Protokół przeszukania

N

Nie zarejestrowany

Gość
ile dni tryb 308 kpk

Jedyna prośba - napisz, że z tymi 6 dniami do obowiązkowego wszczęcia przez uc dochodzenia lub śledztwa, to troszkę pokręciłeś i nie to miałeś na myśli, bo ktoś może wziąć to za prawdę i powoływać się na te forum.


Nic nie pokręciłem. Wszczęcie następuje z chwilą wykonania pierwszej czynności procesowej (art.308§ 6 kpk), natomiast chodzi o wydanie przez urząd celny postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, w którym zostanie określona kwalifikacja prawna o jaki czyn toczy się postępowanie.
Jak napisałem czynności w sytuacji niecierpiącej zwłoki mogą trwać 5 dni (art.308§5 kpk). Więc w tym czasie należy wydać postanowienie (najpóżniej dnia szóstego, ponieważ w dniu piątym możesz prowadzić jeszcze czynności niecierpiące zwłoki).

Obowiązkowe wydanie postanowienia o wszczęciu dochodzenia czy śledztwa też nie jest. Można je umorzyć :)

Z branży, nie z branży. Umiem czytać....
Pozdrawiam

Art. 308. KPK
§ 1. W granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa
przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, prokurator albo Policja
może w każdej sprawie, w wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeszcze przed
wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, przeprowadzić
w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin,
w razie potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych
w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej, a także
przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania
krwi, włosów i wydzielin organizmu. Po dokonaniu tych czynności, w sprawach,
w których prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe,
prowadzący postępowanie przekazuje sprawę niezwłocznie prokuratorowi.
§ 2. W wypadkach nie cierpiących zwłoki, w szczególności wtedy, gdy mogłoby to
spowodować zatarcie śladów lub dowodów przestępstwa, można w toku czynności
wymienionych w § 1 przesłuchać osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa
w charakterze podejrzanego przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu
zarzutów, jeżeli zachodzą warunki do sporządzenia takiego postanowienia.
Przesłuchanie rozpoczyna się od informacji o treści zarzutu.
§ 3. W wypadku przewidzianym w § 2, w sprawach, w których prowadzenie śledztwa
jest obowiązkowe, najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia przesłuchania wydaje
się postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo, w razie braku warunków do
jego sporządzenia, umarza się postępowanie w stosunku do osoby przesłuchanej.
§ 4. W sprawach, w których obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa przez prokuratora,
postanowienie przewidziane w § 3 wydaje prokurator.
§ 5. Czynności, o których mowa w § 1 i 2, mogą być dokonywane tylko w ciągu 5
dni od dnia pierwszej czynności.
§ 6. W wypadkach określonych w § 1 i 2 czas trwania śledztwa lub dochodzenia liczy
się od dnia pierwszej czynności.
 

juar_78

Nowy użytkownik
Dołączył
26 Czerwiec 2008
Posty
306
Punkty reakcji
0
Panowie,

nie chce wyjść na pieniacza, więc odpuszczam. Nie oznacza to, że ze wszystkim co wyśej napisano się zgadzam.
Prezydent dostał do podpisania lub nawet podpisał nową ustawę o SC, więc będzie o czym pisać na tle nowych przepisów. Do dyskusji zatem w nowym wątku chętnie powrócę, bo temat mnie jak pisałem interesuje.
Dzięki za wypowiedzi i pozdrawiam.
 

jabol

Aktywny użytkownik
Dołączył
2 Luty 2006
Posty
1 979
Punkty reakcji
21
Miasto
RP
[FONT=&quot]art. 6o UoSC [/FONT]
[FONT=&quot]

Dlaczego służbie, która jako jedyna w RP może każdego, idąc przedstawionym powyżej tokiem myślenia, każdego i wszędzie, w trybie kontroli celnej, bez zatwierdzenia przeszukania osoby przez prokuratora (żadna inna służba nie ma takich uprawnień) nie daje się uprawnień operacyjno rozpoznawczych?

Po co nam wcześniejsze emerytury, mamy 6o. :):):)


[/FONT]
 
Ostatnia edycja:
N

Nie zarejestrowany

Gość
Bo może,

ten tok rozumowania pozwalający rzekomo każdego i wszędzie przeszukać w podanym wżej trybie, nie jest poprawny.
 
