Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

slawomir.siwy

Administrator
Członek Załogi
Dołączył
1 Luty 2006
Posty
11 209
Punkty reakcji
1 269
Miasto
ZZ Celnicy PL
Odszkodowanie za okres wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę wypłaca się w wysokości brutto, gdy umowę wypowiada pracownik w trybie art. 55 § 1 sup 1 Kodeksu pracy, tzn. bez dokonywania potrącenia zaliczki na podatek dochodowy?
Jak wynika z art. 55 § 1 sup 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
Należne pracownikom odszkodowanie wypłacone przez pracodawcę stosownie do przepisu art.21 ust.1 pkt.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolnione z opodatkowania tym podatkiem.


Powyższe wyjaśnienie przedstawia jedynie stanowisko moderatora w tej kwestii i nie jest oczywiście w żaden sposób wiążące. Moderator zobowiązuje się przedstawić na niniejszym forum bardziej szczegółowe uzasadnienie w przypadku pytań i wątpliwości.
 
Do góry