W Ministerstwie Finansów nastąpiły nowe powołania na stanowiska

Biuro Dyrektora Generalnego uprzejmie informuje, iż z dniem 23 lutego 2016 r. na wyższe stanowiska w służbie cywilnej zostały powołane następujące osoby:

 1. Katarzyna Szarkowska – na stanowisko dyrektora Departamentu Polityki Wydatkowej;
 2. Joanna Stachura – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Wydatkowej;
 3. Zbigniew Zieliński – na stanowisko dyrektora Biura Dyscypliny Finansów Publicznych;
 4. Sławomir Dudek – na stanowisko dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej;
 5. Tomasz Szałwiński – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej;
 6. Joanna Bęza-Bojanowska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej;
 7. Tomasz Tratkiewicz – na stanowisko dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług;
 8. Anna Cyrańska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług;
 9. Jacek Kaute – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług;
 10. Beata Rogowska-Rajda – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług;
 11. Anna Żółkowska – na stanowisko dyrektora Biura Dyrektora Generalnego;
 12. Aneta Ben Cheikh – na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Dyrektora Generalnego;
 13. Mariusz Golecki – na stanowisko dyrektora Departamentu Prawnego;
 14. Renata Łućko – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego;
 15. Monika Studzińska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego;
 16. Jan Żrałek – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Ceł, jednocześnie wyznaczony do kierowania pracami Departamentu Ceł;
 17. Andrzej Ręgowski – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Służby Celnej;
 18. Michał Baj – na stanowisko dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych;
 19. Andrzej Ciopiński – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych;
 20. Artur Kawaler - na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych;
 21. Mirosław Stańczyk – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego;
 22. Ewa Adamiak – na stanowisko dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych;
 23. Monika Laskowska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych;
 24. Dariusz Zasada – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych;
 25. Joanna Dadacz – na stanowisko dyrektora Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej;
 26. Dorota Będziak – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej;
 27. Agnieszka Stachniak – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej;
 28. Grzegorz Mróz – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej;
 29. Włodzimierz Gurba – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej;
 30. Grażyna Grzyb – na stanowisko dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej;
 31. Elżbieta Milewska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej;
 32. Anna Napiórkowska – na stanowisko dyrektora Departamentu Budżetu Państwa;
 33. Justyna Adamczyk – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu Państwa;
 34. Małgorzata Rojek – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu Państwa;
 35. Piotr Dragańczuk – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu Państwa;
 36. Anna Maksym – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu Państwa;
 37. Tomasz Robaczyński – na stanowisko dyrektora Departamentu Instytucji Płatniczej;
 38. Barbara Styczeń – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Instytucji Płatniczej;
 39. Joanna Tańska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Instytucji Płatniczej;
 40. Dorota Jaworska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Instytucji Płatniczej;
 41. Monika Jurkowska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego, jednocześnie wyznaczona do kierowania pracami Departamentu Podatku Akcyzowego;
 42. Zdzisława Wasążnik – na stanowisko dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego;
 43. Mirosław Stańczyk – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego;
 44. Aneta Cieloch – na stanowisko dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej;
 45. Mirosław Stasiak – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej;
 46. Iwonna Kulikowska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej;
 47. Andrzej Osowiecki – na stanowisko dyrektora Biura Wsparcia Technicznego i Obsługi;
 48. Włodzimierz Brewiński – na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Wsparcia Technicznego i Obsługi;
 49. Robert Kurek – na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Wsparcia Technicznego i Obsługi;
 50. Tomasz Dudziec – na stanowisko dyrektora Biura Administracyjnego;
 51. Michał Pałka – na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Administracyjnego;
 52. Przemysław Szelerski – na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Administracyjnego;
 53. Katarzyna Garnys – na stanowisko dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości;
 54. Mirosława Kołoczek – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości;
 55. Jacek Barylski – na stanowisko dyrektora Departamentu Gwarancji i Poręczeń;
 56. Agnieszka Szczepaniak – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Gwarancji i Poręczeń;
 57. Urszula Olędzka – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej;
 58. Piotr Marczak – na stanowisko dyrektora Departamentu Długu Publicznego;
 59. Marek Szczerbak – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Długu Publicznego;
 60. Robert Zima – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Długu Publicznego;
 61. Sławomir Groch – na stanowisko dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej;
 62. Jacek Skonieczny – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej;
 63. Marzena Machowska-Kubik – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej;
 64. Przemysław Krawczyk – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej;
 65. Piotr Koziński – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego;
 66. Katarzyna Przewalska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego;
 67. Grzegorz Brandebura – na stanowisko dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji;
 68. Agnieszka Niekłań-Wudarska – na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Ministra;
 69. Cezary Krysiak – na stanowisko dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego;
 70. Katarzyna Krawczuk – na stanowisko dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej;
 71. Justyna Przekopiak – na stanowisko dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier;
 72. Mariusz Gruszka – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier;
 73. Dominik Kaczmarski – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier;
 74. Robert Kietliński – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Informatyzacji;
 75. Anna Woźnica – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Informatyzacji;
 76. Andrzej Wilczyński – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Informatyzacji;
 77. Patryk Łoszewski – na stanowisko dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej;
 78. Robert Krzyśków – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej;
 79. Tomasz Skurzewski – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej.
Ponadto, Biuro Dyrektora Generalnego uprzejmie informuje, że z dniem 23 lutego 2016 r. pan Wojciech Ryżowski – naczelnik wydziału w Departamencie Informacji Finansowej został wyznaczony do kierowania pracami Departamentu Informacji Finansowej.

Z dniem 24 lutego 2016 r. na wyższe stanowiska w służbie cywilnej zostały powołane następujące osoby:


 1. Honorata Łopianowska – na stanowisko dyrektora Departamentu Reformy Administracji Skarbowej;
 2. Teresa Warszawska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Reformy Administracji Skarbowej;
 3. Włodzimierz Gurba– na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Reformy Administracji Skarbowej.

Aneta Ben Cheikh
Zastępca Dyrektora
Biura Dyrektora Generalnego
 

Komentarze

Do góry