N

Nie zarejestrowany

Gość
ludzie nie znają swoich praw

Załóżmy, że Twoje dziecko pójdzie sobie na dyskotekę(wewnątrz kraju) i tam, pech chciał, że zostanie wytypowane w ramach zwykłej kontroli(celnej, bo nie kpk, gdyż nie ma nigdy pewności) i będzie miało wątpliwą „przyjemność” być poddane przeszukaniu(wynik negatywny), gdyż TA służba ma m.in. samochody przystosowane do takich czynności? i będąc wcześniej pouczona przez Rodzica zażąda zatwierdzenia tej czynności u Prokuratora (oczywiście zostanie wyśmiana)i końcowo złoży zażalenie do najbliższej Prokuratury (precedens!?)
Pójdźmy dalej:
Art. 6h. 1. Organ celny może wykonywać wszelkie czynności kontroli celnej, które uzna za stosowne według przepisów prawa celnego, w każdym miejscu znajdującym sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej…
Przeszukujmy nie tylko osoby, ale także lokale bez kontroli prokuratora, przecież wszędzie mogą być towary wprowadzone na teren wspólnoty w nielegalny sposób.
 
N

Nie zarejestrowany

Gość
przeszukanie w mieszkaniu w ramach kontroli celnej - stosuje się kpk

Przeszukujmy nie tylko osoby, ale także lokale bez kontroli prokuratora, przecież wszędzie mogą być towary wprowadzone na teren wspólnoty w nielegalny sposób.

Kolego nie gadaj głupot. Dojechałeś do art. 6h to i przeczytaj art.6p i przestań się pienić, zobacz co jest napisane w ust. 3.

Policja też może przeszukać osobę w ramach kontroli, ale u nich nazywa się to kontrola osobista.
Nie znasz przepisów nie chce Ci się ich czytać w całości to nie mędrkuj.

Art. 6p.
1. Czynności kontroli celnej mogą być prowadzone w siedzibie kontrolowanego
oraz w innych miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością
bądź w miejscach, w których mogą się znajdować towary lub dokumenty dotyczące
tych towarów.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również w wypadku, gdy kontrolowany prowadzi działalność
bądź przechowuje towary lub dokumenty w lokalu mieszkalnym.
3. Czynności kontroli celnej mogą być przeprowadzane w lokalu mieszkalnym w
wypadku uzasadnionego podejrzenia, że znajduje się w nim towar lub dokumenty
dotyczące towaru, którego rodzaj lub ilość wskazują na przeznaczenie do
działalności gospodarczej i który został wprowadzony na obszar celny Wspólnoty
z naruszeniem przepisów prawa. Przepisy Kodeksu postępowania karnego o
przeszukaniu stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli kontrolowany posiada oddziały lub zakłady na terenie właściwości innego
organu celnego niż właściwy dla siedziby kontrolowanego, do przeprowadzenia
czynności kontroli celnej w tym oddziale lub zakładzie upoważniony jest również
organ celny właściwy ze względu na siedzibę kontrolowanego.
 
N

Nie zarejestrowany

Gość
a jak to się robi w Poznaniu....

[FONT=&quot]

Dlaczego służbie, która jako jedyna w RP może każdego, idąc przedstawionym powyżej tokiem myślenia, każdego i wszędzie, w trybie kontroli celnej, bez zatwierdzenia przeszukania osoby przez prokuratora (żadna inna służba nie ma takich uprawnień) nie daje się uprawnień operacyjno rozpoznawczych?

Po co nam wcześniejsze emerytury, mamy 6o. :):):)


[/FONT]

Jabol, a Wy w Poznaniu nie trzepiecie wszystkich pod dyskotekami ???? Czy od jakiegoś czasu już nie ???? Coś się zmieniło ????

Więc wytłumacz mi jak Ty rozumiesz przemieszczanie towarów między krajami WE, jeszcze jakiś czas temu sam powoływałeś się na art. 5 Ustawy Prawo Celne. Zmieniłeś tok rozumowania, czy nowe rozkazy polityczne namieszały Ci w głowie i już sam nie wiesz jak powinno się robić ;)
 

juar_78

Nowy użytkownik
Dołączył
26 Czerwiec 2008
Posty
306
Punkty reakcji
0
Policja też może przeszukać osobę w ramach kontroli, ale u nich nazywa się to kontrola osobista.
Nie znasz przepisów nie chce Ci się ich czytać w całości to nie mędrkuj.

Racja. Policja czy SG mają w ustawie uprawnienia do kontroli osobistej, w ramach której to odbywa "oklepywanie".
W ustawie o SC tego nie ma. Zatem każde "oklepywanie" pod dyskoteką będzie przeszukaniem, bo jeżeli nie jest przeszukaniem to jaką inna czynnością kontrolną wskazaną w tej ustawie ??
A teraz proszę mi wskazać artykuł, z którego wynika, że przeszukanie nie musi być dokumentowane protokołem ??
 
