Emerytury !!!

heisenberg

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
19 Czerwiec 2016
Posty
748
Punkty reakcji
565
Dopóki rząd nie wpadnie na pomysł, że jak masz ciastko to okruchy już ci się nie należą.
ale trzeba pamiętać o tym iż idea reformy emerytalnej odbierając możliwość zaliczania do wysługi mundurowej lat cywilnych odpowiednio za 2.6 i 1.3% dała możliwość pobierania 2 emerytur odpowiednio z kolei do wysługi w danym systemie emerytalnym. Coś zabrała ale coś dała. Odebranie nam/ mundurowym po 99r, możliwości które dała reforma emerytalna z 99r bez możliwości rozliczenia lat cywilnych z a2.6 i 1.3 było by skrajna niesprawiedliwością, żeby nie powiedzieć draństwem.
 

Basic

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
12 Maj 2017
Posty
654
Punkty reakcji
850
Witam. Ktoś ma wiedzę, czy kapitał początkowy do wyliczenia "drugiej" emerytury z ZUS jest pomniejszany o środki zgromadzone w latach, za które pobierana jest już emerytura mundurowa, czy całość środków pozostaje do końca i nie są korygowane?
Kapitał początkowy nie ulega zmianie, natomiast ZER ma obowiązek powiadomić ZUS że otrzymałeś emkę mundurową i za okres emki składki które odprowadzano nam do zus przepadają na rzecz skarbu państwa. Dwa lata pobieram emkę a zus jeszcze nie zciągnął mi z konta składek za emkę mundurową, pytanie czy zer zawinił brakiem informacji, czy w zusie jest burdel?????? Poza tym nikt nie umie mi odpowiedzieć na pytanie czy w moim przypadku (a podlegam już pod suwak zwrotu składek z II filaru do zusu) składki z II filaru również przepadają na rzecz skarbu państwa za okres emki mundurowej?? Do tego dochodzą jeszcze pytania o IKE ale to już w innym wątku.:unsure::unsure::unsure:
 

robertbrojecki

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
2 Lipiec 2018
Posty
358
Punkty reakcji
455
ale trzeba pamiętać o tym iż idea reformy emerytalnej odbierając możliwość zaliczania do wysługi mundurowej lat cywilnych odpowiednio za 2.6 i 1.3% dała możliwość pobierania 2 emerytur odpowiednio z kolei do wysługi w danym systemie emerytalnym. Coś zabrała ale coś dała. Odebranie nam/ mundurowym po 99r, możliwości które dała reforma emerytalna z 99r bez możliwości rozliczenia lat cywilnych z a2.6 i 1.3 było by skrajna niesprawiedliwością, żeby nie powiedzieć draństwem.
"Nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy".

Alexis de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja
 

franek kisiel

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
15 Listopad 2009
Posty
109
Punkty reakcji
258
Zgadza się, sorry za omyłkę. Tak więc cały kapitał początkowy powinien zostać nie naruszony.
Niestety ale nie macie racji z tym kapitałem początkowym że nie zostanie naruszony.Otóż dla osób które odbyły zasadniczą służbę wojskową okres służby został wliczony do obliczenia emerytury mundurowej.Tak więc osobom tym kapitał początkowy zostanie ponownie przeliczony / pomniejszony proporcjonalnie o okres zasadniczej służby wojskowej /. Wiem że to przykre ale niestety prawdziwe - po prostu nie można mieć tego samego okresu czasu zaliczonego jednocześnie do dwóch różnych systemów emerytalnych.
 

heisenberg

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
19 Czerwiec 2016
Posty
748
Punkty reakcji
565
Niestety ale nie macie racji z tym kapitałem początkowym że nie zostanie naruszony.Otóż dla osób które odbyły zasadniczą służbę wojskową okres służby został wliczony do obliczenia emerytury mundurowej.Tak więc osobom tym kapitał początkowy zostanie ponownie przeliczony / pomniejszony proporcjonalnie o okres zasadniczej służby wojskowej /. Wiem że to przykre ale niestety prawdziwe - po prostu nie można mieć tego samego okresu czasu zaliczonego jednocześnie do dwóch różnych systemów emerytalnych.
pewnie masz rację ale to i tylko ułamek zaś żołd był niski więc też i miał mały wpływ
 

Basic

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
12 Maj 2017
Posty
654
Punkty reakcji
850
Niestety ale nie macie racji z tym kapitałem początkowym że nie zostanie naruszony.Otóż dla osób które odbyły zasadniczą służbę wojskową okres służby został wliczony do obliczenia emerytury mundurowej.Tak więc osobom tym kapitał początkowy zostanie ponownie przeliczony / pomniejszony proporcjonalnie o okres zasadniczej służby wojskowej /. Wiem że to przykre ale niestety prawdziwe - po prostu nie można mieć tego samego okresu czasu zaliczonego jednocześnie do dwóch różnych systemów emerytalnych.
Nie do końca się z tym zgadzam, okres służby wojskowej u mnie (1988-1990) jest okresem nieskładkowym, więc co tu przeliczać?
 

