatkowe wymogi dla funkcjonariuszy jak niekaralność, znajomość co najmniej jednego języka obcego, zatrudnienie na okres „służby przygotowawczej”, która trwała 3 lata, w trakcie które funkcjonariusz podlegał ocenom co 6 miesięcy, musiał odbyć szkolenie praktyczne, kilkumiesięczny zasadniczy kurs celny, zdać egzaminy, potwierdzić znajomość języka obcego, przejść ocenę kwalifikacyjną. Funkcjonariusz tez podlegał odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Minister Handlu Zagranicznego w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określał wymagany stan zdrowia funkcjonariuszy celnych. Funkcjonariusz już wówczas musiał być dyspozycyjny tj. pracował w systemie zmianowym, był przenoszony czasowo na inne stanowisko, do innego urzędu w tej samej lub innej miejscowości. W razie odmowy wykonania decyzji o przeniesieniu funkcjonariusz był zwalniany z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Po drugie sąd pominął, że TK w wyroku TK K39/13 odnosi się do zadań nie do statusu funkcjonariuszy S.C. Ustawa Prawo celne, Kodeks celny właśnie określały zadania "zwalczania".
Od 1 stycznia 1983r do 15 września 1999r zadania i obowiązki funkcjonariuszy celnych określały m.in. art. 17 ustawy z dnia 16 września 1982r o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013r., poz. 269 z późn. zm.,

Ponadto, na podst. § 6 rozporządzenia Rady Ministrów „niezależnie od obowiązków określonych w art. 17 ustawy funkcjonariusz celny był obowiązany 1)współdziałać z właściwymi organami w zapewnieniu bezpieczeństwa i obronności Państwa stosownie do zakresu zadań administracji celnej, a w szczególności zapobiegać naruszeniu tajemnicy państwowej i służbowej, 2)współdziałać z innymi służbami przy wykonywaniu kontroli celnej i granicznej dewizowej, a w zakresie uregulowanym umowami międzynarodowymi – z organami celnymi innych państw.

Zadania dyrektora urzędu celnego jako organu, które z jego poważnienia wykonywali funkcjonariusze celni od 1 stycznia 1990r do 31 grudnia 1997r określa, w szczególności art. 111 ustawy prawo celne.

Art. 111. Do zadań dyrektora urzędu celnego należy:

3)sprawowanie dozoru celnego i kontroli celnej obrotu towarowego z zagranicą 4)zwalczanie i ściganie przestępstw i wykroczeń w zakresie ustalonym ustawą karną skarbową,

5)wykonywanie innych zadań zleconych w przepisach odrębnych.

- te przepisy stanową odpowiednio to samo, co art. 2 ust. 1 pkt 4-6 oraz ust. 2 ustawy z 2009r.),

Ustawa prawo celne została zastąpiona ustawą z dnia 9 stycznia 1997r. Kodeks Celny. Art. 283 stanowił, że do zadań dyrektora urzędu celnego należy (…) 3)sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej, 4)zwalczanie i ściganie przestępstw i wykroczeń w zakresie ustalonym ustawą karną skarbową, 5)wykonywanie innych zadań zleconych w przepisach odrębnych.

Ja dysponuję upoważnieniem naczelnika UC, na podstawie którego wykonywałam zadania na przejściu granicznym po 15.09.1999r do końca kwietnia 2004r. Podstawą wykonywania zadań nie jest ustawa o SC, ale Kodeks Celny od 1997r. Podstawa z Kodeksu jest także w karcie zakresu obowiązków i uprawnień. Z dniem 15.09.1999r nawet nie zmieniono nam kart zakresów obowiązków i uprawnień.
 

Zuziacoll

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
20 Czerwiec 2016
Posty
540
Punkty reakcji
458
Naprawdę , wielki szacunek za tak wiele podpowiedzi .
Nie poddam się , a mam jeszcze kilka elementów wyroku
kwalifikaujacych się na prokuratora . fałszowanie dat , itp.
nie wspominając o fałszowaniu dokumentów dla ZER ,
 

MariaMrugała

Aktywny użytkownik
Dołączył
29 Luty 2008
Posty
321
Punkty reakcji
76
Sąd podnosi, że ustawa emerytalna posługuje się pojęciem "posiadania stażu służby". Art.231 ustawy z 2009r właśnie stanowi, że okres zatrudnienia w administracji jest traktowany jako okres służby.

