Podwyżki 2019

Francis

Aktywny użytkownik
Dołączył
9 Czerwiec 2016
Posty
990
Punkty reakcji
49
Zakładam nowy temat, bo w istniejących jest pomieszanie wątków a pojawiła się propozycja podziału obiecanych kwot.

http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=26438


Poniżej wnioski RKS do Szefa KAS ws. podziału środków na podwyżki wynagrodzeń/uposażeń.


Pan Marian Banaś
Szef Krajowej Administracji
Skarbowej
Warszawa

Kontynuując dialog w zakresie realizacji postanowień Porozumienia z 21 listopada br. ws. podwyżek wynagrodzeń/uposażeń w Krajowej Administracji Skarbowej, zwracamy się z wnioskiem o rozważenie zainicjowania zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lutego 2017 roku w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Rozporządzenie winno być zmienione w zakresie mnożnika kwoty bazowej o wartość nie mniejszą, niż odpowiadającą kwocie wskazanej w Porozumieniu, uwzględniając proponowaną kwotę bazową w ustawie budżetowej na 2019 rok.
Dostrzegamy zapewnienia, że w przypadkach, gdy podwyżka w 2019 roku będzie skutkowała przekroczeniem maksymalnych mnożników lub limitów wynagrodzeń określonych dla poszczególnych stanowisk w ramach KAS, w celu zagwarantowania jej realizacji nastąpi awans stanowiskowy. Proponowane rozwiązanie (awans stanowiskowy) ma jednak pewne ograniczenia, zarówno prawne, jak i organizacyjne. Prawne, gdyż wielu funkcjonariuszy z uwagi na te ograniczenia (np. wykształcenie, staż na stanowisku, itp.) może takiego awansu nie otrzymać – dotyczy to głównie funkcjonariuszy z tzw. „pierwszej linii”, a więc pełniących służbę na granicy, w grupach realizacji czy kontroli rynku. Awansowanie funkcjonariuszy ze średniej kadry kierowniczej (kierownicy zmian, kierownicy referatów) jest praktycznie niemożliwe. Wielu funkcjonariuszy nie zostałoby więc beneficjentami Porozumienia. Organizacyjne, gdyż prawdopodobnie proces awansowania musiałby dotyczyć bardzo dużej liczby funkcjonariuszy.
Zachowując postanowienia Porozumienia (podwyżka od 01.01.2019 r.) awanse należałoby przeprowadzić już w grudniu bieżącego roku – co jest niemożliwe: zarówno z uwagi na ograniczenia organizacyjne, jak i finansowe, natomiast awans w 2019 roku (np. w kwietniu), nie gwarantuje podwyżek od stycznia 2019 roku. W aktach wykonawczych można zaznaczyć ich wejście z mocą wsteczną, natomiast przepisy dotyczące awansowania nie przewidują takiej możliwości.
Jak wyżej wskazaliśmy, ufamy w zapewnienia Pana Ministra w sprawie objęcia podwyżkami wszystkich grup pracowniczych, jednakże w naszej ocenie zmiana ww. rozporządzenia jest rozwiązaniem prostszym i dającym możliwość pełnego uczestnictwa w podwyżkach beneficjentów Porozumienia.

Jednocześnie wnosimy o podjęcie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej działań idących w kierunku zmiany części V tabeli grup stanowisk urzędniczych, wykazów stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej oraz w krajowej informacji skarbowej i izbach administracji skarbowej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Aktualny wykaz stanowisk jest nadmiernie spłaszczony, przez co pracownicy z niewielkim stażem pracy oraz pracownicy doświadczeni mają często takie same stanowiska służbowe (inaczej jest w przypadku funkcjonariuszy). Spłaszczenie powoduje także, że nie jest możliwe awansowanie na wyższe stanowisko nawet po wielu latach pracy na dotychczasowym stanowisku.
Pracownicy zwracają uwagę także na to, że brak jest w KAS dla pracowników cywilnych procedur dotyczących awansu zawodowego (tak, jak ma to miejsce w przypadku funkcjonariuszy, którzy otrzymują wyższe stopnie po określonej liczbie lat służby).

