renta rodzinna

Piotrp

Użytkownik
Dołączył
28 Maj 2017
Posty
251
Punkty reakcji
9
Cześć.
Zakładam nowy wątek, dotyczy renty rodzinnej dla osób które mogą ją nabyć z tyt. śmierci funkcjonariusza SC w okresie po dniu 3 marca 2015 r do dania wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę zaopatrzeniową (Dz.U.2017.1321 z dnia 2017.07.05).
Proszę o poważne potraktowanie sprawy dotyczy bardzo bolesnych spraw dla rodzin zmarłych funkcjonariuszy.
Proszę o merytoryczne głosy w tej sprawie, wolałbym żeby dyskusja toczyła się na forum ogólnym ze względu na intencję rozpoczęcia tego wątku - powiadomienie jak najszerszej liczby ewentualnych zainteresowanych uzyskaniem takiego świadczenia, liczę na to że nasze środowisko zainteresuje się losem tych osób i np. powiadomi o takiej możliwości.
W moim środowisku mam taką jednostkową sytuację i podejmujemy próbę uzyskania tego świadczenia dla tej osoby, bo obecna zmiana ustawy prawdopodobnie umożliwi jej uzyskanie ze wzgl. na wykreślenie wieku 55 lat, funkcjonariusz zmarł przed osiągnięciem tego wieku a przed wejściem w życie zmiany ustawy (
Dz.U.2017.1321 z dnia 2017.07.05).
Poniżej przytaczam zbieg przepisów jakie moim zdaniem uzasadniają takie roszczenie.
proszę o pochylenie się nad tym zagadnieniem i głosy w sprawie. Także na priv - ale jak zaznaczam wolałbym na forum ogólnym dla dobra innych zainteresowanych.

Zmiana ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.1321 z dnia 2017.07.05

Art. 21.

1. Funkcjonariuszom Służby Celnej lub funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, którzy zostali zwolnieni ze służby albo których stosunek służbowy został przekształcony albo wygasł w okresie od dnia 3 marca 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przysługuje prawo do emerytury policyjnej na zasadach określonych w art. 15d lub art. 15e ustawy zmienianej w art. 1 w przypadku, gdy funkcjonariusz Służby Celnej lub funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, we wskazanym wyżej okresie, spełniał przesłanki do nabycia prawa do emerytury określone w art. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.


Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy Policji, (…) oraz ich rodzin.

Dz.U.2019.288 t.j. z dnia 2019.02.14


Art. 23. [Warunki przyznania renty rodzinnej]

1. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny;(...)

Czekam na wasze głosy.

1) funkcjonariusza zmarłego albo zaginionego w czasie pełnienia służby;(…)2. Za uprawnionych członków rodziny zmarłego emeryta lub rencisty policyjnego uważa się również członków rodziny funkcjonariusza zmarłego po zwolnieniu ze służby, jeżeli w dniu śmierci spełniał on warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty inwalidzkiej, chociażby jego prawo do zaopatrzenia nie zostało jeszcze ustalone.

Służba Celna.

Dz.U.2016.1799 t.j. z dnia 2016.11.04


Art. 106.

Stosunek służbowy funkcjonariusza celnego wygasa:

1) z dniem śmierci funkcjonariusza;

2) w przypadku niezgłoszenia się funkcjonariusza do służby - z upływem 7 dni od dnia:

a) doręczenia decyzji o uchyleniu decyzji o zwolnieniu ze służby albo

b) doręczenia decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby, albo

c) doręczenia prawomocnego wyroku sądu uchylającego decyzję o zwolnieniu ze służby albo orzeczenie dyscyplinarne o wydaleniu ze służby.
 

honorcia

Użytkownik
Dołączył
27 Styczeń 2017
Posty
74
Punkty reakcji
31
Witaj Piotrze,
To bardzo chwalebne, że podjąłeś taką dyskusję. Zapewne wszyscy chcielibyśmy, aby przyznano rentę rodzinną bliskim zmarłego.
Moje wątpliwości budzi zapis ( wytłuszczonym drukiem):
Art. 23. [Warunki przyznania renty rodzinnej]
2. Za uprawnionych członków rodziny zmarłego emeryta lub rencisty policyjnego uważa się również członków rodziny funkcjonariusza zmarłego po zwolnieniu ze służby, jeżeli w dniu śmierci spełniał on warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty inwalidzkiej, chociażby jego prawo do zaopatrzenia nie zostało jeszcze ustalone.

