art 15a, L-4 a Służba Celna.

NIL

Użytkownik
Dołączył
29 Listopad 2010
Posty
43
Punkty reakcji
0
Mądrego to zawsze warto posłuchać ,dokładnie tak to jest Grześ2211 masz rację
 

Piotrp

Użytkownik
Dołączył
28 Maj 2017
Posty
282
Punkty reakcji
14
Wykładnia G.. była już tu prezentowana. Ale dzięki za przypomnienie bo wielu forumowiczów odświeży sobie pamięć.
Tak jest.
Dlatego należy walczyć o likwidację art. 15a.

Na dzień dzisiejszy jako ucywilniony mam jedynie te 45% podstawy i tyle. Mogę złożyć wniosek już dziś ale dostanę 1500/1800 na rękę i Np. stracę rekompensatę za warunki szczególne doliczane do emki zus. I nie wiadomo co jeszcze.
Na razie szykuje się do emki zus czyli ładnych parę lat w tym sosie.
Za to zasilam szeregi ant..... wraz z rodziną.
No i zz celnicy mają ze mnie pociechę.(tz. Poparcie;))
 

stefan 123

Aktywny użytkownik
Dołączył
5 Luty 2017
Posty
483
Punkty reakcji
132
Ludzie czy wy potraficie czytać ze zrozumieniem. Napisałem jak zostanie usunięty Art.15a to wtedy tak bedziemy liczyć emki. FZZSM o to właśnie walczy.
 

Gefreiter

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
18 Listopad 2006
Posty
1 227
Punkty reakcji
51
Miasto
Kraina Szczęśliwego Kartofla
Poniżej zamieszczam fragment pisma (ZER?) kierowanego do funkcjonariusza policji, który był funkcjonariuszem celnym i przed 1 marca 2017 r. przeniósł się do Policji (groźba ucywilnienia). Jest to odpowiedź na zapytanie dotyczące sytuacji funkcjonariusza w świetle obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji.
(...) Wobec powyższego, uprzejmie wyjaśniam, że funkcjonariusz Policji, który przed przyjęciem do tej służby pełnił służbę w Służbie Celnej, do której został mianowany po dniu 14 września 1999 r. lub którego stosunek pracy został przekształcony w stosunek służbowy na podstawie art. 22b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, będzie miał zaliczony do wysługi emerytalnej okres służby w Służbie Celnej od dnia mianowania, a tym samym okres ten zostanie zaliczony do wymaganego okresu służby, od którego zależy nabycie uprawnień do emerytury z zaopatrzenia emerytalnego (po przedstawieniu aktu mianowania).
Odnosząc się do pytania dotyczącego wykazania co najmniej 5 lat przy wykonywaniu zadań określonych odpowiednio w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, wyjaśniam, że warunek ten musi być spełniony dodatkowo jedynie w przypadku funkcjonariusza zwolnionego ze Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej. W P... przypadku nie ma on zastosowania ponieważ nabędzie P.... prawo do emerytury policyjnej jako funkcjonariusz zwolniony ze służby w Policji.
Ostateczne rozstrzygnięcie uprawnień do emerytury dokonane zostanie na podstawie złożonego przez P.... wniosku o przyznanie emerytury policyjnej oraz dokumentów mających wpływ na prawo i wysokość ww. świadczenia.(...)


Wnioski każdy wyciągnie sobie sam.
 

Gefreiter

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
18 Listopad 2006
Posty
1 227
Punkty reakcji
51
Miasto
Kraina Szczęśliwego Kartofla
Poniżej zamieszczam fragment pisma (ZER?) kierowanego do funkcjonariusza policji, który był funkcjonariuszem celnym i przed 1 marca 2017 r. przeniósł się do Policji (groźba ucywilnienia). Jest to odpowiedź na zapytanie dotyczące sytuacji funkcjonariusza w świetle obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji.
(...) Wobec powyższego, uprzejmie wyjaśniam, że funkcjonariusz Policji, który przed przyjęciem do tej służby pełnił służbę w Służbie Celnej, do której został mianowany po dniu 14 września 1999 r. lub którego stosunek pracy został przekształcony w stosunek służbowy na podstawie art. 22b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, będzie miał zaliczony do wysługi emerytalnej okres służby w Służbie Celnej od dnia mianowania, a tym samym okres ten zostanie zaliczony do wymaganego okresu służby, od którego zależy nabycie uprawnień do emerytury z zaopatrzenia emerytalnego (po przedstawieniu aktu mianowania).
Odnosząc się do pytania dotyczącego wykazania co najmniej 5 lat przy wykonywaniu zadań określonych odpowiednio w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, wyjaśniam, że warunek ten musi być spełniony dodatkowo jedynie w przypadku funkcjonariusza zwolnionego ze Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej. W P... przypadku nie ma on zastosowania ponieważ nabędzie P.... prawo do emerytury policyjnej jako funkcjonariusz zwolniony ze służby w Policji.
Ostateczne rozstrzygnięcie uprawnień do emerytury dokonane zostanie na podstawie złożonego przez P.... wniosku o przyznanie emerytury policyjnej oraz dokumentów mających wpływ na prawo i wysokość ww. świadczenia.(...)Wnioski każdy wyciągnie sobie sam.
 

