SPROSTOWANIE ŚWIADECTWA SŁUŻBY WYGASZONEGO FUNKCJONARIUSZA

Warszawska

Użytkownik
Dołączył
14 Czerwiec 2016
Posty
98
Punkty reakcji
23
Za zgodą zainteresowanego, publikujemy świadectwo służby, które zostało "sprostowane" o zaliczenie okresu od 31 sierpnia 2017 r. do dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie stosunku służbowego tj. 13 stycznia 2020 r. Najpierw była oczywiście walka sądowa o wydanie decyzji, po jej wygraniu DIAS złożył propozycję pracy w IAS, której ostatecznie funkcjonariusz nie przyjął. Okres do wydania decyzji został zaliczony do okresu służby w służbie celno-skarbowej.
Wygaszeni, którzy są na etapie wydawania deyzji zwalniających po wyrokach WSA lub NSA, muszą w odwołaniach zwrócić uwagę, że wygaszenie stosunku służbowego (zwolnienie ze służby) następuje z dniem wydania decyzji, a nie z dniem 31 sierpnia 2017 r. Potwierdził to NSA w wyrokach min. I OSK 867/18 z dnia 27 września 2019 r., I OSK 938/18, I OSK 939/18 z dnia 17 października 2019 r.) oraz I OSK 1006/18 z 7 listopada 2019 r. odniósł się do terminu wygaśnięcia stosunku służbowego: Wskazać również należy, że wprawdzie wygaśnięcie stosunku służbowego funkcjonariusza, któremu nie przedstawiono w terminie do dnia 31 maja 2017 r. propozycji nowych warunków służby lub nowych warunków pracy, następuje w dniu 31 sierpnia 2017 r., ale powyższe terminy materialne wyznaczają jedynie okres skorzystania przez organ ze swych kompetencji. W rozpoznawanej sprawie, organ zaniechał swojego działania, gdyż nie przedstawił funkcjonariuszowi żadnej propozycji nowych warunków służby (pracy), ani też nie wydał decyzji stwierdzającej zwolnienie go ze służby. Zatem termin materialny, odnoszący się do daty 31 sierpnia 2017 r., o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o KAS, wywołuje właściwy skutek, tylko w sytuacji, gdy organ prawidłowo skorzystał ze swojej kompetencji do dnia 31 maja 2017 r. Skoro organ nie skorzystał ze swojej kompetencji, ww. termin materialny nie biegnie.

Zgodnie z powyższym, funkcjonariusz, któremu nie przedstawiono w terminie do dnia 31 maja 2017 r. propozycji służby lub pracy lub nie wydano decyzji w przedmiocie stosunku służbowego, pozostaje w służbie.

Powyższe potwierdził Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w decyzji nr 2001-IPK2.111.24.2020.33 z dnia 25 listopada 2020 r. oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej w decyzji nr DOM1.1125.18.2020.UOC z dnia 19 stycznia 2021 r., utrzymującej w mocy decyzję organu I instancji.
 

Attachments

  • Swiadectwo_sl.pdf
    203 KB · Wyświetleń: 257

piernik1

Użytkownik
Dołączył
27 Marzec 2008
Posty
82
Punkty reakcji
10
Czy za czas przebywania poza slużbą należy się kasa ?.Jest ktoś zorientowany w temacie?Byłbym bardzo wdzięczny za informację.
 

radekprawny

Użytkownik
Dołączył
16 Wrzesień 2020
Posty
69
Punkty reakcji
69
Czy za czas przebywania poza slużbą należy się kasa ?.Jest ktoś zorientowany w temacie?Byłbym bardzo wdzięczny za informację.
nie sprecyzowałeś o jaka kasę Ci chodzi dokładnie, bo jeżeli o wynagrodzenie , to należy się tylko w przypadku, gdy wykonujesz prace (także jako służbę ) a np. będąc na urlopie bezpłatnym, czy choćby "chorobowym", lub tak jak w powyżej opisanej sytuacji , -nie otrzymasz wynagrodzenia, Jednak czas ten wlicza Ci się jako okres służby(tak w uproszczeniu, bo są niekiedy wyjątki)natomiast istnieje cos takiego jak środki odszkodowawcze , zasadzone przez sądy krajowe lub ETPCz , i tu kasa się należy jak chłopu ziemia.
 

Warszawska

Użytkownik
Dołączył
14 Czerwiec 2016
Posty
98
Punkty reakcji
23
Co do wynagrodzenia za okres pozostawania w służbie - na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przywróceniu do pracy/służby należy się pełne wynagrodzenie za cały ten okres, niezależnie czy pracownik znalazł inna pracę czy np. pobierał emeryturę. Tak orzekł SN w wyroku który załączam. Tak więc trzeba do końca walczyć o stwierdzenie niezgodnego z prawem zwolnienia.

