Emerytury !!!

robal

Nowy użytkownik
Dołączył
2 Grudzień 2019
Posty
13
Punkty reakcji
5
Przedstawiłem świadectwo służby i zaświadczenie z archiwum SG. Nie miałem żadnego dokumentu z WKU.
 

petroza

Nowy użytkownik
Dołączył
17 Październik 2009
Posty
6
Punkty reakcji
0
@robal
To zależy, czy do służby w SG zostałeś przyjęty jako funkcjonariusz SG (od 1992 r.), czy odbywałeś tam zasadniczą służbę wojskową w WOP. Poniżej podaję link do wyroku sądu:II SA/Wa 50/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-03


Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia określonej treści
 

zollino

Nowy użytkownik
Dołączył
22 Styczeń 2007
Posty
8
Punkty reakcji
0
witam, ja również pełniłem slużbę kandydacka w SG przed 1999 r. taką dostałem odpowiedż e-mail z ZER na pytanie o zaliczenie okresów pracy/słuzby:

Klient ZER klient@zer.mswia.gov.pl
domnie(więcej)
Odpowiedz


Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie odnośnie zaliczenia do wysługi emerytalnej okresu pracy cywilnej przed służbą wyjaśniam, że emerytura funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po raz pierwszy przed 2 stycznia 1999 r. (służba kandydacka) obliczana jest za okresy służby, okresy równorzędne ze służbą oraz okresy składkowe i nieskładkowe.
Jeśli więc pełnił Pan służbę kandydacką przed 2 stycznia 1999 r. do wysługi emerytalnej zostanie również doliczony okres zatrudnienia przypadający po jej zakończeniu a przed podjęciem służby stałej.
Wysokość takiej emerytury stanowi:
40% podstawy wymiaru za 15 lat służby i wzrasta o
• 2,6% podstawy wymiaru za każdy kolejny rok służby
• 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych poprzedzających służbę, nie więcej jednak niż 3 lata tych okresów,
• 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych ponad 3-letni okres składkowy, o którym mowa powyżej,
• 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę.
Uwaga! Zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji (…) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2373) przy obliczaniu wysługi emerytalnej dodaje się poszczególne okresy o jednakowym wskaźniku procentowym, określonym w ustawie, obejmujące lata, miesiące i dni.
Dodatkowo uprzejmie informuję, że więcej informacji dotyczących emerytur oraz akty prawne regulujące zagadnienia związane z zaopatrzeniem emerytalnym znajdzie Pan na stronie internetowej ZER MSWiA pod adresem www.zer.mswia.gov.pl w zakładce Informacje, w tym szczegółowa informacja w sprawie ustalenia procentowego wymiaru wysługi emerytalnej i obliczenia jej wysokości.
Z wyrazami szacunku
st. specjalista
Wydziału Obsługi Klientów ZER MSWiA
Hanna Koper
 

Gefreiter

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
18 Listopad 2006
Posty
1 360
Punkty reakcji
240
Miasto
Kraina Szczęśliwego Kartofla
Ja również prowadziłem korespondencję w tej sprawie z ZER. Otrzymałem następującą odpowiedź:
Warszawa, 21.08.2019 r.
W odpowiedzi na Pana zapytania przesłane pocztą elektroniczną w dniu 4 i 19 sierpnia 2019 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15e ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r., poz. 288 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą zaopatrzeniową, w przypadku funkcjonariusza Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej, który został mianowany do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r., a przed dniem 2 stycznia 1999 r. pełnił służbę w Straży Granicznej, emerytura obliczana jest na zasadach określonych w art. 15 ustawy zaopatrzeniowej (art. 15e tej ustawy).
W myśl art. 15 ustawy zaopatrzeniowej, emerytura dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., wynosi 40 % podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta o:
-2,6% podstawy wymiaru – za każdy następny rok służby (ponad wymagane 15 lat);
-2,6% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych poprzedzających służbę,
nie więcej jednak niż za trzy lata tych okresów;
-1,3% podstawy wymiaru - za każdy pozostały rok okresów składkowych, tj. ponad trzyletni okres składkowy poprzedzający służbę, o których mowa powyżej,
-0,7% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę.
Stosownie do wyżej powołanej regulacji, okresy składkowe poprzedzające służbę zalicza się do wysługi emerytalnej po 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok tych okresów, przy czym maksymalny wymiar uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tych okresów to trzy lata. Natomiast za każdy pozostały rok okresów składkowych poprzedzających służbę, tj. ponad trzyletni okres składkowy, o którym mowa powyżej, wysługa emerytalna wzrasta o 1,3% podstawy wymiaru. W przypadku posiadania w wysłudze emerytalnej okresów nieskładkowych poprzedzających służbę, emerytura policyjna wzrasta o 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok tych okresów.