stefan 123

Aktywny użytkownik
Dołączył
5 Luty 2017
Posty
483
Punkty reakcji
132
K O M U N I K A T

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej

W związku z niesatysfakcjonującymi środowisko policyjne negocjacjami, które jak dotąd nie zagwarantowały spełnienia postulatów skierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez organizacje związkowe reprezentujące interes funkcjonariuszy służb mundurowych i nie podpisanie do chwili obecnej stosownego porozumienia, Zarząd Główny NSZZ Policjantów podjął w dniu 27 czerwca 2018 r. decyzję o wszczęciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej. Powołał Komitet Protestacyjny, przyjął harmonogram działań protestacyjnych oraz strategię dotyczącą dalszych negocjacji ze stroną rządową.

Decyzja o wszczęciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej przyjęta została jednogłośnie. Za podjęciem akcji protestacyjnej opowiedzieli się przedstawiciele wszystkich zarządów wojewódzkich w kraju. (sic!) Świadczy to o tym, że w sprawach najważniejszych dla naszego środowiska NSZZ Policjantów, bez względu na różnice zdań prezentowane niekiedy przez liderów poszczególnych zarządów wojewódzkich, wykazał niebywałą jedność w sprawach dotyczących policjantów.

Jednoznaczne wyniki ankiety referendalnej – 99% za protestem z ok. 30 000 nadesłanych ankiet – przeprowadzonej w środowisku policyjnym, Zarząd Główny NSZZ Policjantów od dnia 10 lipca 2018 r. uruchomi działania polegające na stosowaniu pouczeń w związku z ujawnianiem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne. Związkowi zależy na tym, by w efekcie stosowania tej formy protestu zwiększył się udział pouczeń w stosunku do ilości nakładanych mandatów karnych. Ważne jest też to, żeby wszystko odbywało się z poszanowaniem obowiązujących przepisów. Zarządy Wojewódzkie będą monitorowały sytuację na terenie poszczególnych garnizonów i zapewnią wsparcie policjantom, którzy z powodu udziału w proteście zetkną się z represjami.

W harmonogramie działań protestacyjnych zawarte zostały wszystkie formy, które w mniejszym lub większym stopniu zaaprobowali i wskazali policjanci biorący udział w referendum. Na wrzesień planowana jest manifestacja w Warszawie.
 

stefan 123

Aktywny użytkownik
Dołączył
5 Luty 2017
Posty
483
Punkty reakcji
132
KOMUNIKAT

ZARZĄDU GŁÓWNEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

W dniu 27 czerwca 2018 roku Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej postanawiał z dniem 2 lipca br. ogłosić gotowość do podjęcia form protestu określonych w Statucie NSZZ FSG w przypadku braku osiągnięcia porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie realizacji żądań i postulatów skierowanych przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych w dniu 12 marca 2018 r.

Zarząd Główny NSZZ FSG po zapoznaniu się z przedstawionym przez MSWiA projektem porozumienia stwierdził, że jest ono niesatysfakcjonujące i nie daje gwarancji realizacji postulatów skierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez organizacje związkowe reprezentujące interes funkcjonariuszy służb mundurowych.

Należy podkreślić, że uchwała została podjęta jednomyślnie po przeprowadzonej dyskusji, w której dokonano analizy skutków i konsekwencji jej podjęcia. Wynik głosowania świadczy o jedności i niezależności NSZZ FSG przy podejmowaniu tego typu uchwał. ZG NSZZ FSG oczekuje od MSWiA przedstawienia takiej treści porozumienia, która będzie dawała gwarancję realizacji przedstawionych postulatów w pkt. 5. i 6. tego pisma i wejścia ich w życie najpóźniej z dniem 1 stycznia 2019 r. Z uwagi na pilną potrzebę poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego oraz warunków służby funkcjonariuszy służb mundurowych, konieczne jest także jak najszybsze spełnienie pozostałych żądań skierowanych przez Federację ZZ SM. W innym przypadku ZG NSZZ FSG zostanie zmuszony do podjęcia uchwały o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Podkreślenia wymaga fakt, że Zarząd Główny NSZZ FSG i jego reprezentanci są gotowi do kontynuowania prac ze stroną MSWiA w celu podpisania porozumienia gwarantującego realizację przedstawionych postulatów.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG

Marcin Kolasa

Decyzja ZG NSZZ FSG w załączniku.
 

stefan 123

Aktywny użytkownik
Dołączył
5 Luty 2017
Posty
483
Punkty reakcji
132
A związki zawodowe w Służbie Celnej zamierzają coś robić czy tylko patrzeć? W naszym interesie jest przystąpić do tego protestu razem z policją i SG. Art. 15a wszystkich dotyczy, nas też.
 

