Postępowanie mandatowe

A

Absque nota

Gość
Z uwagi na występujące problemy w interpretacji i praktycznym stosowaniu przepisów KKS, a w szczególności prawidłowej procedury postępowania mandatowego postanowiłam dotrzeć do autorów. Poniżej przedstawiam stanowisko zgodne z ogólnie dostępnymi opracowaniami, glosami, a przede wszystkim aktualnym orzecznictwem.

W celu odformalizowania i zmniejszenia społecznych kosztów postępowania w sprawach o drobne wykroczenia skarbowe wprowadzono tryb mandatowy. Ten szczególny tryb jest formą orzekania administracyjnych organów finansowych (upoważnionych pracowników tych organów). W efekcie przyczynia się to do usprawnienia i przyśpieszenia postępowania w sprawach o wykroczenia, a także zwiększa skuteczność ochrony finansów publicznych. Zgodnie z jej ideą, w postępowaniu mandatowym nie ma obowiązku dokumentowania protokołami dokonanych czynności oraz przesłuchania sprawcy. Ze względu na najbardziej uproszony charakter tego postępowania dokumentację z podjętych w jego toku czynności należy ograniczyć do niezbędnego minimum i należy udokumentować w notatce urzędowej, bo jaką niby rolę w takim wypadku miałaby odegrać protokoły przesłuchania świadków oraz sprawcy skoro jego zawinienie jest oczywiste? Dzięki temu trybowi postępowanie w sprawach o wykroczenia ma charakter wyjątkowy. W strukturze wykroczeń penalizowanych w drodze mandatu karnego dominowały czyny polegające na nieterminowym składaniu przez podatników deklaracji lub oświadczeń (np. art. 56 § 4 Kks). Organ ścigania - jeżeli zamierza doprowadzić do ukarania sprawcy wykroczenia w innym trybie - powinien inicjować postępowanie sądowe poprzez wszczęcie dochodzenia jedynie wtedy, gdy rozstrzyganie w postępowaniu mandatowym jest niedopuszczalne lub niecelowe.
 

wanda

Użytkownik
Dołączył
15 Luty 2006
Posty
66
Punkty reakcji
0
postępowanie mandatowe

:twisted: Powyższy wpis należy uzupełnić jednym zastrzeżeniem. W sytuacji zatrzymania przedmiotów wykroczenia skarbowego, które w świetle przepisów k.k.s. zagrożone jest środkiem karnym przepadku, należy sporządzić protokoły zatrzymania rzeczy i oględzin oraz wręczyć sprawcy wykroczenia skarbowego spis i opis rzeczy. Dopiero po wykonaniu tych czynności i pod warunkiem dobrowolnego wydania przedmiotów można zastosować postępowanie mandatowe. :twisted:
 
C

czarna

Gość
info dla wandy

wanda nie masz racji!!!!!!!!
powiedz mi gdzie to w kks jest napisane, ze mandat możesz dopiero dać jak sprawca wykroczenia wyda dobrowolnie przedmioty wykroczenia!!!!!!!!

Aby zastosować postępowanie mandatowe musi on zgodnie z kks w opisanym przez ciebie przypadku wyrazić zgodę na orzeczenie przez sąd przepadku tych rzeczy. Same rzeczy mogą być przymusowo odebrane, albo znalezione w toku przeszukania. W takim przypadku wnioskujesz jeszcze do prokuratora o zatwierdzenie przeszukania bądż odebrania rzeczy. Dyskusji nie podlega oczywiście, że musi wyrazić zgodę na przyjęcie mandatu oraz to że okoliczności sprawy, jego wina i osoba sprawcy nie budzą wątpliwości.

ZACHĘCAM DO LEKTURY KKS[/b]
 

wanda

Użytkownik
Dołączył
15 Luty 2006
Posty
66
Punkty reakcji
0
do czarnej

:D Koleżanko, a czy czasem nie zapomiałaś o tym, że to ty decydujesz, czy w danej konkretnej sprawie wystawisz mandat. Po pierwsze ty decydujesz, po drugie ty proponujesz sprawcy taki sposób zakończenia, po trzecie - itd. Dlatego też jeżeli sprawca twierdził, że np. nie posiada kontrabandy, pomimo wezwania go do dobrowolnego wydania rzeczy, i ujawniamy je w trakcie przeszukania, to ja takiej osobie mandatu bym nie zaproponowała.
 
C

czarna

Gość
do wandy

wanda nie masz racji!!!!!!

Jak wiesz podejrzany może sobie twierdzić co chce. Liczą się fakty. Dowody ty oceniasz, a dowody to nie tylko wyjaśnienia sprawcy.
Jak przeczytałaś okoliczności sprawy, osoba sprawcy i jego wina nie mogą budzić wątpliwości. Dalej nie będę się powtarzać.
I to byłoby na tyle.