Mając na względzie różnice w obciążeniach wynagrodzeń i uposażeń oraz ostatnio przeprowadzane regulacje wynagrodzeń, które objęły w największym zakresie najniżej zarabiających, posiadających najkrótszy staż pracy, wnosimy o uwzględnienie tych okoliczności przy podziale podwyżek określonych w Porozumieniu poprzez:
- skorygowanie podwyżki uposażenia brutto dla funkcjonariuszy w taki sposób, by po uwzględnieniu braku po stronie funkcjonariusza składek emerytalno-rentowych, wartości wzrostu wynagrodzeń/uposażeń netto były na jednakowym poziomie,
- ustalenie wartości podwyżki indywidualnej w taki sposób, by nie uwzględniała posiadanego dodatku stażowego, co oznaczać będzie, że osoby posiadające dodatek stażowy otrzymają wyższą podwyżkę o procent tego dodatku.
Szczegółowy sposób wyliczeń podwyżek wg proponowanych zasad przedstawiamy w załączeniu.
O podjętych decyzjach w sprawie prosimy powiadomić nas drogą elektroniczną.

z up. RKS
Tomasz Ludwiński

Do wiadomości:
- Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów,
- Pani prof. Teresa Czerwińska – Minister Finansów.


Załącznik (wyliczenia na danych orientacyjnych)

  1. 1. Pomiędzy cywilami a funkcjonariuszami powinno być takie zróżnicowanie podwyżki brutto, by podwyżka wynagrodzenia/uposażenia netto była taka sama.
  2. 2. Używając danych szacunkowych 50 tys. cywili, 10 tys. funkcjonariuszy i ZUS 13,71% różnicy na korzyść tych drugich - daje to na etat cywila podstawę 670 zł i funkcjonariusza 578 zł (670 zł - 13,71% = 578 zł) (na pięć etatów cywila jest jeden funkcjonariusza, czyli 5,8629 etatu przeliczeniowego na 6 KASowców. 655 zł (na etat) * 6 etatów = podwyżka na 6 etatów = 3.930 zł. 3.930 / 5,8629 etatu = 670 zł).
  3. 3. I takimi proporcjami podzielić należy fundusze na wynagrodzenia i uposażenia. Orientacyjnie 50 tys. * 670 zł = 33.500.000 zł, 10 tys * 578 zł = 5.780.000 zł.
  4. 4. Mając już dwa odrębne fundusze - sumujemy ilość procentów stażowego (jako ułamki etatów, np. 5% stażu to 1,05 etatu, 20% stażu to 1,2 etatu) i wyjdzie np., że 50 tys. cywili daje razem 55 tys. etatów "stażowych" (dane hipotetyczne, średni staż 10 lat).
  5. 5. Na jeden etat przypadnie wtedy 609 zł (33.500.000 zł / 55 tys.). I tyle dostanie każdy pracownik cywilny plus staż. Staż 20 lat da: 609 zł + 20% = 731 zł, staż 10 lat da: 609 zł + 10% = 670 zł.
  6. 6. Różnica wynosi 122 zł na korzyść najstarszych stażem w stosunku do najmłodszych.
  7. 7. U funkcjonariuszy ze stażem analogicznie na części wydzielonej funduszu na uposażenia. Staż biegnie od 2% (po dwóch latach) do 20% co rok i potem do 30 lat co 0,5%. Maksimum to 25%. Przyjmujemy 11 tys. etatów "stażowych" (średni staż 10 lat). Na jeden etat wyjdzie wówczas 525 zł (5.780.000 / 11 tys.). I to jest minimalna dla funkcjonariusza, zaś maksymalna za 25% stażu - 656 zł. Różnica na skrajnych wartościach to 131 zł.
Skutki kwotowe brutto (orientacyjne):
- cywil staż do 5 lat 609 zł
- cywil staż 5 lat 639 zł
- cywil staż 10 lat 670 zł
- cywil staż 20 lat 731 zł
- funkcjonariusz staż do 2 lat 525 zł
- funkcjonariusz staż 2 lata 536 zł
- funkcjonariusz staż 5 lat 551 zł
- funkcjonariusz staż 10 lat 578 zł
- funkcjonariusz staż 20 lat 630 zł
- funkcjonariusz staż 25 lat 656 zł.

http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=26438
http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=26438
 

szeregowy z granicy

Nowy użytkownik
Dołączył
16 Marzec 2015
Posty
135
Punkty reakcji
0
PANIE Ludwiński - PROSZĘ SIĘ TAK BARDZO NIE MARTWIĆ O FC-S LINIOWYCH. NASI LUDZIE MAJĄ PO KILKA KIERUNKÓW STUDIÓW SKONCZONYCH A NAWET SĄ DOKTORANTAMI. BARDZO CZĘSTO SĄ LEPIEJ WYKSZTAŁCENI NIZ NIE JEDEN URZĘDNIK SIEDZĄCY NA NAJWYŻSZYCH STANOWISKACH. PANIE LUDWINSKI PROSZĘ ZOSTAWIC NAM FC-S KWESTIE NASZYCH PODWYŻEK, TO NIE JEST WASZA - PANA SPRAWA.:mad:
 