stefan 123

Aktywny użytkownik
Dołączył
5 Luty 2017
Posty
483
Punkty reakcji
132
nie ma już Służby Celnej
Może dla Ciebie nie ma ale dla mnie jest, taki noszę mundur, Służby Celnej i nie zamierzam używać innych nazw. Dla mnie istnieje Słuzba Celna a to cudactwo co wymyślił banaś dla mnie nie istnieje i nie przyjmuję tego do wiadomości.
 

mario97

Nowy użytkownik
Dołączył
6 Luty 2008
Posty
878
Punkty reakcji
0
''Wszystkich funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r. było wówczas około 110 tys.Dziś liczba ta może być nieco niższa. Dlatego też szacowany wówczas na 372 mln koszt wprowadzenia zmian może być nieco niższy. "Hamulcowym" rozwiązań pozostaje m.in. resort finansów nadzorujący pracę celników (wspomniane szacunki nie obejmują tej służby)''
 

Yogi

Aktywny użytkownik
Dołączył
19 Wrzesień 2017
Posty
306
Punkty reakcji
60
''Wszystkich funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r. było wówczas około 110 tys.Dziś liczba ta może być nieco niższa. Dlatego też szacowany wówczas na 372 mln koszt wprowadzenia zmian może być nieco niższy. "Hamulcowym" rozwiązań pozostaje m.in. resort finansów nadzorujący pracę celników (wspomniane szacunki nie obejmują tej służby)''
To prawda, że szacunki dotyczące funkcjonariuszy mundurowych nie obejmują naszej formacji. Przecież nasza formacja zawsze była traktowana inaczej, mniej korzystnie niż pozostałe służby. Problem polega na tym, że jesteśmy w resorcie finansów, a zatem naszym postulatem winno być przeniesienie do resortu MSWiA, co uzasadnia chociażby charakter naszej służby. Będąc w resorcie MSWiA wszelka dyskryminacja naszej formacji byłaby utrudniona, wręcz niemożliwa!
 

stefan 123

Aktywny użytkownik
Dołączył
5 Luty 2017
Posty
483
Punkty reakcji
132

Sławek fajnie, że to napisałeś dziękuję Ci, gdyby ten art został usunięty to praktycznie dla bardzo wielu funkcjonariuszy Słuzby Celnej oznaczałoby to, że juz dzisiaj mają fula bez żadnej łaski tych ......... z minfin. Policjanci i wszystkie służby coraz głośniej przypominają rządowi o obietnicy likwidacji 15a do końca tego roku.
 

PJS

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
2 Luty 2008
Posty
774
Punkty reakcji
276
Miasto
Polska
Z tego co pamiętam to obiecali do końca roku wrócic do rozmów na ten temat.
Dobrze, że pismo do SSCS zostało wysłane, przynajmniej (jak odpowie) dowiemy się co o tym myśli, ale prawda jest taka, że MF nie będzie miało wiele do powiedzenia jeśli MSW zdecyduje się na to ustępstwo.
 

slawomir.siwy

Administrator
Członek Załogi
Dołączył
1 Luty 2006
Posty
10 871
Punkty reakcji
504
Miasto
ZZ Celnicy PL
PJS. Wniosek MF i OSR jest bardzo ważny. Przy znoszeniu 55 lat długotrwałe przetrzymywanie projektu w MSWiA wynikało m.in. z tego, że zastanawiano się czy skreślać ten warunek także w art.12 ust,2, mimo wniosku MF. Te pogłoski, które pojawiły się w środowisku na ten temat były prawdziwe, interweniowaliśmy w tej sprawie w MSWiA. Teraz mogę już to napisać, że zniesienie 55 lat było zagrożone.
Ps. Warto przypomnieć, że w trakcie procesu legislacyjnego pojawiło się negatywne stanowisko Marszałka Sejmu, które było skierowane do TK. M.in. to właśnie stworzyło ogromne zagrożenie. Na szczęście udało się to zneutralizować.
 
  • Kocham
Reactions: cat

stefan 123

Aktywny użytkownik
Dołączył
5 Luty 2017
Posty
483
Punkty reakcji
132

Jutro (4 grudnia 2019′) w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się spotkanie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z ministrem Mariuszem Kamińskim.
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski wyraża oczekiwanie, że głównym tematem spotkania będzie realizacja porozumienia z dnia 8 listopada 2018 roku, szczególnie zaś sprawy: przyśpieszenia prac nad art. 15a, opracowania wytycznych do sposobu realizacji płatnych nadgodzin, wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jak również dalszych podwyżek uposażeń funkcjonariuszy.
Zdaniem Rafała Jankowskiego czasu na podjęcie konkretnych i merytorycznych decyzji zostało już bardzo mało, dlatego też oczekuje, że Minister dotrzyma zobowiązania, jakie złożył podczas wrześniowego spotkania, że współpraca ze związkami zawodowymi jest dla Niego bardzo ważna i będzie ją kontynuował.
Spotkanie jutro o godzinie 12-tej
Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów
 

jjarm

Użytkownik
Dołączył
25 Maj 2008
Posty
103
Punkty reakcji
16
Do góry