Emerytury !!!

Tomyk

Aktywny użytkownik
Dołączył
22 Maj 2020
Posty
118
Punkty reakcji
74
Ponieważ emerytura mundurowa powinna być związana z realizowanymi zadaniami a nie za noszeniem munduru.

Dla orientacji
"Rada Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej zawarła umowę na sporządzenie wniosku do Trybunału Konstutucyjnego w sprawie nabycia uprawnień emerytalnych przez tych wywodzących się z UKS obecnych funkcjonariuszy celno-skarbowych, którzy wykonywali zadania tożsame z zdaniami wykonywanymi przez służby policyjne i specjalne (wywiad, realizacja).

Oto niektóre przepisy dot. uprawnień służb:

W zakresie czynności operacyjno – rozpoznawczych:

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej zadania i odpowiednio uprawnienia w tym zakresie określała w Rozdziale 4 Wywiad skarbowy. Były to m.in.

- art. 36 prowadzenie czynności operacyjno rozpoznawczych


Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 21 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

- art. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

- art. 36 wykrywanie przestępstw ( w tym skarbowych)

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 21 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 17 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 14 ww. ustawy o Policji

- art. 9 ww. ustawy o Straży Granicznej

- art. 36c stosowanie kontroli operacyjnej

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 27 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 17 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 19 ww. ustawy o Policji

- art. 9a ww. ustawy o Straży Granicznej

- art. 36 aa stosowanie obserwacji i rejestrowanie obrazu

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 23 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 14 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 15 ww. ustawy o Policji

- art. 11 ww. ustawy o Straży Granicznej

- art. 36b pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych i pocztowych

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 28 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 18 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 20c ww. ustawy o Policji

- art. 9e ww. ustawy o Straży Granicznej

- art. 36 ca uprawnienia do stosowania przesyłki niejawnie nadzorowanej

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 30 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 9g ww. ustawy o Straży Granicznej

- art. 36i, 37 uprawnienie do pozyskiwania osobowych źródeł informacji i tworzenia funduszu operacyjnego

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 36 i 9 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 25 i 4 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 22 ww. ustawy o Policji

- art. 9b ww. ustawy o Straży GranicznejW zakresie czynności realizacyjnych:

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej zadania i odpowiednio uprawnienia w tym zakresie określała w Rozdziale 2a Uprawnienia kontroli skarbowej. Były to m.in.

- art. 11a ust. 1 pkt 1 prawo legitymowania osób

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 23 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 14 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 15 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o Policji

- art. 11 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o Straży Granicznej

- art. 11. ust.1 pkt 2 prawo do zatrzymania i dokonywania przeszukań w trybie kpk (i kks)

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 23 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 14 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 15 ust. 1 pkt 2 i 4 ww. ustawy o Policji

- art. 11 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o Straży Granicznej

- art. 11 ust. 3 prawo do zatrzymywania pojazdów w celu kontroli towarów i dokumentów

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 14 ust.1 pkt 5 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 11 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy o Straży Granicznej- art. 11 f uprawnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 15 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 25 i 4 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 16 ww. ustawy o Policji

- art. 23 ww. ustawy o Straży Granicznej
Nikt tego nie neguje, ale również fsc kiedyś prac administracji celnej, wykonywali jako cywile zadania dziś uznane za zadania policyjne (przejścia graniczne, komórki ochodzeniowe śledcze), zatem tak jak i wy chcecie my też chcemy zaliczenia tamtego okresu jako służbę w rozumieniu ustaw. O emer. polic.
 

heisenberg

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
19 Czerwiec 2016
Posty
687
Punkty reakcji
501
Uważam, że MF, jednak przychyli się do wniosku i "zrównoważy" prawa celników i pracowników(funkcjonariuszy) UKS,
tak dla "uspokojenia" nastrojów..:), ale jaki będzie efekt końcowy czas pokaże, no i tu już nie jestem optymistą...
Raczej "dla dobra ogółu" obydwie służby nic nie dostaną, pozostanie droga sądowa.o_O
raczej miałem na myśłi lata przed 99 lub likwidacje 15a
 

cat

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
6 Grudzień 2008
Posty
4 301
Punkty reakcji
1 893
Ponieważ emerytura mundurowa powinna być związana z realizowanymi zadaniami a nie za noszeniem munduru.

...
Emerytura mundurowa JEST związana ze szczególnymi formami zatrudnienia, wymaganiami, obowiązkami
i ograniczeniami, szczególnie zaś podległością służbową, formą zlecania/wykonywania zadań, stopniem ich
bezwarunkowości, rodzajem i zakresem odpowiedzialności i parę innych różnic.