Ostatnia edycja:

slawomir.siwy

Administrator
Członek Załogi
Dołączył
1 Luty 2006
Posty
10 705
Punkty reakcji
333
Miasto
ZZ Celnicy PL
Rozporządzenie jest już zmieniane, nim pismo to zostało wysłane i jest to efekt braku podpisu pod "porozumieniem", zapowiadanego protestu i pisma naszego do Pani Minister T.Czerwińskiej, gdzie o zmianie rozporządzenia piszemy wprost już dnia 25.11, jak również jest to efekt świadomej postawy DIAS, którzy nie chcieli łamać prawa, na polecenie Szefa KAS, które publicznie zadeklarował.

Czyli jak to często bywa, wyszło na nasze i dzięki naszym działaniom i DIAS, ale Solidarność pochwali się, że to efekt ich pisma. Niezły kabaret :)

Ps. Tak samo jest też z tym "porozumieniem". Ograniczyło Nas jako środowisko bardzo. Gdyby nie inne ZZ, w szczególności NSZZ Solidarność, mielibyśmy w nim wszystko to co inne służby.
Będziemy o tym jeszcze informować, bo dość dużo manipulacji pojawiło się w obiegu po "porozumieniu"
 

bigi9

Użytkownik
Dołączył
4 Lipiec 2013
Posty
149
Punkty reakcji
1
Co za typ. Nie ma żadnych pieniędzy ale będzie dzielił i ufal w obietnice pana Mariana. Tak wiem, że rozliczy go historia ale wolałabym, żeby związek wysłał oficjalne pismo do Pana Dudy. Chciałabym, żeby ten pan rozliczyl pana L jeszcze przed historią
 
Ostatnia edycja:

slawomir.siwy

Administrator
Członek Załogi
Dołączył
1 Luty 2006
Posty
10 705
Punkty reakcji
333
Miasto
ZZ Celnicy PL
Dla przypomnienia z naszego pisma do Pani Minister z dnia 25.11:

"Na spotkaniu w dniu 21.11.2018 otrzymaliśmy informację, że Szef KAS nie posiada upoważnienia Pani Minister do występowania w imieniu Ministra Finansów, ani nie jest w stanie podjąć zobowiązania do zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SCS. W reakcji na uwagi do zaproponowanego tekstu porozumienia zamiast merytorycznych poprawek, oczywistych w zakresie niekorzystnych dla funkcjonariuszy propozycji zawartych w przygotowanym bez naszego udziału porozumieniu, padła ze strony Pana Ministra M. Banasia kuriozalna w swojej istocie obietnica, rozwiązania tego problemu poprzez system awansowy, ale nie została zmaterializowana w postaci literalnego zapisu w spisanych uzgodnieniach. Wypada w tym miejscu podnieść dodatkowo, że aby zapowiedziane podwyżki mogły być przyznane funkcjonariuszom od 1 stycznia, to zmiany na stanowiskach poprzez awanse powinny nastąpić jeszcze w bieżącym roku. Na marginesie tego wątku i późniejszej aktywności piśmienniczej Dyrektorów IAS oraz szefa KAS (w reakcji na naszą publikację na forum internetowym) niewiarygodne i wątpliwe prawnie wydaje się kolportowanie nie popartej żadnym formalnym uzgodnieniem informacji o zamiarze zniesienia jednego z zapisów przyjętego pośpiesznie tzw. porozumienia przez podległych Pani Minister urzędników poprzez zamiar awansowania kilku tysięcy funkcjonariuszy w celu uzyskania zapowiedzianej kwoty podwyżki. To oznaczałoby w konsekwencji likwidację korpusu specjalistów oraz naruszenie zasady, że awans na stanowisku uzależniony jest od oceny przełożonego. Oznaczałoby to obejście zatem ratio legis obowiązującego rozporządzenia. Reasumując należy jednoznacznie stwierdzić, że przekazywane funkcjonariuszom drogą służbową informacje nie polegają na prawdzie i wynikają z nieznanych przesłanek, które zostały przez stronę porozumienia reprezentującą podległą Pani Minister służbę mundurową narzucone tym sygnatariuszom porozumienia, którzy je zaakceptowali.