abarks

Aktywny użytkownik
Dołączył
12 Sierpień 2015
Posty
205
Punkty reakcji
74
Nie do końca się z tym zgadzam, okres służby wojskowej u mnie (1988-1990) jest okresem nieskładkowym, więc co tu przeliczać?
Dokładnie tak jak piszesz, w przeszłości przeliczałem już kapitał początkowy właśnie ze względu na zasadniczą służbę wojskową. Z uwagi na fakt iż nie były odprowadzane składki w tym okresie, to kapitał początkowy się nie zmienił.
 

abarks

Aktywny użytkownik
Dołączył
12 Sierpień 2015
Posty
205
Punkty reakcji
74
Odnośnie zasadniczej służby wojskowej:
Wybrany tekst z art. powyżej

Jak wskazano wyżej, okres zasadniczej służby wojskowej odbytej przed 1999 r. jest okresem składkowym, mimo że składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby odbywające tę służbę de facto nie były odprowadzane. Okres ten, jako okres składkowy, wpływa na wysokość kapitału początkowego. Przy jego obliczaniu bierze się bowiem pod uwagę przebyte przed dniem 1 stycznia 1999 r. okresy składkowe i nieskładkowe, przy czym okresy składkowe wpływają korzystniej na wysokość kapitału niż okresy nieskładkowe. Stanowi o tym art. 53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym przy obliczaniu wysokości emerytury okresy składkowe uwzględnia się w wymiarze po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok tych okresów, z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Odmiennie, okresy nieskładkowe uwzględnia się licząc po 0,7% podstawy wymiaru świadczenia za każdy rok tych okresów.

Okres zasadniczej służby wojskowej nie wpływa natomiast na wysokość podstawy wymiaru kapitału początkowego
. Wynika to z faktu, że za podstawę wymiaru kapitału początkowego przyjmuje się - co do zasady - przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W sytuacji, gdy składka ta w okresie zasadniczej służby wojskowej odbywanej przed 1999 r. nie była odprowadzana, przyjmowana do obliczenia kapitału początkowego podstawa wymiaru składki wynosiła 0 zł i nie miała wpływu na jego wysokość.

Czyli jednak zas. służ. woj. ma wpływ na wysokość kapitału początkowego a nie ma na podstawę i dlatego po powtórnym przeliczeniu kwota podstawy się nie zmieniła. Trzeba będzie faktycznie przeliczyć jeszcze raz kapitał poczatkowy.
 

franek kisiel

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
15 Listopad 2009
Posty
109
Punkty reakcji
258
Nie do końca się z tym zgadzam, okres służby wojskowej u mnie (1988-1990) jest okresem nieskładkowym, więc co tu przeliczać?
Niestety kolego ale nie masz racji.Okres zasadniczej służby wojskowej był co prawda okresem nieskładkowym ale był tzw. fikcyjnym okresem składkowym i miał wpływ na wysokość obliczanego kapitału początkowego.Jeżeli macie jeszcze gdzieś schowaną decyzję ZUS w sprawie obliczenia wysokości kapitału początkowego to sobie ją dokładnie poczytajcie- z mojej decyzji jasno wynika że okres ZSW ma wpływ na wysokość obliczonego kapitału początkowego.

Poniżej wklejam odpowiedź na zapytanie.

Odpowiedź na zapytanie nr 8353
w sprawie włączenia zasadniczej służby wojskowej do okresu składkowego ZUS

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior

Warszawa, 05-08-2015

Szanowna Pani Marszałek,

Odpowiadając na zapytanie poselskie pana Andrzeja Adamczyka z dnia 7 lipca 2015 r., znak: K7ZAP8353, w sprawie uwzględniania okresu pełnienia zasadniejszej służby wojskowej jako okresu składkowego przy ustalaniu prawa do emerytury oraz obliczaniu jej wysokości, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748) stanowi, że przy ustalaniu prawa do emerytury oraz obliczaniu jej wysokości uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe. Okresy składkowe dzielą się na okresy składkowe sensu stricto, czyli okresy, za które została faktycznie opłacona składka na ubezpieczenie społeczne, oraz na tzw. fikcyjne okresy składkowe, za które faktycznie nie uiszczano składek.