Zgodnie z Pana informacją przed rozpoczęciem służby kandydackiej w Straży Granicznej nie posiadał Pan okresów składkowych i nieskładkowych poprzedzających służbę. Zatem, do ustalenia Pana wysługi emerytalnej 3-letni okres składkowy liczony po 2,6% podstawy wymiaru będzie dotyczył Pana okresu zatrudnienia przed rozpoczęciem służby w Służbie Celnej. Natomiast pozostałe okresy składkowe poprzedzające służbę będą liczone po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok tych okresów.

Z wyrazami szacunku,
Naczelnik
Wydziału Ustalania Świadczeń IV
Danuta Hojnacka
 

Jaro

Nowy użytkownik
Dołączył
6 Luty 2020
Posty
7
Punkty reakcji
1
Od końcówki 89 roku pełniłem służbę w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych jako funkcjonariusz [służba zamiast wojska]. Posiadam ŚWIADECTWO SŁUŻBY. Dzwoniłem do ZER MSWiA z pytaniem o określenie mojego prawa do emerytury mundurowej z art. 15. Byłem kilkakrotnie przekierowywany. W końcu pani z ZER w Częstochowie [tam zajmują się naszymi sprawami] poinformowała mnie, że takie prawo mi przysługuje, włącznie z zaliczeniem trzech lat przed służbą w UC za 2,6%. Wysłałem zapytanie do ZER mailem i czekam na potwierdzenie. Ważne jest aby uzyskać ŚWIADECTWO SŁUŻBY.
 

Gefreiter

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
18 Listopad 2006
Posty
1 360
Punkty reakcji
240
Miasto
Kraina Szczęśliwego Kartofla
Jednak w latach 1991-1993 SG nie wydawała świadectwa służby funkcjonariuszom w służbie kandydackiej. Ówczesne przepisy ustawy o SG nie przewidywały tego. Obecnie na mój wniosek otrzymałem jedynie zaświadczenie z archiwum SG. Zwracałem się o to dwukrotnie i za każdym razem otrzymałem jedynie zaświadczenie. Nie wydaje mi się by takie zaświadczenie nie było wystarczające w świetle wyjaśnień, jakie do tej pory otrzymałem z zer.
 

stefan 123

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
5 Luty 2017
Posty
694
Punkty reakcji
649
To może ktoś mi wyjaśni z jakiego powodu ZSW jest gorzej traktowana od służby kandydackiej w SG lub służby zastępczej zamiast wojska w jednostkach WUSW przed rokiem 1999. Czas trwania tych służb był taki sam, szkolenie podobne a może nawet cięższe w ZSW, służby patrolowe, służby wartownicze, broń, sprzęt i wszystkie sprawy z tym związane. A jednak ZSW brak możliwości liczenia emki z art. 15, za to służba kandydacka w SG lub zastępcza służba wojskowa jak najbardziej. Czy to jest sprawiedliwe i normalne. A ZZ jakoś nie widać, żeby tym tematem były zainteresowane.
 

alone

Aktywny użytkownik
Dołączył
16 Marzec 2006
Posty
155
Punkty reakcji
127
Takie świadectwo służby otrzymałem po zakończeniu kandydackiej w 1995 , na szczęście się uchowało
 

uwolniony

Nowy użytkownik
Dołączył
6 Luty 2020
Posty
2
Punkty reakcji
0
Jednak w latach 1991-1993 SG nie wydawała świadectwa służby funkcjonariuszom w służbie kandydackiej. Ówczesne przepisy ustawy o SG nie przewidywały tego. Obecnie na mój wniosek otrzymałem jedynie zaświadczenie z archiwum SG. Zwracałem się o to dwukrotnie i za każdym razem otrzymałem jedynie zaświadczenie. Nie wydaje mi się by takie zaświadczenie nie było wystarczające w świetle wyjaśnień, jakie do tej pory otrzymałem z zer.

Niekoniecznie. Pełniłem służbę kandydacką w SG od października 1991 do kwietnia 1993r. i mam świadectwo służby.
 