Pozostaje jeszcze kwestia dyskryminacji w stosunku do strażaków PSP oraz Straży Marszałkowskiej. . Funkcjonariusze pożarnictwa do 31 stycznia 1999r byli zatrudnieni w takim samych charakterze na podstawie tej samej ustawy z dnia 16 września 1982r o pracownikach urzędów państwowych, co funkcjonariusze administracji celnej. Nie do pogodzenia z zasadą równego traktowania jest by okres ten był odmiennie traktowany w przypadku jednej ze służb.
 

Zuziacoll

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
20 Czerwiec 2016
Posty
540
Punkty reakcji
458
A dlaczego Sąd nie zapytał się Dias czy dobrze wystawił zaświadczenia. Na jakiej podstawie. Tutaj tkwi problem. Co innego mamy wpisane w świadectwie a co innego do ZER. Pracownica wypełniająca dokumenty nie ma zielonego pojęcia o przepisach.
 

Zuziacoll

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
20 Czerwiec 2016
Posty
540
Punkty reakcji
458
W zaświadczeniu o zarobkach jest rozbieżność o kilka tysięcy złotych. Dlaczego Sąd nie wyjaśnia kwestii spornej. Inne zaświadczenie otrzymuje wnioskodawca a inne zer. Katalog rozbieżności jest duży.
 

piracius

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
15 Maj 2020
Posty
1 126
Punkty reakcji
542
W zaświadczeniu o zarobkach jest rozbieżność o kilka tysięcy złotych. Dlaczego Sąd nie wyjaśnia kwestii spornej. Inne zaświadczenie otrzymuje wnioskodawca a inne zer. Katalog rozbieżności jest duży.
Pewnie wyjaśnia "w granicach prawa" i swobodnie ocenia dowody:unsure:. Wydaje mi się, że pozwy przeciwko DIAS o szkody majątkowe powinny trochę
pomóc. Natomiast zasadnym byłoby zweryfikowanie, czy pogorszenie sytuacji materialnej nie wpłynęło na zdrowie pokrzywdzonych - to już cięższy
kaliber, ale zaryzykować można (a nawet trzeba). To co wyprawiają "namaszczeni starostowie" w KAS przy wystawianiu dokumentów emerytalnych
to już wyższa szkoła bezczelności. Czują się bezkarni i wyroki sądów są dla nich "świstkami bez sensu", ważniejsze wytyczne:cool:.
Jeżeli poszkodowani nie wystąpią razem w walce o należne im prawa, to sprawy będą się kończyć "wygranymi" przed sądami bez pokrycia
w formie pieniężnej. Sorry taki mamy klimat:mad:, wytrwałości w walce(y)
 

Grześ2211

Aktywny użytkownik
Dołączył
16 Listopad 2013
Posty
259
Punkty reakcji
206
A dlaczego Sąd nie zapytał się Dias czy dobrze wystawił zaświadczenia. Na jakiej podstawie. Tutaj tkwi problem. Co innego mamy wpisane w świadectwie a co innego do ZER. Pracownica wypełniająca dokumenty nie ma zielonego pojęcia o przepisach.
Sąd pewnie przeoczył, ale dlaczego ZER nie zapytał DIAS-a o rozbieżności skoro był i jest w posiadaniu obu dokumentów tzn. świadectwa służby i zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych???
Mało tego posiadać powinien oba dokumenty w oryginale!!!
 
Ostatnia edycja:

Zuziacoll

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
20 Czerwiec 2016
Posty
540
Punkty reakcji
458
Sąd pewnie przeoczył, ale dlaczego ZER nie zapytał DIAS-a o rozbieżności skoro był i jest w posiadaniu obu dokumentów tzn. świadectwa służby i zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych???
Mało tego posiadać powinien oba dokumenty w oryginale!!!

