Nagrody za I półrocze 2021 r.

Andrzej Marciniec

Użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
96
Punkty reakcji
34
W dn. 21.07.2021 r. ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie otrzymała pismo w sprawie nagród.

Organizacje Związkowe
przy Izbie Administracji Skarbowej
w Rzeszowie


Szanowni Państwo,


uprzejmie informuję, że skutkiem uregulowań zawartych w przepisach art. 17 ust. 1, art.18 ust.1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 29 grudnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 (Dz. U. poz. 2400), w IAS w Rzeszowie w 2021r. nie tworzy się funduszu nagród, którego tworzenie i podział regulują Zasady tworzenia funduszu nagród i podziału nagród w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie, wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Nr 217/2017 z dnia 27 października 2017 r.

Jednocześnie informuję, że w oparciu o przepisy art. 17 ust. 2, art.18 ust. 2 i art. 25 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy, zamierzam dokonać wypłaty za I półrocze 2021 r. jedynie dopuszczalnych obowiązującym prawem, nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej rozumiane zgodnie
z powyższymi Zasadami jako wzorowe wypełnianie powierzonych zadań służbowych oraz przejawianie inicjatywy w zakresie doskonalenia organizacji i efektywności pracy/służby. Wypłata tychże nagród nastąpi z odpowiednim zastosowaniem, nie mających wprost zastosowania, wspólnie uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi postanowień ww. Zasad tworzenia funduszu nagród i podziału nagród w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Z uwagi na pilny charakter prac związanych z podziałem nagród, brak sprzeciwu do powyższego, w terminie do dnia 22 lipca 2021 r. do godz. 10.00, uznam za akceptację zakładowych organizacji związkowych, mojego zamierzenia wypłaty nagród za I półrocze 2021 za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.​

Z poważaniem

Dyrektor​
Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Witold Mrozek
 
Ostatnia edycja:

Mały

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
23 Lipiec 2018
Posty
569
Punkty reakcji
289
To mało czasu na ogłoszenie castingu na pracowników I półrocza.
 

retronix

Aktywny użytkownik
Dołączył
17 Listopad 2017
Posty
199
Punkty reakcji
29
Konkurs rozstrzygnięty, potrzebna zgoda by zatwierdzić wybór
 

Mały

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
23 Lipiec 2018
Posty
569
Punkty reakcji
289
Już wiem czemu nie brałem udziału w castingu - słabo prezentuje się w bikini 😫
 

Andrzej Marciniec

Użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
96
Punkty reakcji
34
W dn. 21.07.2021 r. ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie otrzymała pismo w sprawie nagród.

Organizacje Związkowe
przy Izbie Administracji Skarbowej
w Rzeszowie


Szanowni Państwo,


uprzejmie informuję, że skutkiem uregulowań zawartych w przepisach art. 17 ust. 1, art.18 ust.1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 29 grudnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 (Dz. U. poz. 2400), w IAS w Rzeszowie w 2021r. nie tworzy się funduszu nagród, którego tworzenie i podział regulują Zasady tworzenia funduszu nagród i podziału nagród w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie, wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Nr 217/2017 z dnia 27 października 2017 r.

Jednocześnie informuję, że w oparciu o przepisy art. 17 ust. 2, art.18 ust. 2 i art. 25 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy, zamierzam dokonać wypłaty za I półrocze 2021 r. jedynie dopuszczalnych obowiązującym prawem, nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej rozumiane zgodnie
z powyższymi Zasadami jako wzorowe wypełnianie powierzonych zadań służbowych oraz przejawianie inicjatywy w zakresie doskonalenia organizacji i efektywności pracy/służby. Wypłata tychże nagród nastąpi z odpowiednim zastosowaniem, nie mających wprost zastosowania, wspólnie uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi postanowień ww. Zasad tworzenia funduszu nagród i podziału nagród w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Z uwagi na pilny charakter prac związanych z podziałem nagród, brak sprzeciwu do powyższego, w terminie do dnia 22 lipca 2021 r. do godz. 10.00, uznam za akceptację zakładowych organizacji związkowych, mojego zamierzenia wypłaty nagród za I półrocze 2021 za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.​

Z poważaniem

Dyrektor​
Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Witold Mrozek

Rzeszów, dn. 22.07.2021 r.

Szanowny Panie Dyrektorze,

odpowiadając w imieniu ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie na pismo 1801-IPP.102.26.2021 z 21.07.2021 r. uprzejmie informuję, że z uwagi na tryb konsultowania stanowiska, jak i proponowany w piśmie sposób rozdysponowania środków na nagrody muszę wyrazić sprzeciw wobec powyższego.