Szef KAS, po odmowie parafowania proponowanego porozumienia uruchomił podległe sobie organy do działań, które są sprzeczne z prawem, oraz osobiście wydał oświadczenie do środowiska funkcjonariuszy celnych, że rozwiązaniem pominięcia jasnego kryterium w przewidywanych regulacjach uposażenia, będą awanse stanowiskowe. Jak już nadmieniliśmy powyżej obiecane podwyżki w kwotach 655zł i 500zł oznaczają, że wszyscy specjaliści będą awansować na ekspertów, a eksperci na kierowników. To jest najogólniej rzecz ujmując w rozumieniu urzędników państwowych jakimi jest kadra KAS – absurd. Ponadto w obowiązujących przepisach zawarte są inne ograniczenia, które części funkcjonariuszy blokują możliwości awansu. Wobec deklarowania chęci przyznania wszystkim funkcjonariuszom podwyżek niezrozumiały jest brak woli zmiany rozporządzenia tj. zastosowania rozwiązania najprostszego i najbardziej właściwego."
 

bigi9

Użytkownik
Dołączył
4 Lipiec 2013
Posty
149
Punkty reakcji
1
Widać że pan L się troszkę inspirowal no ale niech uczy się od najlepszych...
 

slawomir.siwy

Administrator
Członek Załogi
Dołączył
1 Luty 2006
Posty
10 705
Punkty reakcji
333
Miasto
ZZ Celnicy PL
Jeszcze jedno.
Co to za próba odjęcia 13,71% na niekorzyść funkcjonariuszy?
To jest absurd. Funkcjonariusze innych służb w swoich porozumieniach mają 655zł na etat i tak samo nie płacą składek ZUS i funkcjonariusze SCS muszą być tak samo potraktowani.
Jakim w ogóle prawem NSZZ Solidarność w to ingeruje?
 

stefan 123

Aktywny użytkownik
Dołączył
5 Luty 2017
Posty
463
Punkty reakcji
106
2. Używając danych szacunkowych 50 tys. cywili, 10 tys. funkcjonariuszy i ZUS 13,71% różnicy na korzyść tych drugich - daje to na etat cywila podstawę 670 zł i funkcjonariusza 578 zł (670 zł - 13,71% = 578 zł) (na pięć etatów cywila jest jeden funkcjonariusza, czyli 5,8629 etatu przeliczeniowego na 6 KASowców. 655 zł (na etat) * 6 etatów = podwyżka na 6 etatów = 3.930 zł. 3.930 / 5,8629 etatu = 670 zł).
3.3. I takimi proporcjami podzielić należy fundusze na wynagrodzenia i uposażenia. Orientacyjnie 50 tys. * 670 zł = 33.500.000 zł, 10 tys * 578 zł = 5.780.000 zł.
[/URL]
No to tym razem pan Ludwiński pojechał po bandzie:
1 jakim prawem chce zabrać celnikom wysokość podwyżek jakie dostaną funkcjonariusze wszystkich służb mundurowych, oraz co do których wysokości zobowiązał się pan Banas.
2 zabierając nam część pieniędzy z tych podwyżek zmniejsza nam wysokość emerytur jakim prawem?
3 jakim prawem wypowiada się w imieniu funkcjonariuszy celnych, kto mu dał to prawo do występowania w naszym imieniu?
 

Przeciek

Nowy użytkownik
Dołączył
11 Wrzesień 2016
Posty
27
Punkty reakcji
0
Jak nie lubiłem Ludwińskiego, tak muszę napisać, że zaimponował mi tym wpisem. Rozwiązuje zdecydowaną większość bolączek Porozumienia i to w sposób systemowy. Szacun!
 

slawomir.siwy

Administrator
Członek Załogi
Dołączył
1 Luty 2006
Posty
10 705
Punkty reakcji
333
Miasto
ZZ Celnicy PL
Funkcyjni NSZZ Solidarność, zabierają głos na skarbowcy.pl odnosząc się do ww. moich wpisów. Sugerują pracownikom, dopuszczając się manipulacji, że ja dbam tylko o funkcjonariuszy.
Odniosę się, bo niniejsze forum czytają także pracownicy, no i owi funkcyjni Solidarności: Droga Solidarności, należało zadbać o kwestie 13.71% przy konstruowaniu porozumienia, a nie jak to piszecie o tym "sukcesie", szybko podpisać, bo jeszcze minister się rozmyśli i uciekać na wódkę. To jest kwintesencja tych "negocjacji". To brzmi jak kiepski żart, ale tak to niestety wyglądało. Dla mnie to jest szokujące, ale Wy tego nie kryjecie nawet - vide wpisy Waszego Przewodniczącego.