Ponieważ nie odpowiedziałeś na zadane wcześniej pytanie, zamienię je na prostsze:

Kiedy po raz pierwszy (z dokładnością 1 roku), którykolwiek pracownik UKS dojrzał
do idei, że forma jego zatrudnienia jest niewłaściwa, więc sam powinien podlegać
ustawie zaopatrzeniowej ??
 

piracius

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
15 Maj 2020
Posty
1 066
Punkty reakcji
510
Emerytura mundurowa JEST związana ze szczególnymi formami zatrudnienia, wymaganiami, obowiązkami
i ograniczeniami, szczególnie zaś podległością służbową, formą zlecania/wykonywania zadań, stopniem ich
bezwarunkowości, rodzajem i zakresem odpowiedzialności i parę innych różnic.

Ponieważ nie odpowiedziałeś na zadane wcześniej pytanie, zamienię je na prostsze:

Kiedy po raz pierwszy (z dokładnością 1 roku), którykolwiek pracownik UKS dojrzał
do idei, że forma jego zatrudnienia jest niewłaściwa, więc sam powinien podlegać
ustawie zaopatrzeniowej ??
Raczej faza "dojrzewania" trwa...tylko, jak dla niektórych owoców dojrzewanie w chłodni(zamrażarce):cool:
 

Agata Flis

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
23 Czerwiec 2019
Posty
253
Punkty reakcji
280
Emerytura mundurowa JEST związana ze szczególnymi formami zatrudnienia, wymaganiami, obowiązkami
i ograniczeniami, szczególnie zaś podległością służbową, formą zlecania/wykonywania zadań, stopniem ich
bezwarunkowości, rodzajem i zakresem odpowiedzialności i parę innych różnic.

Ponieważ nie odpowiedziałeś na zadane wcześniej pytanie, zamienię je na prostsze:

Kiedy po raz pierwszy (z dokładnością 1 roku), którykolwiek pracownik UKS dojrzał
do idei, że forma jego zatrudnienia jest niewłaściwa, więc sam powinien podlegać
ustawie zaopatrzeniowej ??
Znam, co najmniej 7 takich osób, które mówiły o tym w 1998 roku :)
 

robertk

Nowy użytkownik
Dołączył
19 Październik 2020
Posty
2
Punkty reakcji
1

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie broni służbowej i umundurowania inspektorów i pracowników kontroli skarbowej (Dz.U. 2003 Nr 20, poz. 174).​Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej (DzU Nr 96, poz. 846).Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek (Dz.U. Nr 100, poz. 911).Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej oraz ponownego umieszczania zamknięć celnych (Dz.U. Nr 100, poz. 912).Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej (DzU Nr 96, poz. 845).​
 

Tomyk

Aktywny użytkownik
Dołączył
22 Maj 2020
Posty
118
Punkty reakcji
74

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie broni służbowej i umundurowania inspektorów i pracowników kontroli skarbowej (Dz.U. 2003 Nr 20, poz. 174).​Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej (DzU Nr 96, poz. 846).Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek (Dz.U. Nr 100, poz. 911).Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej oraz ponownego umieszczania zamknięć celnych (Dz.U. Nr 100, poz. 912).Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej (DzU Nr 96, poz. 845).Nikt tego nie neguje, ale również fsc kiedyś prac administracji celnej, wykonywali jako cywile zadania dziś uznane za zadania policyjne (przejścia graniczne, komórki ochodzeniowe śledcze), zatem tak jak i wy chcecie my też chcemy zaliczenia tamtego okresu jako służbę w rozumieniu ustaw. O emer. polic.​
Znamy takie Rozporz. my też takie mamy.Nikt tego nie neguje, ale również fsc kiedyś prac administracji celnej, wykonywali jako cywile zadania dziś uznane za zadania policyjne (przejścia graniczne, komórki ochodzeniowe śledcze), zatem tak jak i wy chcecie my też chcemy zaliczenia tamtego okresu jako służbę w rozumieniu ustaw. O emer. polic.
 

bolo1999

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
25 Luty 2008
Posty
3 908
Punkty reakcji
1 073
Miasto
warmia
Ponieważ emerytura mundurowa powinna być związana z realizowanymi zadaniami a nie za noszeniem munduru.

Dla orientacji
"Rada Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej zawarła umowę na sporządzenie wniosku do Trybunału Konstutucyjnego w sprawie nabycia uprawnień emerytalnych przez tych wywodzących się z UKS obecnych funkcjonariuszy celno-skarbowych, którzy wykonywali zadania tożsame z zdaniami wykonywanymi przez służby policyjne i specjalne (wywiad, realizacja).