Piszesz, że "obecna zmiana ustawy prawdopodobnie umożliwi jej uzyskanie ze wzgl. na wykreślenie wieku 55 lat, "
Nowela ustawy będzie obowiązywała od 1 lipca tego roku i nie będzie działała wstecz w zakresie spełnienia warunków wymaganych do uzyskania emerytury.

następna sprawa " jeżeli w dniu śmierci spełniał on warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty inwalidzkiej"

Do końca nie wiem jakie warunki miałyby być spełnione jeśli chodzi o rentę inwalidzką.
Nasuwa mi się myśl, że jeżeli wiąże się to z długotrwałą chorobą zakończoną śmiercią funkcjonariusza, to tu widziałabym możliwość uzyskania renty rodzinnej.

Dodam, że swoją wypowiedź opieram wyłącznie na wskazanych w Twoim poście przepisach i nie zgłębiałam tego tematu, ale poczytam.
 

honorcia

Użytkownik
Dołączył
27 Styczeń 2017
Posty
74
Punkty reakcji
31
Ponieważ nie są nam znane okoliczności śmierci funkcjonariusza, można ewentualnie skorzystać z :

Art. 8.1. Funkcjonariuszom oraz członkom rodzin pozostałym po zmarłych funkcjonariuszach, jeżeli osoby te wskutek szczególnych okoliczności nie nabyły prawa do zaopatrzenia emerytalnego przewidzianego w ustawie, odpowiednio Ministrowie: właściwy do spraw wewnętrznych, właściwy do spraw finansów publicznych, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości, każdy w zakresie swojego działania, mogą przyznać w drodze wyjątku zaopatrzenie emerytalne w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie.
2. Członkom rodzin pozostałym po osobach, którym przyznano emeryturę lub rentę inwalidzką na podstawie ust. 1, organ emerytalny przyznaje rentę rodzinną na ich wniosek, jeżeli spełniają warunki określone w ustawie.
 

honorcia

Użytkownik
Dołączył
27 Styczeń 2017
Posty
74
Punkty reakcji
31
A tak w ogóle, to bliscy funkcjonariusza przez tak długi okres nie mają przyznanej renty rodzinnej z FUS?
 

Piotrp

Użytkownik
Dołączył
28 Maj 2017
Posty
251
Punkty reakcji
9
honorcia.
Dzięki za uwagi, przemyślę je.
Jednak;
"jeżeli w dniu śmierci spełniał on warunki wymagane do uzyskania emerytury (...) chociażby jego prawo do zaopatrzenia nie zostało jeszcze ustalone." oraz
"gdy funkcjonariusz Służby Celnej lub funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, we wskazanym wyżej okresie, spełniał przesłanki do nabycia prawa do emerytury określone w art. 12 ustawy zmienianej w art. 1,"
Z zastrzeżeniem, że mam oczywiście wątpliwości jak interpretować powyższe zapisy oraz, że każda sytuacja jest bardzo indywidualna, to powyższe może być czytane (lub nie) jako prawo do renty dla osoby np. małżonka który/a nie mógł/a otrzymać renty z FUS, dzieci niepełnoletnie, uczące się mają taką rentę prawie z automatu.
Co do działania wstecz najnowszej noweli to przepisy przejściowe poprzedniej noweli (ww. art. 21- "spełniał przesłanki do nabycia prawa do emerytury określone w art. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą."), mogą rzeczywiście (mam nadzieję, że nie ) odnosić się wyłącznie do brzmienia ustawy z warunkiem 55 lat, ale przecież mogą być osoby które na tej podstawie mogłyby nabyć prawa do renty a o tym nie wiedzą.
 

honorcia

Użytkownik
Dołączył
27 Styczeń 2017
Posty
74
Punkty reakcji
31
Piotrze,
"jeżeli w dniu śmierci spełniał on warunki wymagane do uzyskania emerytury (...)
uważam, że ten warunek musi być spełniony:
"W przypadku funkcjonariuszy Służby Celnej lub funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej dodatkowo wymagane jest ukończenie 55 lat życia"
chciałabym się mylić....
 
Do góry