Powtarzam, funkcjonariusze SCS nie mogą otrzymać ani złotówki mniej od funkcjonariuszy innych służb. To jest wyznacznik.
Skoro nie chcieliście negocjować porozumienia, nie chcieliście pomyśleć i zadbać o to, by pracownikom zapisać więcej o te 13,71% i postanowiliście szybko uciekać na rozrywki, to teraz proszę nie ingerować w podwyżkę funkcjonariuszy, jeśli takowa w ogóle będzie dla kogokolwiek, czy to pracownika czy funkcjonariusza, bo na razie, podwyżki w III kwartale są niestety patykiem na wodzie pisane i ten brak gwarancji także jest dzięki Wam niestety.
Powinniście w chwili obecnej zadbać o zwiększenie dla pracowników - dodatkowe środki z budżetu. Trzeba było myśleć, a nie myśleć o imprezie. Teraz, kiedy popełniliście ten błąd w dniu 21.11., próba zabierania funkcjonariuszom jest postępowaniem skandalicznym. Funkcjonariusze, nie mogą być gorzej potraktowani niż funkcjonariusze innych służb mundurowych. To chyba jest jasne?

Ja bynajmniej tak zadbam o to, a nie w tak karygodny sposób jak Wy to proponujecie. W dniu 21.11. nie pozwoliliście wraz z ministrem na negocjacje. Jeszcze raz powtarzam, trzeba było myśleć i negocjować, a nie szybko podpisywać i uciekać na rozrywki. Do wynegocjowania było dużo więcej, ale nie pozwoliliście na to. Pytanie dlaczego? To jest oczywiście pytanie retoryczne.
 

Przeciek

Nowy użytkownik
Dołączył
11 Wrzesień 2016
Posty
27
Punkty reakcji
0
Szeregowy, zerknij sobie na moje poprzednie posty, miłości do Banasia i Solidarności tam nie znajdziesz.

S.S. święte słowa. Nadal uważam, że wykluczenie związku Celnicy.pl z negocjacji to strzał w głowę (nie w stopę) z powodu nie brania pod uwagę głosów strony społecznej, bo inne związki albo nie mają odwagi albo wiedzy, żeby dokonać konstruktywnej krytyki.
 
Ostatnia edycja:

slawomir.siwy

Administrator
Członek Załogi
Dołączył
1 Luty 2006
Posty
10 705
Punkty reakcji
333
Miasto
ZZ Celnicy PL
Zerknij sobie na moje poprzednie posty, miłości do Banasia i Solidarności tam nie znajdziesz.
Bolączki porozumienia zostały wychwycone i zgłoszone na spotkaniu i powinny znaleźć się w porozumieniu - vide nasz projekt porozumienia, przedstawiony do dyskusji, gdzie wskazujemy na konieczność dostosowania aktów prawnych przez Ministra Finansów w związku z podwyżkami. To było zatem wiadomo już przed spotkaniem. Trzeba iść na spotkanie przygotowanym, a nie myśleć tylko o podpisaniu i ucieczce. Solidarność nie reagowała na te zgłoszenia. Chciała tylko jaknajszybciej podpisać. Nikt nie pochylił się nad naszymi zastrzeżeniami.

Służby mundurowe rozmawiały i spotykały się wiele razy ze swoimi ministrami nim podpisały porozumienia. Dzięki temu mają KONKRETY!
W KAS, za sprawą właśnie Solidarności, zrobiono kabaret i mamy co mamy. Trzeba kombinować i co najgorsze są deklaracje, nie ma żadnych gwarancji, zapominamy o latach kolejnych.

Ps. Czy Ty, jako cywil, zgadzasz się, że funkcjonariusze powinni otrzymać mniej niż inne służby mundurowe?
Nie jest lepiej wg Ciebie zadbać o wzrost podwyżek o składki ZUS dla pracowników?
Ja tak właśnie zamierzam wystąpić do MF, nie na skłócanie środowiska, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi.
 
