Pisma do Szefa KAS i Ministra SWiA w sprawie komisyjnego projektu ustawy i szerszych zmian do ustawy o zaopatrzeniowym systemie emerytalnym

Funkcjonariusze Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej zostali wprowadzeni do systemu emerytalnego właściwego dla służb mundurowych na mocy ustawy z projektu obywatelskiego druku nr 30, który w uzasadnieniu jasno wskazywał, że jego celem jest wyrównanie prawnej pozycji i statusu w/w funkcjonariuszy na tle funkcjonariuszy pozostałych funkcjonariuszy służb mundurowych i wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. Sygn. akt K 39/13.
(...)
Prosimy, pro publico bono, o dialog w tej sprawie. Sprawa uwzględnienia projektu obywatelskiego, podpisanego przez blisko 200 tys. Obywateli RP, może wciąż zostać sfinalizowana zgodnie z wolą Obywateli. Wierzymy, że deklarowana otwartość z Pana strony w ww. kwestiach, ziści się niebawem w stosownym i praktycznym działaniu Szefa KAS - napisali związkowcy do Szefa KAS

Czytaj więcej w zał. pismach. W załączeniu także wystąpienie do MSWiA

Pokaż załącznik: celnicy12-1-19-MSWiA komisyjny projekt autopoprawka.pdf
Pokaż załącznik: 3178-ustawa (2) z autopoprawką.docx
Pokaż załącznik: celnicy17-19-do Szefa KAS-komisyjny projekt ustawy.pdf

 

Komentarze

Do góry