Tutaj mamy swojego rodzaju ustawkę , kobieta w IAS wypisuje dokumenty wg instrukcji ZER , zmienia na ich życzenie , być może nawet kilkukrotnie bo pierwszy przelew emki pojawił się po 4 miesiącach , a decyzja pół roku. Na zapytanie telefoniczne do ZER dlaczego brak emerytury , otrzymana informacja mówiła o poprawianiu zaświadczeń przez izbę , bez mojej wiedzy?? Odpowiedź brzmiała nie muszą informować
wnioskodawcy o takiej sytuacji . Szok.
 

ELBORO

Użytkownik
Dołączył
30 Kwiecień 2017
Posty
78
Punkty reakcji
8
Ja słyszałem, słyszałem że ostatni funkcjonariusz który w Mf-ie będzie odchodził na emeryturę ma zgasić światło i zamknąć drzwi na klucz ;););)
I tak by było gdyby zaliczyli nam okres sprzed 1999. Wówczas już ze "starych" większość miałaby 75 % i poszłaby na emkę. Dlatego nie dają nam tego... Ale wierzę że kiedyś, po odmłodzeniu kadr to się stanie. Bo to jest draństwo.
 

ELBORO

Użytkownik
Dołączył
30 Kwiecień 2017
Posty
78
Punkty reakcji
8
Bo już ma emeryturę mundurową, a zdaniem ZUSu nie może mieć emerytur z dwóch źródeł. Znacie kogoś kto już bierze emkę mundurową i zusowską?, bo z moich znajomych jeden ma wstrzymaną (cokolwiek by to znaczyło), a reszta czeka od kilku miesięcy na decyzję ZUSu (oby inną niż w w/w przypadku). Jak jest w innych regionach?
Czekaj czekaj. Ja jestem już poza służbą. Biorę "naszą" emkę i prowadzę własną działalność gospodarczą. Płacę PEŁNĄ składkę ZUS w której składowym jest część na przyszłą emeryturę. Mogę płacić mniejszą (cześć dot. ubezpieczenia zdrowotnego) ale płacę pełną. Idąc Twoją konkluzją ZUS pobiera pełną składkę bezpodstawnie lub.... może kiedyś powiedzieć że "po co chłopie płaciłeś". Albo się mylisz albo musze wystąpić o wykładnię czy mam płacić czy nie.
 
Ostatnia edycja:

Zuziacoll

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
20 Czerwiec 2016
Posty
540
Punkty reakcji
458
Czekaj czekaj. Ja jestem już poza służbą. Biorę "naszą" emkę i prowadzę własną działalność gospodarczą. Płacę PEŁNĄ składkę ZUS w której składowym jest część na przyszłą emeryturę. Mogę płacić mniejszą (cześć dot. ubezpieczenia zdrowotnego) ale płacę pełną. Idąc Twoją konkluzją ZUS pobiera pełną składkę bezpodstawnie lub.... może kiedyś powiedzieć że "po co chłopie płaciłeś". Albo się mylisz albo musze wystąpić o wykładnię czy mam płacić czy nie.

Każdy emeryt ma inną sytuację prawną . Zależy z jakiego art. Przeszedłeś na emke
ponadto ważny jest wiek emeryta służb mundurowych, jakie elementy składkowe
I nieskładkowe zostały zaliczone do pobieranej emki. Po osiągnięciu powszechnego
Wieku emerytalnego nie wiadomo co będzie się działo w tym kraju. Napewno musisz
S sprawdzić w ZUS co pozostało z twoich skladek. Od pół roku walkowany jest na
Tym forum Emerytury podobny problem.
 