Takim fikcyjnym okresem składkowym (co do zasady uwzględnianym zarówno przy ustalaniu prawa do emerytury, jak i przy obliczaniu jej wysokości) jest okres służby wojskowej. Przesądza o tym wprost przepis art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Jako okres składkowy traktuje się czynną służbę wojskową w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczych form tej służby. Mieści się w tym zakresie również zasadnicza służba wojskowa, którą przez lata odbywało wielu mężczyzn. W przypadku ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. okres zasadniczej służby wojskowej wpływa na wysokość obliczonego świadczenia w opisany poniżej sposób.

Przepis art. 25 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wskazuje trzy kwoty, stanowiące podstawę obliczenia emerytury: kwotę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwotę środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121). Należy zauważyć, że przed 1999 r. państwo nie odprowadzało składek na ubezpieczenie emerytalne osób odbywających zasadniczą służbę wojskową. Zmiany w tym zakresie nastąpiły po wejściu w życie reformy emerytalnej, kiedy to składki zaczęły być finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

Jak wskazano wyżej, okres zasadniczej służby wojskowej odbytej przed 1999 r. jest okresem składkowym, mimo że składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby odbywające tę służbę de facto nie były odprowadzane. Okres ten, jako okres składkowy, wpływa na wysokość kapitału początkowego. Przy jego obliczaniu bierze się bowiem pod uwagę przebyte przed dniem 1 stycznia 1999 r. okresy składkowe i nieskładkowe, przy czym okresy składkowe wpływają korzystniej na wysokość kapitału niż okresy nieskładkowe. Stanowi o tym art. 53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym przy obliczaniu wysokości emerytury okresy składkowe uwzględnia się w wymiarze po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok tych okresów, z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Odmiennie, okresy nieskładkowe uwzględnia się licząc po 0,7% podstawy wymiaru świadczenia za każdy rok tych okresów.

Okres zasadniczej służby wojskowej nie wpływa natomiast na wysokość podstawy wymiaru kapitału początkowego. Wynika to z faktu, że za podstawę wymiaru kapitału początkowego przyjmuje się – co do zasady – przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W sytuacji, gdy składka ta w okresie zasadniczej służby wojskowej odbywanej przed 1999 r. nie była odprowadzana, przyjmowana do obliczenia kapitału początkowego podstawa wymiaru składki wynosiła 0 zł i nie miała wpływu na jego wysokość.

Uzupełniając przedstawione informacje należy dodać, że zgodnie z art. 174 ust. 3 w związku z art. 15 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, podstawę wymiaru kapitału początkowego stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z okresu przypadającego przed dniem 1 stycznia 1999 r. Na wniosek ubezpieczonego za podstawę wymiaru kapitału początkowego można również przyjąć przeciętną podstawę wymiaru tych składek w okresie 20 lat kalendarzowych, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu przed dniem 1 stycznia 1999 r. Jednocześnie uwzględniając sytuację osób, które na dzień 1 stycznia 1999 r. mają krótszy niż 10-letni okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu z powodu pełnienia zastępczej lub czynnej służby wojskowej, ustawodawca przewidział rozwiązanie szczególne. Wówczas, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjmuje się podstawę wymiaru składek za okres faktycznego podlegania ubezpieczeniu, krótszego niż 10 lat. Okres pełnienia zasadniczej służby wojskowej nie wpływa zatem negatywnie na wysokość podstawy wymiaru kapitału początkowego.

Nadmieniam, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 lipca 2014 r., sygn. akt SK 53/13, orzekł, że art. 174 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w zakresie, w jakim dla okresu odbywania przez ubezpieczonego obowiązkowej służby wojskowej, przypadającej przed 1 stycznia 1999 r., nie przewiduje przyjmowania za podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne kwoty obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników lub obowiązującej w tym okresie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne osób pełniących czynną służbę wojskową w Wojsku Polskim, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Z poważaniem
 

