Raport NIK - Jak minister czuwał nad VAT-em?

Skarbowiec Nieetosowy

Aktywny użytkownik
Dołączył
21 Wrzesień 2016
Posty
312
Punkty reakcji
106
(...)Kolejne Twoje nicki na Skarbowcach to:

BeataRoszkowska - REJESTRACJA 24 lut 2020, 07:46 - POSTY 1415

unclesam - REJESTRACJA 12 lut 2020, 09:21 - POSTY 1003(...)
Kolega musiał się pomylić.
Na "tamtym" forum nie mozna pisać pod różnymi nickami. Zabrania tego "ichni" regulamin...
Konkretnie punkt 5. Użytkownik nie może mieć więcej niż jednego konta w serwisie. Dane konto nie może być użytkowane przez więcej niż jednego użytkownika. Przecież nie mogą nie stosować się do własnych "przykazań". Wszak to polski Sevres prawości jest...
 

fajer

Użytkownik
Dołączył
11 Maj 2016
Posty
111
Punkty reakcji
23
Na Skarbowcach pojawiła się wypowiedź Profesora:

http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27187


Komentarz forumowicz @twoj obnaża braki systemu monitoringu.
Zamieszczam go poniżej, żeby nie zaginął...

"Z artykułem Profesora świetnie koresponduje post jaki ukazał się na forum skarbowcy.pl:

Skarbowcy napisali,
cytuję:

Luka w podatku VAT za miniony rok może okazać się większa od tej zanotowanej przed dwoma laty. I to zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym. Zmiany w prawie, które miały uszczelnić system, już spełniły swoje zadanie. W latach 2015−2018 nastąpiło ogromne zmniejszenie luki w VAT. Skuteczność wprowadzonych „uszczelniaczy”, takich jak jednolity plik kontrolny (JPK), podzielna płatność, czy też STIR (monitorowanie przepływów pieniężnych), kończy się jednak tam, gdzie zaczyna się szara strefa. Krótko mówiąc, zmiany legislacyjne pozwoliły wycisnąć dodatkowe miliardy od zarejestrowanych firm, natomiast nawet nie musnęły szarej strefy. To właśnie tam leżą pieniądze, do których chciałby się dobrać resort finansów. Ministerstwo odważnie założyło, że w 2020 r. uda się zmniejszyć lukę o 7 mld zł. Jednak zdaniem ekspertów jest to mało realne. Pytanie zatem, jak rząd pogodzi koniec uszczelniania z kolejnymi obietnicami socjalnymi? Odpowiedź jest prosta – nowe podatki! Nieprzypadkowo premier Mateusz Morawiecki na unijnym szczycie zaproponował wprowadzenie kolejnych trzech danin.
Proszę pomyśleć
:

Zarówno STIR, jak i MPP, a także BIAŁA LISTA mają jedno wspólne rozwiązanie, które nie dotyka wspomnianej w powyższym tekście szarej strefy.

Otóż wyobraźmy sobie słupa podatkowego, taki typowy przypadek, który pomijając sytuacje obrotu gotówkowego, a w zasadzie walizkowego do poważnych transakcji musi dysponować rachunkiem bankowym. I go na ogół ma. Jednakże jest to na ogół rachunek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, czyli są to na ogół rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym rachunki rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych.
Sęk w tym, że ktoś zadbał o to aby w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U.2017.2491) w art. 4 wprowadzającym do Ordynacji Podatkowej dział IIIB znalazła się definicja rachunku podmiotu kwalifikowanego, przez który rozumie się rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (…).


Czyżby zatem słupy podatkowe wykorzystujące rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe nie były objęte systemem analiz STIR? Cóż ….


Jeśli zerknie się do przepisów wprowadzających MPP, a szczególnie do ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.62 z p.zm) to tam w art. 3 jest zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe i zasady tworzenia rachunków VAT z odwołaniem do art. 49 w ust. 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
"1) rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, oraz prowadzone dla nich na zasadach określonych w rozdziale 3a rachunki VAT.

A zatem nie istnieją rachunki VAT do m.in. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i nie były/nie są one również objęte systemem analiz STIR.