PJS

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
2 Luty 2008
Posty
1 301
Punkty reakcji
1 238
Miasto
Polska
Czekaj czekaj. Ja jestem już poza służbą. Biorę "naszą" emkę i prowadzę własną działalność gospodarczą. Płacę PEŁNĄ składkę ZUS w której składowym jest część na przyszłą emeryturę. Mogę płacić mniejszą (cześć dot. ubezpieczenia zdrowotnego) ale płacę pełną. Idąc Twoją konkluzją ZUS pobiera pełną składkę bezpodstawnie lub.... może kiedyś powiedzieć że "po co chłopie płaciłeś". Albo się mylisz albo musze wystąpić o wykładnię czy mam płacić czy nie.
Jeśli płacisz "pełny" ZUS to okres prowadzenia działalności będzie Ci się liczył do zusowskiej emerytury po osiagnięciu wieku, oczywiscie jeśli odszedłeś z art 15a.
Jako emeryt nie musisz jednak płacić emerytalnych składek, ale wtedy okres prowadzenia działalności nie będzie się liczył do zusowskiego dodatku do emerytury.
Sam musisz oszacować czy warto płacić pełny zus. Przelicz sobie ile składek zapłacisz do osiagnięcia wieku emerytalnego i oszacuj ile możesz z tego odzyskać na emeryturze.
Zusowskie emerytury z działalności są cieniutkie. Znajomy niedawno zaczął pobierać emeryturę zusowską. Staż pracy ponad 40 lat., z tego większość na działalności gospodarczej. Emerytury ma 1600 zł.
Ale czy nie ma zwolnienia z ZUS przez 2 lata przy nowo otwartej działalnosci?
 

ELBORO

Użytkownik
Dołączył
30 Kwiecień 2017
Posty
78
Punkty reakcji
8
Jeśli płacisz "pełny" ZUS to okres prowadzenia działalności będzie Ci się liczył do zusowskiej emerytury po osiagnięciu wieku, oczywiscie jeśli odszedłeś z art 15a.
Jako emeryt nie musisz jednak płacić emerytalnych składek, ale wtedy okres prowadzenia działalności nie będzie się liczył do zusowskiego dodatku do emerytury.
Sam musisz oszacować czy warto płacić pełny zus. Przelicz sobie ile składek zapłacisz do osiagnięcia wieku emerytalnego i oszacuj ile możesz z tego odzyskać na emeryturze.
Zusowskie emerytury z działalności są cieniutkie. Znajomy niedawno zaczął pobierać emeryturę zusowską. Staż pracy ponad 40 lat., z tego większość na działalności gospodarczej. Emerytury ma 1600 zł.
Ale czy nie ma zwolnienia z ZUS przez 2 lata przy nowo otwartej działalnosci?
Użyłem skrótu aby się nie rozwodzić. Racja. Pierwsze 6 miesięcy byłem zwolniony z zus, kolejne 2 lata to Mały ZUS czyli 616 zł. a a już lada chwila będzie duży (ponad 1300).. I chodzi nie o sens jego płacenia ale o samą zasadę. Pracowałem jeszcze przed służbą w latach 88-91. Tam też płacono za mnie ZUS. No i pozostają dyskusyjne owe lata 91-99. Rasumując: licząc prosto: mam - 3 lata (88-91) , potem 8 lat (91-99) i teraz ponad 2. Razem 14 lat. Jeszcze 11 i prawo do minimalnej emerytury (po 25 latach).
 
Ostatnia edycja:

PJS

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
2 Luty 2008
Posty
1 301
Punkty reakcji
1 238
Miasto
Polska
@ELBORO za te 14 lat też dostaniesz coś z ZUS po osiągnięciu wieku, nie musisz mieć 25 lat. Fakt, może to być mniej niż minimalna emerytura, pytanie o ile mniej?
700 miesięcznie (różnica pomiędzy małym i dużym ZUS) odkładane przez 11 lat pozwoli Ci zaoszczędzić prawie 100 tys.
Jeśli po osiągnięciu wieku emerytalnego zaczniesz sobie wypłacać np po 500 zł miesięcznie to sam sfinansujesz sobie dodatek emerytalny na jakieś 15 lat. Osiągniesz wtedy średnią długość życia dla mężczyzn w Polsce (chyba teraz wynosi coś w okolicach 80 lat)
Oczywiście Życzę Ci 100 lat w zdrowiu
 
Do góry