N

Nie zarejestrowany

Gość
A teraz proszę mi wskazać artykuł, z którego wynika, że przeszukanie nie musi być dokumentowane protokołem ??

A kto powiedział, że nie musi ???

Musi, zarówno przeszukanie w trakcie kontroli celnej (art.6o ust. 4 U o SC) jak i to z kpk (art. 143 § 1 pkt 6 kpk.

art. 6o.4. Z przeprowadzonego przeszukania osoby sporządza się protokół, a w wypadku
wykonywania badań, o których mowa w ust. 3, na wniosek osoby, która została
poddana tym badaniom, organ celny wydaje zaświadczenie o terminie i miejscu
ich przeprowadzenia.

Art. 143 KPK
§ 1. Spisania protokołu wymagają:
6) przeszukanie osoby, miejsca, rzeczy i systemu informatycznego oraz
zatrzymanie rzeczy i danych informatycznych,
.
 
N

Nie zarejestrowany

Gość
czasami mędrkuję

Art. 6p.
1. Czynności kontroli celnej mogą być prowadzone w siedzibie kontrolowanego
oraz w innych miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością
bądź w miejscach, w których mogą się znajdować towary lub dokumenty dotyczące
tych towarów.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również w wypadku, gdy kontrolowany prowadzi działalność
bądź przechowuje towary lub dokumenty w lokalu mieszkalnym.
3. Czynności kontroli celnej mogą być przeprowadzane w lokalu mieszkalnym w
wypadku uzasadnionego podejrzenia, że znajduje się w nim towar lub dokumenty
dotyczące towaru, którego rodzaj lub ilość wskazują na przeznaczenie do
działalności gospodarczej i który został wprowadzony na obszar celny Wspólnoty
z naruszeniem przepisów prawa. Przepisy Kodeksu postępowania karnego o
przeszukaniu stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli kontrolowany posiada oddziały lub zakłady na terenie właściwości innego
organu celnego niż właściwy dla siedziby kontrolowanego, do przeprowadzenia
czynności kontroli celnej w tym oddziale lub zakładzie upoważniony jest również
organ celny właściwy ze względu na siedzibę kontrolowanego.


w którym miejscu art.6p dotyczy osoby fizycznej?

poza tym ust.3 .... Przepisy Kodeksu postępowania karnego o
przeszukaniu stosuje się odpowiednio
więc kontrola prokuratora odbywa się nawet przy naszych czynnościach-przeszukania lokali, więc dlaczego przeszukanie osoby mamy extra poza tą kontrolą?
 

juar_78

Nowy użytkownik
Dołączył
26 Czerwiec 2008
Posty
306
Punkty reakcji
0
A wy tu rozprawiacie o sytuacji, kiedy oklepujecie pod dyskoteką prawie naćpanych gości sprawdzając, czy nie mają prochów, albo na granicy czy drodze w poszukiwaniu peta...
Zabiłbym śmiechem gościa, który po takim obszukaniu vel oklepaniu odzieży na nim pomarzyłby o protokole Z KONTROLI OSOBISTEJ...


Czy na grunice ustawy z 27 sierpnia br. nadal utrzymujesz swój pogląd nt. protokołowania "obszukania vel oklepania" odzieży?
Pomijając czy takie "obszukanie vel oklepanie" jest przeszukaniem to art. 40 zdaje się nie pozostawiać wątpliwości - zasadą jest sporządzanie protokołu w czasie kontroli na ulicy, kiedy zażąda tego kontrlowany mimo, że nie stwierdzono nieprawidłowości.
 

juar_78

Nowy użytkownik
Dołączył
26 Czerwiec 2008
Posty
306
Punkty reakcji
0
A wy tu rozprawiacie o sytuacji, kiedy oklepujecie pod dyskoteką prawie naćpanych gości sprawdzając, czy nie mają prochów, albo na granicy czy drodze w poszukiwaniu peta...
Zabiłbym śmiechem gościa, który po takim obszukaniu vel oklepaniu odzieży na nim pomarzyłby o protokole Z KONTROLI OSOBISTEJ...