Co do sytuacji, w której decyzja o zwolnieniu jest prawomocna, raczej przychylam się do stanowiska radekprawny - okres ten zalicza się do stażu, ale wynagrodzenie się nie należy. też jest orzecznictwo dot. co oznacza gotowość do podjęcia pracy. Tutaj sądy raczej są jednomyślne. Nie należy się wynagrodzenie z tyt. art 81 par. 1 kp. Ale oczywiście trzeba walczyć.
Złożyć wezwanie do pracodawcy o wypłatę zaległego wynagrodzenia, a po odmowie - do sądu pracy.

Doczytałam, że wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy należy się osobom objetym ochroną - np. kobietom w ciązy, osobom w wieku przedemerytalnym. Pozostałym przysługuje wypłata za 3 mce.
Są to tylko moje poszukiwania odpowiedzi na to pytanie (; nie koniecznie muszę mieć rację.

Poza tym Wygaszeni stanowią specyficzną sytuację, bowiem czym innym jest prawomocne przywrócenie do pracy (wtedy faktycznie 3mce wynagrodzenia), a czym innym jest faktyczny brak zwolnienia, czyli pozostawanie w służbie do dnia wydania decyzji zwalniającej....
Oj, nieźle namieszał ten M.B!

 
Ostatnia edycja:

piernik1

Użytkownik
Dołączył
27 Marzec 2008
Posty
82
Punkty reakcji
10
Co do wynagrodzenia za okres pozostawania w służbie - na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przywróceniu do pracy/służby należy się pełne wynagrodzenie za cały ten okres, niezależnie czy pracownik znalazł inna pracę czy np. pobierał emeryturę. Tak orzekł SN w wyroku który załączam. Tak więc trzeba do końca walczyć o stwierdzenie niezgodnego z prawem zwolnienia.

Co do sytuacji, w której decyzja o zwolnieniu jest prawomocna, raczej przychylam się do stanowiska radekprawny - okres ten zalicza się do stażu, ale wynagrodzenie się nie należy. też jest orzecznictwo dot. co oznacza gotowość do podjęcia pracy. Tutaj sądy raczej są jednomyślne. Nie należy się wynagrodzenie z tyt. art 81 par. 1 kp. Ale oczywiście trzeba walczyć.
Złożyć wezwanie do pracodawcy o wypłatę zaległego wynagrodzenia, a po odmowie - do sądu pracy.

Doczytałam, że wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy należy się osobom objetym ochroną - np. kobietom w ciązy, osobom w wieku przedemerytalnym. Pozostałym przysługuje wypłata za 3 mce.
Są to tylko moje poszukiwania odpowiedzi na to pytanie (; nie koniecznie muszę mieć rację.

Poza tym Wygaszeni stanowią specyficzną sytuację, bowiem czym innym jest prawomocne przywrócenie do pracy (wtedy faktycznie 3mce wynagrodzenia), a czym innym jest faktyczny brak zwolnienia, czyli pozostawanie w służbie do dnia wydania decyzji zwalniającej....
Oj, nieźle namieszał ten M.B!


 

piernik1

Użytkownik
Dołączył
27 Marzec 2008
Posty
82
Punkty reakcji
10
Dziękuję Wam za wyjaśnienia.
Pytanie dot.osób w wieku przedemerytalnym, którym jak wyczytałaś należy się wypłata za czas przebywania bez pracy. U mnie od września 2017 zasiłek dla bezrobotnych,do dnia przejścia na emeryturę w 2019 r zasiłek przedemerytalny. Po ew.sprostowaniu świadectwa pozostawanie w słuzbie do września 2020r.W dniu nieprzestawiania propozycji wiek emerytalny 67 lat,w dniu wydania decyzji zwalniajacej 60 lat.Jak w takim razie określić wiek przedemerytalny?
 
  • Wow
Reactions: cat

Warszawska

Użytkownik
Dołączył
14 Czerwiec 2016
Posty
98
Punkty reakcji
23
Dobre pytanie - u mnie podobnie. jeżeli sąd uzna zwolnienie z dniem 31 sierpnia 2017 r. - to wg ówczesnych przepisów emerytalnych 67 lat, więc nie byłam objeta ochroną.,jeżeli zwolnienie z dniem wydania decyzji - np. z 2021 r. - to wiek emerytalny 60 lat, a więc ochrona....
Aha, o ile pamiętam po przywróceniu do służby należy się spłata należnego wynagrodzenia, nie więcej niż 6.miesięczna w przypadku funkcjonariuszy.
Ustawa o KAS:

Art.184.1. W przypadku uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby kierownik jednostki organizacyjnej niezwłocznie wyznacza funkcjonariuszowi stanowisko służbowe zgodne z jego kwalifikacjami i dotychczasowym przebiegiem służby oraz określa termin podjęcia służby, miejsce pełnienia służby oraz stopień służbowy i uposażenie nie niższe od dotychczasowego.
2.Prawo do uposażenia powstaje z dniem podjęcia służby, chyba że po zgłoszeniu się do służby zaistniały okoliczności usprawiedliwiające jej niepodjęcie.
3.W przypadkach, októrych mowa wust.1, funkcjonariuszowi przywróconemu do służby przysługuje za okres pozostawania poza służbą świadczenie pieniężne równe uposażeniu na stanowisku zajmowanym przed zwolnieniem, nie więcej jednak niż za okres 6miesięcy inie mniej niż za miesiąc. Świadczenie pieniężne wypłaca się w terminie 14dni od dnia złożenia przez funkcjonariusza pisemnego wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym przywrócenie do służby.
4.Okres pozostawania poza służbą, z zastrzeżeniem ust.5, wlicza się do okresu służby, od którego zależą uprawnienia i świadczenia należne funkcjonariuszowi.
5.Za okres pozostawania poza służbą funkcjonariuszowi nie przysługuje prawo do urlopów, o których mowa w art.216.