Jednocześnie deklaruję gotowość podjęcia rozmów w celu wyjaśnienia wątpliwości i wypracowania satysfakcjonującego rozwiązania. Zważywszy na pilność sprawy proponuję spotkanie w dowolnym terminie między 26.07 a 30.07.2021, w godz. 11:00 - 19:00.​

Z poważaniem,​

p.o. Przewodniczący
ZOZ ZZ Celnicy PL
IAS w Rzeszowie
/-/
Andrzej Marciniec
 

Attachments

 • ZZ Celnicy PL-IOZ-12-2021 nagrody I półrocze 2021.doc
  40,2 KB · Wyświetleń: 142

Miś Uszatek

Użytkownik
Dołączył
24 Marzec 2020
Posty
59
Punkty reakcji
9

Rzeszów, dn. 22.07.2021 r.

Szanowny Panie Dyrektorze,

odpowiadając w imieniu ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie na pismo 1801-IPP.102.26.2021 z 21.07.2021 r. uprzejmie informuję, że z uwagi na tryb konsultowania stanowiska, jak i proponowany w piśmie sposób rozdysponowania środków na nagrody muszę wyrazić sprzeciw wobec powyższego.

Jednocześnie deklaruję gotowość podjęcia rozmów w celu wyjaśnienia wątpliwości i wypracowania satysfakcjonującego rozwiązania. Zważywszy na pilność sprawy proponuję spotkanie w dowolnym terminie między 26.07 a 30.07.2021, w godz. 11:00 - 19:00.​

Z poważaniem,​

p.o. Przewodniczący
ZOZ ZZ Celnicy PL
IAS w Rzeszowie
/-/
Andrzej Marciniec
I co to da? Dyro i tak zrobi co będzie chciał a robole na samym dole nic nie zobaczą ☹️ Czy kiedykolwiek nagrody uznaniowe brali ci wybitnie zaangażowani? Wszyscy wiedzą że nie 🙁
 

piracius

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
15 Maj 2020
Posty
1 452
Punkty reakcji
801
I co to da? Dyro i tak zrobi co będzie chciał a robole na samym dole nic nie zobaczą ☹️ Czy kiedykolwiek nagrody uznaniowe brali ci wybitnie zaangażowani? Wszyscy wiedzą że nie 🙁
Oj, wszyscy wiedzą, że brali wybitnie zaangażowani w "krytyce" ;) działań DIAS.
 

Andrzej Marciniec

Użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
96
Punkty reakcji
34
Komunikat

Koleżanki i Koledzy,

Informuję, że w dn. 26.07.2021 r. odbyło się spotkanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, p. Witolda Mrozka z przedstawicielami związków zawodowych.

W jego trakcie została przedstawiona koncepcja rozdysponowania środków na nagrody w oparciu o funkcjonujący dotychczas w izbie regulamin nagród - zasadniczo jako nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia w I półroczu 2021 r. Środki mają zostanać wypłacone najpóźniej do połowy sierpnia b.r.

Reprezentując ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie zaakceptowałem zaproponowany wyżej sposób podziału.

Proszę o przesyłanie wszelkich uwag (szczególnie tych krytycznych) dotyczących rozdysponowania nagród na poziomie poszczególnych komórek organizacyjnych izby - na adres: a_marciniec@wp.pl

p.o. Przewodniczący​
ZOZ ZZ Celnicy PL
IAS w Rzeszowie
/-/
Andrzej Marciniec
 

Attachments

 • ZZ Celnicy PL-IOZ-14-2021 nagrody porozumienie.doc
  42,2 KB · Wyświetleń: 339
 • skan porozumienia zawartego w dniu 26.07.2021 r..pdf
  110,8 KB · Wyświetleń: 485

larry1

Aktywny użytkownik
Dołączył
17 Maj 2007
Posty
271
Punkty reakcji
66
Ja nie wiem czy funkcjonariusze z 20 letnim stażem mają szansę na nagrodę a Ty po paru miesiącach służby o to pytasz?!
 

Andrzej Marciniec

Użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
96
Punkty reakcji
34
Rzeszów, dn. 18.08.2021 r.​

Komunikat – nagrody


Szanowne Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informuję, że w dn. 13.08.2021 r. Dyrektor IAS w Rzeszowie pan Witold Mrozek zaprosił przedstawicieli dwunastu związków zawodowych na spotkanie podczas, którego przedstawił sposób rozdysponowania środków na nagrody w IAS w Rzeszowie.

Dyrektor poinformował nas, że w wyniku analizy wniosków nagrodowych oraz dostępnych środków udało się zwiększyć odsetek osób nagrodzonych do 84% załogi, co jest jednym z najlepszych wyników w kraju. Przy kwalifikowaniu osób do przyznania nagrody zastosowano kryteria wynikające z obowiązującego regulaminu tj. wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz szczególne osiągnięcia. W odpowiedzi na moje pytanie otrzymałem również zapewnienie ze strony Pana Dyrektora, że nie dawał wytycznych pozbawiających nagród osoby nieobecne w służbie/ pracy dłużej niż 30 dni.

