W KAS wszczęto spory zbiorowe z wszystkimi Dyrektorami Izb - APEL do funkcjonariuszy i pracowników KAS

Komentarze

Do góry