RODO

Administratorem Forum jest ZZ Celnicy PL adres korespondencyjny 48-300 Nysa ul. Otmuchowska 50. Rejestracja na forum nie wymaga podania danych osobowych. Podając w loginie lub adresie e-mail swoje dane osobowe wyrażam zgodę na przetwarzanie danych oraz publikację loginu. Dane, które podajesz za pośrednictwem forum nie będą przekazywane innym podmiotom. Mają na celu jedynie umożliwienie korzystania z forum. Przekazanie danych może nastąpić wyłącznie uprawnionym organom, w sytuacji naruszenia przez użytkownika przepisów prawa.
Do góry