Wpłaty na FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - KONTO NR 67 1600 1462 0006 1807 1607 7040 w BGŻ BNP PARIBAS

Wobec nie mającego precedensu po 1989 roku ataku na wolne Związki Zawodowe w Polsce i wykorzystanie przez ośrodki decyzyjne przepisów ustawy KAS do zwolnienia mnie ze służby oraz wraz ze mną wielu porządnych funkcjonariuszy i pracowników, jak również mając na uwadze próby wymuszenia zmiany sposobu prowadzonej przez nas działalności społecznej, mamy moralny obowiązek jako całe środowisko KAS pomóc osobom pokrzywdzonym.

Uruchomiliśmy specjalne i przeznaczone tylko w tym celu subkonto w banku, gdzie prowadzimy bieżący rachunek dla celów działalności społecznej.

Proszę wszystkich ludzi dobrej woli o dowolne wpłaty na konto, jednak aby objąć ochroną finansową wszystkich zwolnionych za działalność związkową, w tym mnie i pomóc jeszcze innym pokrzywdzonym przez KAS Naszym Koleżankom i Kolegom potrzebującym pomocy, potrzebne są znaczne środki finansowe.

Dlatego proszę uprzejmie każdego pracownika, urzędnika i funkcjonariusza KAS o uruchomienie zlecenia stałego i systematyczne comiesięczne wspieranie utworzonego Funduszu Solidarnościowego poprzez przekazywanie systematycznie każdego miesiąca ze swojego prywatnego konta zadeklarowanych środków -€“ liczy się każda złotówka! Prosimy także o dodatkowe wpłaty, poza zleceniem stałym.

Przy solidarnym działaniu całego środowiska zawodowego powinniśmy zabezpieczyć byt materialny dla szykanowanych działaczy do czasu rozstrzygnięć prawnych i móc pomóc jeszcze innym osobom w potrzebie, które są pokrzywdzone przez KAS.

Prosimy o wpłaty na KONTO NR 67 1600 1462 0006 1807 1607 7040 w BGŻ BNP PARIBAS z dopiskiem na przelewie o dowolnej treści np. "€ždla pokrzywdzonych przez KAS"
Z góry bardzo serdecznie wszystkim DZIĘKUJĘ za wsparcie.


Pozdrawiam
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
 

Attachments

Komentarze

Do góry