NAPRAWDĘ POCZYTAJ SOBIE KKS I KPK wtedy pogadamy.
 

wanda

Użytkownik
Dołączył
15 Luty 2006
Posty
66
Punkty reakcji
0
:twisted: Droga Koleżanko przytaczasz po raz drugi art. 137 § 1 k.k.s., a ja proponuję zacząć lekturę od art. 136 k.k.s. W paragrafie 1 cyt. przepisu ustawodawca wskazał - postępowanie mandatowe prowadzi finansowy organ postępowania przygotowawcvzego. Tym samym aby je porowadzić należy podjąć decyzję o jego zainicjowaniu. I tu moja koleżanko ww. organ lub jego upowazniony przedstawiciel może podjąć decyzję o jego niezastosowaniu, z uwagi na okoliczności opisane we wcze
 

wanda

Użytkownik
Dołączył
15 Luty 2006
Posty
66
Punkty reakcji
0
:twisted: Droga Koleżanko przytaczasz po raz drugi art. 137 § 1 k.k.s. (dot. wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego), a ja proponuję zacząć lekturę od art. 136 k.k.s. W § 1 cyt. przepisu ustawodawca wskazał - postępowanie mandatowe prowadzi finansowy organ postępowania przygotowawcvzego. Tym samym aby je poprowadzić należy podjąć decyzję o jego zainicjowaniu. I tu moja koleżanko ww. organ lub jego upowazniony przedstawiciel może podjąć decyzję o jego niezastosowaniu, z uwagi na okoliczności opisane we wcześniejszym poście. :twisted: Odpowiedz, czy k.k.s. zabrania takiego postępowania ze strony organu? Na pewno nie. To od ciebie zależy, czy zainicjujesz to postępowanie. 8) [/list][/i][/url][/list]
 
C

czarna

Gość
wandziu, nie złość się kks trzeba czytać od art. 1 do ostatniego.

Napewno przeszukanie nie jest negatywną przesłanką do zastosowania postępowania mandatowego.
To ty se nie dawaj mandatów jeżeli ktoś ci dobrowolnie rzeczy nie wyda, a ja będę se dawać.
Wg. twojego myślenia to sprawca wykroczenia powinien fanty nosić na głowie aby były widoczne i jak zobaczy celnika to mu je oddać.

Otóż nie sprawca wykroczenia będzie ukrywał fanty bo a nóż taki celnik jak ty ich nie znajdzie. Jeżeli taki celnik jak ty go zapyta o fanty to powie że nie ma. I co ?????? To jest przeszkodą do zastosowania postępowania mandatowego?????

POUCZ SIE TROCHĘ.

Wydanie rzeczy, a zgoda na mandat i wina sprawcy to różne sprawy.
 

wanda

Użytkownik
Dołączył
15 Luty 2006
Posty
66
Punkty reakcji
0
czarna

uczyć trzeba się całe życie, gdyż jak wiesz kks jest jednym wielkim blankietem. Po naszych wpisach widać, że podejście do postępowań karnych skarbowych w naszych izbach celnych rózni się i to znacznie. Nie zawsze trzeba iść najprostszą drogą :p
 
C

czarna

Gość
dla wandy

wanda - nie mam ochoty komentować już tych głupot jakie tutaj wypisujesz.

Chodż sobie drogą okrężną prowadzącą do nikąd. Albo po przeszukaniu osoby lub miejsca rób sobie sprawę karną skarbową na zasadach ogólnych, a ja w tym czasie sprzedam już kilka mandatów - zgodnie z prawem!!!!!! Czasu mniej, kosztów mniej i pisania mniej.

Zapytaj kolegów z Białegostoku, Olsztyna, Białej Podlaski, Przemyśla i wielu innych jak sypią mandaty, gdyby robili tak jak ty twierdzisz zakopali by się w papierach.

PROSTE, ZGODNIE Z PRAWEM I SKUTECZNE.
Skuteczność kary to nie tylko wysokość grzywny, ale jej szybkie wykonanie. Twoje sprawy zgniją w sądzie, a sprawca będzie się z ciebie śmiał.

MUSISZ SIĘ JESZCZE TROCHĘ NAUCZYĆ
Twoje DOŚWIADCZENIE jest marne!!!!!

A jeżeli chodzi o luzik to mam go przez cały miesiąc. Sypię mandaty i luzik, a Ty zastanawiasz się jak ugryżć sprawcę bo ci rzeczy dobrowolnie nie wydał. I to jest podstawa do niezastosowania postępowania mandatowego.

KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ !!!!!!!!
buhaha buhahaaaaaaaa
 
N

nowy

Gość
Pięknie doszliśmy do sedna sprawy.Kks jest jednym wielkim niedopracowanym G, a nie żadnym blankietem.Skoro istnieje tak dalece idąca dowolność więc co poniektórzy "poważni celnicy" ją wykorzystują.. Policjant na drodze również może nie proponować mandatu i skierować sprawę do sądu grodzkiego. Pierwsze pytanie w sądzie zapewne będzie o propozycję, czy taka padła. Przełożony zaś zapyta dlaczego nie zaproponował mandatu. Nie może dojść do bicia piany z błahostki. W Służbie Celnej niestety, czym więcej papieru tym lepiej. Świadczy to wyłącznie o znajomości prawa przez zwierzchników. Po co wystawić mandat w 10 minut, jak można (co twierdzi w powyższym poście i sama się przyznaje), że można zainicjować postępowanie karne, zebrać papiery i siedzieć nad tym ze 2 miesiące - bez przedłużki. Zawsze na pytanie, co robi, poda, że jest zapracowana, bo przecież prowadzi sprawę! :D
Są takie Izby, w których o czyny np. z art.56§4 kks (bez towarów!) również wszczyna się postępowania (na zasadach ogólnych). Zobaczymy jak przełożeni wytłumaczą się przy najbliższych kontrolach z stosowania modelu "taniego państwa" :?:
ps. Dyrektor w Rzepinie w sprawach spóźnionych deklaracji AKC-U (sprowadzanych z zagranicy aut) usiłował już problem rozwiązać, nakazując już na wstępie odbiurakratyzowanie procedur.
 
P

paragraf

Gość
dobrowolne wydanie rzeczy

8) Mogę zgodzić się z wypowiedziami wandy, jeżeli spojrzymy na nie przez pryzmat Art. 230 § 1 k.p.k. w związku z art. 113 § 1 k.k.s.
 
Do góry