Ostatnia edycja:

KASownik

Użytkownik
Dołączył
26 Styczeń 2016
Posty
71
Punkty reakcji
2
Zachowanie tych śmiesznych związków jest skandaliczne. Skąd w ogóle mniemanie, że posiadają oni mandat do reprezentowania funkcjonariuszy? Najpierw podpisują się pod porozumieniem wykluczajacym trzon sluzby z podwyżek, teraz, zapewne jako tuba rządzących wnioskuja dodatkowo o obniżenie tych i tak watpliwych wzrostów uposazen. Na koniec będą się chwalić, jak sprytnie wszystko rozegrali dzięki własnym wysilkom, a mimo to fukncjoraiusze ich nie doceniają.
 

szeregowy z granicy

Nowy użytkownik
Dołączył
16 Marzec 2015
Posty
135
Punkty reakcji
0
DROGI PRZECIEK -MÓJ WPIS NIE DOTYCZYŁ TWOJEJ WYPOWIEDZI. TO CO ZOSTAŁO NAPISANE ODNOSIŁO SIE BEZPOŚREDNIO DO WNIOSKU PANA LUDWINSKIEGO DO SZEFA KAS - JEGO TRESCI . MOŻNA PORÓWNAC WCZEŚNIEJSZE WYPOWIEDZI PANA LUDWINSKIEGO ( ICH STYLISTYKĘ , FORMĘ A TO JAK ZOSTAŁ NAPISANY TEN WNIOSEK):confused::cool: - ALBO SIĘ MYLĘ ?:rolleyes:
 
Ostatnia edycja:

aquirre

Aktywny użytkownik
Dołączył
11 Grudzień 2008
Posty
1 449
Punkty reakcji
9
"budka suflera" znowu nadaje.
... i tyle z tego wynika, bo o gwarancjach i terminie nadal nic.
typowe dzielenie skóry na niedźwiedziu, a nie zapomnijmy o zapowiedziach masowych awansów.
czekamy na konkrety z mf-u, a nie przez pośrednika.

CELNIKU ZADEKLARUJ SIĘ !
 

slawomir.siwy

Administrator
Członek Załogi
Dołączył
1 Luty 2006
Posty
10 705
Punkty reakcji
333
Miasto
ZZ Celnicy PL
Ktoś napisał już na skarbowcach do nijakiego "radnego" funkcyjnego Solidarności:
"Radny, a może z innej beczki. Skoro inne słuzby mundurowe (którym róniez Państwo opłaca składkę emerytalną) wynegocjowały podwyżkę o 655 pln, to zamiast zmniejszać funkcjonariuszom w KAS może lepiej dodać pracownikom cywilnym o taką kwotę brutto, aby wszyscy mniej więcej otrzymali netto podobną kwotę. Czyż to nie jest rozsądniejsze rozwiązanie?. I bardziej sprawiedliwe. Tak zawsze będzie, jeśli będziemy operowali kwotami brutto w odniesieniu do funkcjonariuszy i pracowników cywolnych."

Post wisi dwie minuty i na razie nie został usunięty :)

Co my mamy z tą Solidarnością, normalnie ręce opadają, ale poradzimy sobie z tym.
 

Grupa rezerwy

Aktywny użytkownik
Dołączył
15 Luty 2017
Posty
684
Punkty reakcji
95
Jak nie lubiłem Ludwińskiego, tak muszę napisać, że zaimponował mi tym wpisem. Rozwiązuje zdecydowaną większość bolączek Porozumienia i to w sposób systemowy. Szacun!
No mnie też. Przypomniał się Alfred Miodowicz i system bohatersko rozwiązujący problemy które sam (10 dni temu) stworzył.
 

slawomir.siwy

Administrator
Członek Załogi
Dołączył
1 Luty 2006
Posty
10 705
Punkty reakcji
333
Miasto
ZZ Celnicy PL
"budka suflera" znowu nadaje.
... i tyle z tego wynika, bo o gwarancjach i terminie nadal nic.
typowe dzielenie skóry na niedźwiedziu, a nie zapomnijmy o zapowiedziach masowych awansów.
czekamy na konkrety z mf-u, a nie przez pośrednika.

CELNIKU ZADEKLARUJ SIĘ !
To jest istota sprawy. Chcą odwrócić uwagę od tego, że mamy deklaracje i III kwartał, zamiast gwarancji i od stycznia 2019r., że nie mamy nic na 2020r., a tylko zapowiedź, że nie mamy, tak jak inne służby, gwarancji modernizacji i wzrostu wynagrodzeń na lata 2021-2024, że nie mamy zagwarantowanej kwestii nadgodzin, że nie mamy nic w kwestii zwolnionych, ucywilnionych, innych ważnych postulatów, w tym oczywiście kwestii emerytur.
 
Do góry