ORZECZENIE ETS już w CZWARTEK 21 września

G

Guest

Gość
Opinia C-313/05 Brzeziński
Podatki
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polska) - Wykładnia art. 25, 28 i 90 Traktatu WE oraz art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady 92/12/WE z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.U. L 76, str. 1) - Podatek krajowy (akcyza) obciążający pojazdy z chwilą ich pierwszej rejestracji na terytorium kraju, przy czym stawka jest obliczana w zależności od wieku pojazdu - Wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu używanego - Obowiązek zgłoszenia w terminie 5 dni od dnia nabycia
Rzecznik generalny: Sharpston

więcej: http://curia.europa.eu/pl/transitpagetxt.htm
 
G

Guest

Gość
Anonymous napisał:
Opinia C-313/05 Brzeziński
Podatki
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polska) - Wykładnia art. 25, 28 i 90 Traktatu WE oraz art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady 92/12/WE z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.U. L 76, str. 1) - Podatek krajowy (akcyza) obciążający pojazdy z chwilą ich pierwszej rejestracji na terytorium kraju, przy czym stawka jest obliczana w zależności od wieku pojazdu - Wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu używanego - Obowiązek zgłoszenia w terminie 5 dni od dnia nabycia
Rzecznik generalny: Sharpston

więcej: http://curia.europa.eu/pl/transitpagetxt.htm
opinia to nie to samo co orzeczenie, orzeczenie będzie dopiero w październiku lub listopadzie
 
Do góry