No i trzecia ustawa dotycząca wykazu, czyli ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1018 z p.zm). W art. 1 tej ustawy jest zmiana ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w punkcie 2 litera „e” dodano punkt odnoszący się do numerów rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (…).

Czy mylę się twierdząc, że ktoś w MF dba o to, aby ani STIR, ani MPP, ani "Biała Lista" nie objęły swym monitoringiem tzw. SŁUPÓW
i szarej sfery, które nie wykorzystują przecież do swej działalności rachunków bankowych o których mowa w w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lecz korzystają z rachunków, o którym mowa w w art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ?
. Chyba, że stosują obrót gotówkowy nosząc pieniądze w walizkach.

I moim zdaniem nic tu nie pomoże art. 108e ustawy VAT. Nikt z nich nie będzie się przecież dobrowolnie ujawniał, bo nie będą zakładać kont firmowych, o których mowa w art. 108e ustawy VAT to Polska doszła to ściany w uszczelnianiu systemu podatkowego i skarbowcy pisząc to co wyżej chyba mają rację
.

Idąc dalej. Proszę się też przyjrzeć co zrobiono i co robi się ze składaniem zawiadomienia ZAW-NR, tak aby podmiot dokonujący przelewu na rachunek spoza wykazu nie miał sankcji podatkowych w PIT, w CIT czy z VAT i odpowiedzialności solidarnej.

Pojawiły się komunikaty MF, że zawiadomienie ZAW-NR wystarczy złożyć jeden raz, nawet jeśli dokonano więcej niż jednej wpłaty na rachunek spoza wykazu. Wydłużony ma być termin do 7 dni na złożenie zawiadomienia (druk sejmowy 207).

A zatem wpłacający ma zagwarantowane, że nie będzie miał problemów podatkowych a właściciel konta ma zagwarantowane, że nie obejmuje go STIR (choć łudzę się, że się mylę), nie obejmuje MPP, nie obejmuje wykaz a skarbówce nikt głowy nie zawraca takimi wpłatami, jeśli zawiadomienie ZAW-NR złożone zostało jeden raz do 7 dni po dokonaniu pierwszej wpłaty
. Czyżby stworzono system pozwalający na legalne wpłaty na ów rachunek, bo to rachunek z punktu 3 art. 49 ustęp 1 Prawa bankowego?

A skoro wydłużony ma być termin od 1 kwietnia na 7 dni, aby złożyć owo zawiadomienie, to pytanie brzmi: czy wpłacone tam środki nadal będą na rachunku wykazanym w ZAW-NR?
Naiwnością jest sądzić, że będą czekać aż KAS położy na nich rękę
.
Kto pisał te ustawy? Czy to ci o których pisze Profesor?
Jednakże moim zdaniem da się to ruszyć. Idealnym rozwiązaniem byłaby mała zmiana w ustawie STIR, w MPP i w wykazie polegająca na dodaniu do wyżej wymienionych przepisów sformułowania „ i 3”, tak by i STIR, i MPP, i bała lista obejmowała rachunki bankowe, o których mowa nie tylko w art. 49 u 1 pkt 1, ale i punkt 3 ustawy Prawo bankowe.
A zatem wszystkie możliwe rachunki bankowe objęte by były monitoringiem STIR i Białej listy oraz konsekwencjami wynikającymi z MPP.
Mielibyśmy uszczelniony system.

Jednakże jest jeszcze problem elektronicznej deklaracji i ewidencji VAT. Gdyby w niej były wszystkie dowody sprzedaży i zakupów, a nie tylko te dotyczące Vat należny i naliczony do odliczenia i gdyby w nowym JPK wszystkie one trafiała do KAS, to algorytm dokonujący kontroli podatkowych miałby możliwość wykazać nie tylko transakcje w zakresie VAT, ale i PIT I CIT.

Moim zdaniem tak się jednak nie stanie bo ktoś tak to poukładał aby omijać PIT i CIT, no bo skoro nie każdy musi prowadzić i wysyłać ewidencje to spora liczba transakcji będzie poza systemem kontroli KAS.

Słupy podatkowe będą zatem miały się dobrze
.

Przypadek czy celowe działanie?"
 
Do góry