No ale jeżeli Wygaszeni ciągle są w służbie, bo dias nie wydaje skutecznej decyzji zwalniającej?
 

piernik1

Użytkownik
Dołączył
27 Marzec 2008
Posty
82
Punkty reakcji
10
Zapytam inaczej czy po sprostowaniu świadectwa słuzby czas od września 2017 do dnia przejścia na emeryturę mógłby być uznany za wiek przedemerytalny?
 

Warszawska

Użytkownik
Dołączył
14 Czerwiec 2016
Posty
98
Punkty reakcji
23
Jeżeli zwolnienie (wygaszenie) nastąpiło 31 sierpnia 2017 r. i się od tego nie odwołał czyli nie sądził się o wydanie decyzji i sprawa uległa przedawnieniu, to wg ówczesnych przepisów emerytalnych nie. No chyba że komuś na ten dzień brakowało do emerytury mniej niż 5 lat.
Wiek przedemerytalny liczy się na dzień zwolnienia.
Ale rozumiem, że chodzi Ci o sprostowanie świadectwa służby już po wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie stosunku służbowego z dniem np. 10 stycznia 2020 r. - to wtedy moim zdaniem tak.
Ale jak do tego podejdą sądy? Naprawdę nie wiem.
 

Zuziacoll

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
20 Czerwiec 2016
Posty
678
Punkty reakcji
616
Pięknie przygotowane info dt . świadectw służby :unsure:
Nie jest potrzebna pomoc ZZ , żeby cały świat mógł
dowiedzieć się , co przeżyli urzędnicy państwowi
za czasów reformy banasia.
 
Ostatnia edycja:

piernik1

Użytkownik
Dołączył
27 Marzec 2008
Posty
82
Punkty reakcji
10
Czy zna ktoś sygnaturę akt wyroku w którym sąd uznał że decyzja zwalniająca funkcjonariusza z powodu wygaśnięcia stosunku służbowego jest niezgodna z prawem?
 

piernik1

Użytkownik
Dołączył
27 Marzec 2008
Posty
82
Punkty reakcji
10
Pięknie przygotowane info dt . świadectw służby :unsure:
Nie jest potrzebna pomoc ZZ , żeby cały świat mógł
dowiedzieć się , co przeżyli urzędnicy państwowi
za czasów reformy banasia.
Cały świat? Przykra jest prawda ale oprócz wygaszonych nikogo to nie obchodzi moim zdaniem. ..
 

Warszawska

Użytkownik
Dołączył
14 Czerwiec 2016
Posty
98
Punkty reakcji
23
Wyroków było sporo. WSA uchyla decyzję Szefa KAS albo również decyzję ją poprzedzającą czyli Dias. I zazwyczaj nakazuje ponowne rozpatrzenie sprawy. Nie znam takiego wyroku , który unieważnia obie decyzje i koniec kropka.
 

Warszawska

Użytkownik
Dołączył
14 Czerwiec 2016
Posty
98
Punkty reakcji
23
Wyroki są w wątku: Wyrok WSA w Warszawieuchylający decyzję Szefa KAS.
 

piernik1

Użytkownik
Dołączył
27 Marzec 2008
Posty
82
Punkty reakcji
10
Pismo do DIAS o sprostowanie świadectwa służby jak nazwać: prośba,wniosek,wezwanie, żądanie?
 

koloPL

Użytkownik
Dołączył
14 Luty 2008
Posty
47
Punkty reakcji
6
Może to głupie pytanie ale chciałbym poznać Wasze zdanie: jak powyższe ma się do sytuacji funkcjonariusza, który propozycji pracy nie przyjął, a decyzję o wygaszeniu też otrzymał dopiero w 2020 roku?
 

Warszawska

Użytkownik
Dołączył
14 Czerwiec 2016
Posty
98
Punkty reakcji
23
Może to głupie pytanie ale chciałbym poznać Wasze zdanie: jak powyższe ma się do sytuacji funkcjonariusza, który propozycji pracy nie przyjął, a decyzję o wygaszeniu też otrzymał dopiero w 2020 roku?
Jeżeli przeszedłeś cały etap walki o wydanie decyzji to myślę że taka sama sytuacja jak wygaszonych bez propozycji. Jeżeli nie składałes żadnych skarg po 31 sierpnia 2017 to sprawa uległa przedawnieniu.
 
Do góry