Oto niektóre przepisy dot. uprawnień służb:

W zakresie czynności operacyjno – rozpoznawczych:

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej zadania i odpowiednio uprawnienia w tym zakresie określała w Rozdziale 4 Wywiad skarbowy. Były to m.in.

- art. 36 prowadzenie czynności operacyjno rozpoznawczych


Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 21 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

- art. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

- art. 36 wykrywanie przestępstw ( w tym skarbowych)

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 21 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 17 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 14 ww. ustawy o Policji

- art. 9 ww. ustawy o Straży Granicznej

- art. 36c stosowanie kontroli operacyjnej

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 27 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 17 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 19 ww. ustawy o Policji

- art. 9a ww. ustawy o Straży Granicznej

- art. 36 aa stosowanie obserwacji i rejestrowanie obrazu

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 23 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 14 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 15 ww. ustawy o Policji

- art. 11 ww. ustawy o Straży Granicznej

- art. 36b pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych i pocztowych

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 28 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 18 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 20c ww. ustawy o Policji

- art. 9e ww. ustawy o Straży Granicznej

- art. 36 ca uprawnienia do stosowania przesyłki niejawnie nadzorowanej

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 30 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 9g ww. ustawy o Straży Granicznej

- art. 36i, 37 uprawnienie do pozyskiwania osobowych źródeł informacji i tworzenia funduszu operacyjnego

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 36 i 9 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 25 i 4 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 22 ww. ustawy o Policji

- art. 9b ww. ustawy o Straży GranicznejW zakresie czynności realizacyjnych:

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej zadania i odpowiednio uprawnienia w tym zakresie określała w Rozdziale 2a Uprawnienia kontroli skarbowej. Były to m.in.

- art. 11a ust. 1 pkt 1 prawo legitymowania osób

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 23 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 14 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 15 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o Policji

- art. 11 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o Straży Granicznej

- art. 11. ust.1 pkt 2 prawo do zatrzymania i dokonywania przeszukań w trybie kpk (i kks)

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 23 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 14 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 15 ust. 1 pkt 2 i 4 ww. ustawy o Policji

- art. 11 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o Straży Granicznej

- art. 11 ust. 3 prawo do zatrzymywania pojazdów w celu kontroli towarów i dokumentów

Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 14 ust.1 pkt 5 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 11 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy o Straży Granicznej- art. 11 f uprawnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej Analogiczne uprawnienia zawierają ustawy dotyczące funkcjonowania innych służb:

- art. 15 ww. ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

- art. 25 i 4 ww. ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

- art. 16 ww. ustawy o Policji

- art. 23 ww. ustawy o Straży Granicznej

Widzisz tam gdzieś strażaków? Ww? Skw?

Nudzisz, nie mundur, nie czynności "policyjne" ale stosunek służby, obostrzenia i ograniczenia

Skończ facet zaklinać rzeczywistość i narzucać swoją optykę...

Temat przewałkowaliśmy w 2016 i 2017 na forum, poszukaj, poczytaj...
 
Ostatnia edycja:

stefan 123

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
5 Luty 2017
Posty
650
Punkty reakcji
532
Ponieważ emerytura mundurowa powinna być związana z realizowanymi zadaniami a nie za noszeniem munduru.
Jak patrzeć na to w ten sposób to emki policyjne powinni mieć: pracownicy ochrony, Straż Miejska, SOK, ITD, Straż Leśna, Straż Rybacka itd. Dlaczego te wszystkie firmy nie mają? Jak myślisz?
 

prawie policjant

Użytkownik
Dołączył
11 Maj 2018
Posty
34
Punkty reakcji
38
Wcale nie tak jak piszesz, bo mają umowę o pracę, a nie stosunek administracyjnoprawny jak wszystkie służby objęte u.o.z.e.
Ja psem ogrodnika nie jestem. Straży Marszałkowskiej lata pracy uznano za okres równorzędny, może uda się nam - niech inni próbują. Uważam, że celnikom okres z przed 1999 roku też powinien być uznany za równorzędny ze służbą ale tylko tym, którzy wykonywali zadania policyjne.
 