Gefreiter

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
18 Listopad 2006
Posty
1 360
Punkty reakcji
240
Miasto
Kraina Szczęśliwego Kartofla
Być może. Ja i kilka osób, które znam osobiście, nie otrzymało tego dokumentu. Jednak brak tego dokumentu w żaden sposób nie może pozbawić mnie uprawnienia, ponieważ pełnienie przeze mnie służby kandydackiej jest faktem, mającym odzwierciedlenie w innych dokumentach.
 

wolny

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
11 Styczeń 2018
Posty
594
Punkty reakcji
544
Stefan, to proste, zastępcza służba w WUSW to po prostu ZOMO a im zawsze lepiej. Służba kandydacka w SG to przecież nic innego jak kiedyś pozostanie w WOP-ie po ZSW na trepa.
 

PJS

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
2 Luty 2008
Posty
1 374
Punkty reakcji
1 402
Miasto
Polska
W emetyralnym wątku chciałbym poruszyć nieco inną sprawę.
Nasi/sze koledzy/loleżanki coraz liczniej odchodzą na emerytury mundurowe. Służyli wiele lat a odchodzących traktuje się jak zużyte meble. Nie ma żadnego dobrego zwyczaju (jak w innych służbach) uroczystego pożegnania w podziękowaniu za poświęcone lata. Władze UCS i IAS są wręcz obrażone.
Osoby którym wiek i zdrowie na to pozwoli zwykle chcą jeszcze gdzieś pracować, bo w wiekszości przypadków, ze względu na art.15a (dotyczący zdecydowanej większości) emerytury nie sa wysokie.

Mam kilku kolegów, którzy są (lub prawie są) emerytami wojskowymi. W wojsku funkcjonuje ciekawy prokram przejścia od służby do pracy. Wojsko wygospodarowało fundusze na kursy, studia podyplomowe itp., które pomogłyby odchodzącym żołnierzom odnaleźć się na cywilnym rynku pracy. Zależy im, aby ich emeryci mogli znaleźć ciekawe oferty pracy. Wojsko finansuje kursy/studia nie tylko jeszcze przed odejściem, ale nawet już na emeryturze.

Uważam, że należałoby podobny program konwersji wprowadzić u nas.
Sławku, może dołożymy jeszcze jeden punkt do naszego programu zmian w SC-S?
 

Zibi11

Użytkownik
Dołączył
7 Luty 2020
Posty
43
Punkty reakcji
27
Witam.
Panie Sławomirze,
nie wiem czy wcześniej był ten problem wyjaśniany.
Otrzymałem informację tel. z ZER MSWiA, że emerytury funkcjonariuszy celnych nie będą waloryzowane każdego roku - stanowi o tym ponoć Art.5 ustawy emerytalnej, gdzie wymienia się tylko funkcjonariuszy policji, a nie ma zapisu o funkcjonariuszach celno-skarbowych. Jest to zapis bardzo niekorzystny, ponieważ może się okazać, że za 10 lat nasze emerytury mogą być nic nie warte. Proszę o odpowiedź w tej sprawie.
Pozdrawiam
 

Grupa rezerwy

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
15 Luty 2017
Posty
783
Punkty reakcji
270
Witam.
Panie Sławomirze,
nie wiem czy wcześniej był ten problem wyjaśniany.
Otrzymałem informację tel. z ZER MSWiA, że emerytury funkcjonariuszy celnych nie będą waloryzowane każdego roku - stanowi o tym ponoć Art.5 ustawy emerytalnej, gdzie wymienia się tylko funkcjonariuszy policji, a nie ma zapisu o funkcjonariuszach celno-skarbowych. Jest to zapis bardzo niekorzystny, ponieważ może się okazać, że za 10 lat nasze emerytury mogą być nic nie warte. Proszę o odpowiedź w tej sprawie.
Pozdrawiam
Chyba marny informator z ZER. Coroczna waloryzacja jest w art.6 i nie ma tam żadnych wyłączeń. W art.5 ust.3 jest tylko o waloryzacji pomiędzy zwolnieniem ze służby a ustaleniem prawa do emerytury. Tu jest oficjalny komunikat ZER o waloryzacji w 2019. Jak widać objęła funkcjonariuszy SCS.
 

Zibi11

Użytkownik
Dołączył
7 Luty 2020
Posty
43
Punkty reakcji
27
Dziękuję za odpowiedź. Też tak rozumiałem te przepisy, ale wolałem się upewnić - myślałem, że może są jakieś szczególne przepisy dotyczące funkcjonariuszy celnych.
Pozdrawiam
 

ocI

Użytkownik
Dołączył
19 Grudzień 2015
Posty
270
Punkty reakcji
5
 

stefan 123

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
5 Luty 2017
Posty
694
Punkty reakcji
649
Planowane posiedzenia komisji i podkomisji sejmowych
 • 13:00 – Komisja do Spraw Petycji (PET)
  sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F)
  • Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy świadczyli poprzednio pracę w Urzędach Kontroli Skarbowej oraz Inspekcji Celnej (BKSP-145-585/19)
  • – przedstawia poseł Robert Obaz.