Skoro oklepanie nie jest przeszukaniem to spójrzmy znów do przepisów, które lada chwila wejdą w życie.
Spójrzmy na projekt z dnia 10 listopada 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych, sposobu przeprowadzania przeszukania osoby, a także sposobu i warunków przeprowadzania rewizji bagażu podróżnego. W paragrafie 7 czytamy: "przeszukanie osoby polega na sprawdzeniu odzieży osoby i podręcznych przedmiotów". Czyż nie jest tu mowa o "obszukaniu vel oklepaniu odzieży" ?

Spójrzmy na art. 32 ust. 1 pkt 4 nowej ustawy o Służbie Celnej. "Funkcjonariusze wykonujący kontrolę są upoważnieni do przeszukiwania osób (...), w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych". Gdzie tu jest napisane, że przeszukanie to tylko "rozebranie do rosołu". Pies służbowy obwąchuje kontrolowanego w ubraniu. Ustawa nazywa to wyraźnie przeszukaniem.

Szkoda, że tworząc nową ustawę katalog uprawnień SC nie poszerzono o czynność kontroli osobistej, o której mowa w katalogu uprawnien innych służb. Byłoby jasno i klarownie a przy tym praktycznie.
 

juar_78

Nowy użytkownik
Dołączył
26 Czerwiec 2008
Posty
306
Punkty reakcji
0
Jak wiemy dozór i kontrolę celną określają przepisy Wspólnotowego Kodesku Celnego. Jednakże przepis art. 37 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego stosuje się odpowiednio do przemieszczania towarów pomiędzy terytorium kraju a pozostałą częścią obszaru celnego Wspólnoty, którymi obrót podlega na mocy przepisów krajowych, przepisów wspólnotowych lub umów międzynarodowych zakazom lub ograniczeniom, a także do przemieszczania towarów, których nabycie wewnątrzwspólnotowe lub dostawa wewnątrzwspólnotowa podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (art. 5 ust.1 Ustawy Prawo Celne), która reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego na terytorium RP.
PRZEMIESZCZANIE to nie tylko przewożenie, ale również przenoszenie nie uważacie ???? Również nabywanie, zbywanie i inne formy dystrybucji pomiędzy krajami WE.

Ciekawy wywód.
Prowadzi do wniosku, że mimo, iż ustawodawca w ustawie o służbie celnej mówiąc o przeszukaniu użył terminu "przewożenie", to poprzez odwołanie się do ustaw Prawo celne, przeszukanie ma dotyczyć nie tylko towarów przewożonych ale i szerzej przemieszczanych czy posiadanych.

Od kiedy to jednak przepisy o ingerencyjnym charakterze mogą być interpretowane rozszerzająco ?

Czy ustawa Prawo celne mówi jak się kontroluje?. Nie. Tryb kontroli, uprawnienia kontrolujących , to jakie czynności kontrolne i w jakich okolicznościach i w odniesieniu do jakich towarów mogą być wykonywane nadal wynika z ustawy o SC. Zatem skoro ustawodawca traktując o przeszukaniu użył w tej ustawie czasownika "przewozić" to znaczy to przewozić a nie przemieszczać.

Pozdrawiam,
A
 

juar_78

Nowy użytkownik
Dołączył
26 Czerwiec 2008
Posty
306
Punkty reakcji
0
Powracam do tematu, bo interesuje mnie jak w chwili obecnej, pod rządami nowych przepisów, "tłumaczy się" tryb przeszukiwania osób pod dyskotekami, pubami, etc. No chyba, że zaniechano tego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego

§ 8. Przeszukanie osoby polega na sprawdzeniu odzieży osoby i jej podręcznych przedmiotów.

§ 9. Przeszukanie osoby należy przeprowadzić w miejscu wykluczającym becność osób postronnych i z zachowaniem wymogów higieny.

Jak zatem sprawdzenie odzieży i podręcznych przedmiotów osób w ww. sytuacjach ma się do wymogu z paragrafu 9 ?
 
N

Nie zarejestrowany

Gość
Jednak jest ....

Jak w temacie w OC G. pojawiły się protokoły przeszukania czy to po osobistej czy też po BKS-ie.Dziwne co się takiego stało, że się pojawiły nagle.Słyszałem od zaprzyjażnionych wiewiórek jakoby swego czasu na BKS-ie rozmontowano autko pewnego rosjanina z wynikiem zerowym.A zainteresowani wiedzą jak wygląda autko po BKS-ie w konfrontacji z ambitnymi zollkami :D. Następnie nieszczęnika wywieziono do Braniewa i pozostawiono samemu sobie. A ale on wte pędy na 997 i do proroka wyszła bryndza :D
 
Do góry