ZZ Celnicy PL zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami nagrody muszą mieć charakter motywacyjny, dlatego też szczególna odpowiedzialność spoczywa na przełożonych, którzy winni dołożyć należytej staranności w procesie ich przyznawania. Załoga musi znać zastosowane przez przełożonego szczegółowe kryteria, a ci którzy zostali pominięci powinni wiedzieć dlaczego tak się stało. Niestety z niektórych komórek Zarząd otrzymuje sygnały świadczące o tym, że nie wszyscy kierownicy rozumieją wagę procesu wyróżniania dla prawidłowego funkcjonowania organizacji. Nie wszyscy też potrafią w prawidłowy sposób komunikować się ze swoimi podwładnymi.

Zdaniem ZZ Celnicy PL szczegółowe zasady podziału środków na nagrody powinny być znane ogółowi pracowników i funkcjonariuszy przed rozpoczęciem okresu za jaki są przyznawane, ponieważ tylko w ten sposób możemy uzyskać ich zasadniczą funkcję - prawidłową motywację i właściwe kształtowanie postaw.

Proszę o zgłaszanie wszelkich uwag w zakresie rozdysponowania nagród w poszczególnych komórkach organizacyjnych izby na maila: a_marciniec@wp.pl

Andrzej Marciniec
/-/
p.o. Przewodniczący
ZOZ ZZ Celnicy PL
IAS w Rzeszowie​
 

Attachments

 • ZZ Celnicy PL-IOZ-15-2021 nagrody komunikat.doc
  44,1 KB · Wyświetleń: 50

Batat

Użytkownik
Dołączył
10 Październik 2019
Posty
50
Punkty reakcji
35
Niestety w wielu komórkach o kwestii nagród nikt z przełożonych nie informuje funkcjonariuszy o zasadach ich przyznania, dlaczego ktoś nie otrzymał nagrodę itd. To powinno być w miarę transparentne a niestety tak nie jest.
Uważam ze związek w tej sprawie powinien zdecydowanie zainterweniować.
 

Andrzej Marciniec

Użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
96
Punkty reakcji
34
Niestety w wielu komórkach o kwestii nagród nikt z przełożonych nie informuje funkcjonariuszy o zasadach ich przyznania, dlaczego ktoś nie otrzymał nagrodę itd. To powinno być w miarę transparentne a niestety tak nie jest.
Uważam ze związek w tej sprawie powinien zdecydowanie zainterweniować.
To bardzo słuszna uwaga. Informacja w tym zakresie, to podstawowy obowiązek przełożonego. Nagrody w swojej istocie muszą być motywacyjne. Jest to w sferze zainteresowania Związku.
 

Mr_duck

Nowy użytkownik
Dołączył
16 Sierpień 2021
Posty
7
Punkty reakcji
4
W regulaminie powinna być zawarta obowiązkowa rozmowa przełożonego i funkcjonariusza bądź cywila. To jest ich zasrany obowiązek. Każdym się strasznie interesują,a nie potrafią w cztery oczy kilku słów wykrztusić. Szczególna patologia obowiązuje przy nagrodach indywidualnych(uznaniowych). Widać po newsach na tym forum,co niektórzy powymyślali, aby kwoty nagrody co niektórym sie podniosły.

Czy jakiś inny związek zaczął przejawiać jakąkolwiek inicjatywę w tym IAS-ie???? Bo tylko Celnicy.pl biorą aktywny udział w czymkolwiek. Jak zwykle nikt nie chce sie wychylać, ale wywalczonymi podwyżkami, nagrodami, awansami nie pogardzi !!!! To jest właśnie ich działalność. Kto jest ich członkiem???? Buahaha śmiechu warte jakie te związki.

Kolejna sprawa to stanowiska, w tym czymś jakim jest KAS. Odeszło bardzo dużo osób z wysokimi stanowiskami: ekspertów, kierowników, starszych specjalistów. Gdzie kasa z tych etatów??? Wszędzie aż razi ilu jest funkków na najniższych stanowiskach !!!! Kto w końcu tym się zajmie ???? , ale jak zwykle po co, przecież Ci ci mogą to zrobić maja takie stołki i zadawalającą kasę, że plebs niech się cieszy że w ogóle może pracować w tej cudownej instytucji.
 

Mr_duck

Nowy użytkownik
Dołączył
16 Sierpień 2021
Posty
7
Punkty reakcji
4
Warto zapytać ile osób otrzymało nagrodę indywidualna, którą wypłacono ostatnimi czasy, które przebywały na zdalnej pracy, włączając w to oczywiście kadrę kierowniczą. Zastanawiam się jakie było uzasadnienie wniosku? Wzorowe wykonywanie obowiązków( parzenie kawy z rana i nienaganna zabawa myszką) osoba będąc w domu intensywnie brała udział w poprawie funkcjonowania jednostki, jak rownież wprowadzała nowe rozwiązania. Bushahahaha
 
Do góry