Drogowiec

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
5 Marzec 2008
Posty
418
Punkty reakcji
374
Ja psem ogrodnika nie jestem. Straży Marszałkowskiej lata pracy uznano za okres równorzędny, może uda się nam - niech inni próbują. Uważam, że celnikom okres z przed 1999 roku też powinien być uznany za równorzędny ze służbą ale tylko tym, którzy wykonywali zadania policyjne.
Jeśli możesz to przedstaw definicję "zadań policyjnych" - chętnie się z nią zapoznam.
 

cat

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
6 Grudzień 2008
Posty
4 301
Punkty reakcji
1 893
Znam, co najmniej 7 takich osób, które mówiły o tym w 1998 roku :)
A to przepraszam panią - nie wiedziałem z kim mam do czynienia. Teraz zaczynam wiele rozumieć.
Ośmielę się jednak spytać, czy owi ludzie z UKS'u mówili o tym komuś poza przyszłą szefową? ;)

Znam się od bardzo dawna z wieloma byłymi pracownikami UKS'u i wszyscy oni bronili się przed
mundurem. Jeden z nich, mój bardzo bliski kolega twierdzi, że wszystkim dobrze było chodzić na
kontrole z policjantami, bo gdyby dano im mundur i broń, w większości zmieniliby pracę.

Dla jasności - nie jestem przeciwny obecnym staraniom tych ludzi, a wręcz to popieram! Oburza
mnie jednak naciągana retoryka "prawie policjanta/prawie celno-skarbnika/prawie prawnika",
który tu wyraża parszywe opinie (usunięte przez admina) o celnikach i to na ich Forum, starając
się zdyskredytować ich i ich prawo do EM'ek, wywodząc rodowód Służby z UKS'u i przekonując,
iż tylko UKS zasługuje na miano "prawdziwej mundurówki", więc to NIE CELNIKOM, a takim jak
on - należy zaliczyć pracę za służbę. Nie bronię mu starać się o to, lecz za staranie odmawiające
tego celnikom, dyskredytujące ich służbę czy wiedzę, zasługuje nie tylko na oberwanie po ryju ...
 

Grześ2211

Aktywny użytkownik
Dołączył
16 Listopad 2013
Posty
208
Punkty reakcji
129
Dlatego, że mundur to za mało.
Wcale nie tak jak piszesz, bo mają umowę o pracę, a nie stosunek administracyjnoprawny jak wszystkie służby objęte u.o.z.e
Ja psem ogrodnika nie jestem. Straży Marszałkowskiej lata pracy uznano za okres równorzędny, może uda się nam - niech inni próbują. Uważam, że celnikom okres z przed 1999 roku też powinien być uznany za równorzędny ze służbą ale tylko tym, którzy wykonywali zadania policyjne.
Ja też nie jestem psem ogrodnika ale jestem za tym aby funkcjonariuszy SCS wywodzacych się przecież z różnych organów potraktowano sprawiedliwie. Zapewniam @prawie policjant , że znakomita większość funkcjonariuszy Służby Celnej (od 15.09.1999), którzy byli uprzednio pracownikami administracji celnej (nazwani ustawowo funkcjonariuszami celnymi) miała w zakresach obowiązków i wykonywała w praktyce zadania zwane policyjnymi. Sam właśnie takie dokumenty posiadam.
 
Ostatnia edycja:

piracius

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
15 Maj 2020
Posty
1 066
Punkty reakcji
510
Wcale nie tak jak piszesz, bo mają umowę o pracę, a nie stosunek administracyjnoprawny jak wszystkie służby objęte u.o.z.e

Ja też nie jestem psem ogrodnika ale jestem za tym aby funkcjonariuszy SCS wywodzacych się przecież z różnych organów potraktowano sprawiedliwie. Zapewniam @prawie policjant , że znakomita większość funkcjonariuszy Służby Celnej (od 15.09.1999), którzy byli uprzednio pracownikami administracji celnej (nazwani ustawowo funkcjonariuszami celnymi) miała w zakresach obowiązków i wykonywała w praktyce zadania zwane policyjnymi. Sam właśnie takie dokumenty posiadam.
I nic z tych dokumentów, skoro "sprawozdawca" je podważa....:mad:
 

Grześ2211

Aktywny użytkownik
Dołączył
16 Listopad 2013
Posty
208
Punkty reakcji
129
Niech sobie "sprawozdawca" podważa. Mnie to lotto ;)Niech jednak wie, iż treść tych dokumentów jest niepodważalna, gdyż bezpośrednio z nich można odnieść się do uzasadnienia wyroku TK dotyczącego włączenia funkcjonariuszy SC do systemu zaopatrzenia emerytalnego (K 39/13). Czyt. wprost "w zakresie, w jakim wśród osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomijają funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy wykonują zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404 oraz z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 1395 i 1662) są niezgodne z art. 32 Konstytucji." Takie samo odniesienie jest w pierwszej ustawie o Służbie Celnej z 1999 r. Zadania określone w zakresach obowiązków przed wejściem w życie ustawy o Służbie Celnej z 1999 r. można wprost przełożyć na odpowiednie artykuły tej ustawy.
 
Ostatnia edycja:
Do góry