Nawet nie mam zamiaru tego komentować, zadam tylko 3 pytania
 • czym różniła się służba celnika przed 15.09.1999 r. od służby po 15.09.1999 r?
 • dlaczego celnicy muszą wykazywać 5 lat zadań tzw. policyjnych żeby dostać emkę, chociaż mieli mianowania a ukaesowcy nie mieli mianowań?
 • co z celnikami którzy zostali siłowo ucywilnieni a następnie łaskawie pozwolono im wrócić do munduru, jak będą liczone im lata za czas w cywilu?
 

slawomir.siwy

Administrator
Członek Załogi
Dołączył
1 Luty 2006
Posty
11 491
Punkty reakcji
1 761
Miasto
ZZ Celnicy PL
PJS. Zapewniam, że syganlizujemy Szefowi KAS jak czują się funkcjonariusze z doświadczeniem i dlaczego coraz liczniej odchodzą, mimo niskiej emerytury. Naciskamy, by Szef KAS przeciwdziałał temu. Czekamy na odpowiedź. Zresztą w wielu innych sprawach także.

Co do waloryzacji, to Grupa rezerwy odpowiedział, Tobie Zibi11. Pani z ZER MSWiA mówiła o nieuwzględnianiu art.5 ust.3 tj. gdy była waloryzacja w okresie pomiędzy zwolnieniem a ustaleniem prawa do emerytury. ZER MSWiA rzeczywiście tego nie uwzględnia wobec funkcjonariuszy SCS i te sprawy są aktualnie na etapie odwołań. Chodzi o waloryzację za lata 2018 i 2019 - wygaszeni i ucywilnieni.
Jak zwykle najbardziej poturbowani, mają najbardziej pod górę. Nie rozumiem dlaczego nie ma inicjatywy MF w tym zakresie?
 

Agata Flis

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
23 Czerwiec 2019
Posty
276
Punkty reakcji
318
Nawet nie mam zamiaru tego komentować, zadam tylko 3 pytania
 • czym różniła się służba celnika przed 15.09.1999 r. od służby po 15.09.1999 r?
 • dlaczego celnicy muszą wykazywać 5 lat zadań tzw. policyjnych żeby dostać emkę, chociaż mieli mianowania a ukaesowcy nie mieli mianowań?
 • co z celnikami którzy zostali siłowo ucywilnieni a następnie łaskawie pozwolono im wrócić do munduru, jak będą liczone im lata za czas w cywilu?
pracuję z koleżanką z UKS umundurowaną i wiem, że po roku od przyjęcia do pracy została mianowana na komisarza, jak inni jej koledzy i koleżanki w pracy !!! Później zatrudniano bez mianowania.
 

robertbrojecki

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
2 Lipiec 2018
Posty
361
Punkty reakcji
461
Nawet nie mam zamiaru tego komentować, zadam tylko 3 pytania
 • czym różniła się służba celnika przed 15.09.1999 r. od służby po 15.09.1999 r?
 • dlaczego celnicy muszą wykazywać 5 lat zadań tzw. policyjnych żeby dostać emkę, chociaż mieli mianowania a ukaesowcy nie mieli mianowań?
 • co z celnikami którzy zostali siłowo ucywilnieni a następnie łaskawie pozwolono im wrócić do munduru, jak będą liczone im lata za czas w cywilu?
No to ci odpowiem z własnego doświadczenia i z własnej wiedzy:
1. Ja przed 15.09.1999 r. nie pełniłem służby tylko pracowałem w administracji celnej. Jeżeli ty w tym okresie pełniłeś służbę jako celnik to podziel się ze wszystkimi na jakiej podstawie.
2. Pracownicy z dawnego UKS nie mieli mianowań bo w kontroli skarbowej nie było aktów mianowań. Były w służbie cywilnej i są mianowania na urzędnika służby cywilnej, więc może jednak niektórzy mieli :)
3. Osobiście znam 3 celników siłowo ucywilnionych, którzy złożyli wnioski o emki i wypieli się na powrót do munduru. Wolą pobierać emki i pracować jako cywile, więc sprawa bardzo indywidualna.
 
Do góry