Zmiana ustawy o Służbie Celnej L4 i i inne

Ministerstwo Finansów przesłało projekt zmiany ustawy o Służbie Celnej dot. zmniejszenia świadczeń w razie chorobowego.
Załączamy projekt oraz dokumenty dot. funkcjonariuszy MSW, które są związane z problematyką chorób w służbie, a która nie jest regulowana w Służbie Celnej jak np. choroby zawodowe, czy odszkodowania.
Poniżej link do projektu zmiany w MSW.
Bardzo prosimy o analizę dokumentów i zgłoszenie uwag do 10 marca na adres slawomir.siwy@celnicy.pl

W związku z pracami nad zmianą ustawy o Służbie Celnej prosimy także o zgłoszenie uwag i propozycji wraz z uzasadnieniem do innych artykułów ustawy.
W wyniku kilkuletniej praktyki wielu z Was zweryfikowało w praktyce dobre i złe strony rozwiązań. Warto podjąć starania nad poprawieniem wadliwych przepisów.

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/21811/Projekt_ustawy_z_dnia__2012_r_o_zmianie_ustawy_o_Policji_ustawy_o_Strazy_Granicz.html
 

Attachments

Komentarze

Do góry