Smutna historia o tym jak władza gasi niepokoje społeczne przy pomocy niektórych ZZ.

Na stronie Onetu znaleźć można informację, że pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości są wściekli na swoje związki za podpisane porozumienie.

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/pracownicy-sadow-wsciekli-na-zwiazki-nie-mieli-prawa-podpisac-porozumienia/bkll65s

Zastanawiające jest, że nie ma wymienionych zz, które podpisały poroozumienie.

Wcześ›niej w sporze o podwyżki to zwią…zki branżowe wystąpił‚y o spotkanie z ministrem w zwią…zku z protestem, na które minister zaprosił‚ Solidarność‡ (chociaż ta nie był‚a sygnatariuszem wystą…pienia). Co więcej, Minister właśnie tylko Przewodniczącej Solidarnoś›ci dzię™kował‚ za inicjatywy...

https://ps-solidarnosc.org.pl/spotkanie-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-10-10-2017

No i podpisali porozumienie, w którym dostają podwyżki i nagrody na koniec roku w wysokości 1000zł, tj. to co już wcześniej było gwarantowane. Ta nagroda już w maju, a podwyżki przed protestami.

To przypomina bardzo sytuację z 21.11. i "wynegocjowane" w KAS "porozumienie".

W KAS mamy deklaracje Szefa KAS i próbę sprowadzenia(skanalizowania) problemu wszystkich innych postulatów do dyskusji o podwyżkach na 2019r., a mogliśmy mieć, gdyby nie zachowanie ZZ:
- gwarancję podwyżki 655zł w 2019r. dla każdego z wypłatą od stycznia 2019r., a nie deklarację ramowej podwyżki w tej wysokości, z deklaracją wypłaty od III kwartału 2019r., z zastrzeżeniami, które wykluczają wielu lub znacząco obniżają podwyżkę
- gwarancję podwyżki 500zł w 2020r., a nie zapowiedź modernizacji i ewentualnej, o bliżej nieokreślonej kwocie, możliwej podwyżki
- gwarancję modernizacji KAS na lata 2021-2024 z naciskiem na wzrost płac, a nie nawet brak jakiejkolwiek zapowiedzi w tym zakresie

- gwarancję płatnych nadgodzin, a nie brak deklaracji nawet w tym zakresie
- gwarancję zrównania praw funkcjonariuszy, a nie tylko deklarację działań i zadeklarowaną w rozmowach ucieczkę od zniesienia 55 lat dla przyjętych przed 31.12.2012r., z uzasadnieniem, że to inny resort jest właściwy(sic!)
- gwarancję rozwiązania wielu innych problematycznych kwestii wskazanych w naszych postulatach, a nie nawet brak deklaracji w tym zakresie.
 

Komentarze

Do góry