ibris

Użytkownik
Dołączył
31 Maj 2020
Posty
58
Punkty reakcji
30
Kapitał początkowy nie ulega zmianie, natomiast ZER ma obowiązek powiadomić ZUS że otrzymałeś emkę mundurową i za okres emki składki które odprowadzano nam do zus przepadają na rzecz skarbu państwa. Dwa lata pobieram emkę a zus jeszcze nie zciągnął mi z konta składek za emkę mundurową, pytanie czy zer zawinił brakiem informacji, czy w zusie jest burdel?????? Poza tym nikt nie umie mi odpowiedzieć na pytanie czy w moim przypadku (a podlegam już pod suwak zwrotu składek z II filaru do zusu) składki z II filaru również przepadają na rzecz skarbu państwa za okres emki mundurowej?? Do tego dochodzą jeszcze pytania o IKE ale to już w innym wątku.:unsure::unsure::unsure:
Na moim własnym przykładzie, po przyznaniu pół roku temu emki (z art. 15 - zaliczenie wszystkich okresów), ZER powiadomił o tym ZUS,
który przesłał do OFE żądanie przelania zgromadzonych środków na rzecz skarbu państwa. OFE zrealizował ten wniosek, stan konta w OFE: 0.
Taki też stan widnieje na portalu PUE ZUS w zakładce OFE, natomiast w zakładce Subkonto - brak jakichkolwiek informacji, a w zakładce Stan konta ubezpieczonego - widnieją informacje o kapitale początkowym i jego waloryzacji, kwocie zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kwocie zwaloryzowanych składek na subkoncie. W zakładce Informacje o stanie konta - są informacje o zwaloryzowanych składkach na ubezpieczenie emerytalne, zwaloryzowanym kapitale początkowym, składkach odprowadzonych na OFE, składkach wpłaconych na subkonto.
Przyznam, że nie jest łatwo zorientować się w tym wszystkim.
 

j60+

Użytkownik
Dołączył
14 Kwiecień 2020
Posty
57
Punkty reakcji
78
U mnie identycznie jak u "ibris", jestem na emce z art. 15 od marca 2020, a jeszcze w czerwcu 2020 miała miejsce ostatnia rewaloryzacja. Oczywiście środki z OFE w wirtualnej kwocie ok 40 tys. / wcześniej były w związku z moim wiekiem systematycznie podbierane/, zostały niezwłocznie przelane na rzecz Skarbu Państwa i się wyzerowały na moim koncie w ZUS.
 

kuba

Nowy użytkownik
Dołączył
7 Marzec 2008
Posty
12
Punkty reakcji
0
Witam. Nie jestem częstym gościem na tym forum. Nie śledzę też, na bieżąco postów. Myślę o przejściu n emeryturę Mam wielką prośbę do doświadczonych kolegów i koleżanek o odpowiedź na kilka pytań. Nadmienię tylko, że pracuję z służbie celnej, a teraz w kas, od marca 1998r.Większość czasu na granicy. Proszę o napisanie mi: z jakiego art. mogę starać się o emkę?, czy zaliczą mi staż pracy od marca 1998r? czy od aktu mianowania, który był w 2000r? Bardzo dziękuję za odpowiedź.
 

mimi11

Aktywny użytkownik
Dołączył
7 Styczeń 2013
Posty
485
Punkty reakcji
55
Na moim własnym przykładzie, po przyznaniu pół roku temu emki (z art. 15 - zaliczenie wszystkich okresów), ZER powiadomił o tym ZUS,
który przesłał do OFE żądanie przelania zgromadzonych środków na rzecz skarbu państwa. OFE zrealizował ten wniosek, stan konta w OFE: 0.
Taki też stan widnieje na portalu PUE ZUS w zakładce OFE, natomiast w zakładce Subkonto - brak jakichkolwiek informacji, a w zakładce Stan konta ubezpieczonego - widnieją informacje o kapitale początkowym i jego waloryzacji, kwocie zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kwocie zwaloryzowanych składek na subkoncie. W zakładce Informacje o stanie konta - są informacje o zwaloryzowanych składkach na ubezpieczenie emerytalne, zwaloryzowanym kapitale początkowym, składkach odprowadzonych na OFE, składkach wpłaconych na subkonto.
Przyznam, że nie jest łatwo zorientować się w tym wszystkim.
A masz emeryturę kapitałową?
 

PJS

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
2 Luty 2008
Posty
1 348
Punkty reakcji
1 332
Miasto
Polska
Witam. Nie jestem częstym gościem na tym forum. Nie śledzę też, na bieżąco postów. Myślę o przejściu n emeryturę Mam wielką prośbę do doświadczonych kolegów i koleżanek o odpowiedź na kilka pytań. Nadmienię tylko, że pracuję z służbie celnej, a teraz w kas, od marca 1998r.Większość czasu na granicy. Proszę o napisanie mi: z jakiego art. mogę starać się o emkę?, czy zaliczą mi staż pracy od marca 1998r? czy od aktu mianowania, który był w 2000r? Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Co do zasady funkcjonariusze celni (celno-skarbowi) odchodzą na emeryturę z art 15a. Staż liczony do EM liczy się od września 1999 r + ewentualna zasadnicza służba wojskowa.
Koledzy, którzy wczesniej podawali swoje przykłady deklarowali, że odeszli z art. 15 co też jest możliwe dla wąskiej grupy w naszych szeregach. Dotyczy to osób, które przed 1999 rokiem były zawodowymi żołnierzami lub funkcjonariuszami innych służb.
 
Do góry