konkurs na dyrektora

W

wierszokleta

Gość
DYREKTORA PRZEMYśL SZUKA>
I DO RóZNYCH DRZWI JUż PUKA>
JEDNI KRóLA CHCą NOWEGO>
łASKAWEGO, UCZCIWEGO>
KTóRY SZCZERZE BęDZIE DBAł>
KTóRY BęDZIE CHęCI MIAł>
KTóRY KOCHA CELNą BRAć>
KTóRY COś NAM MOZE DAć>
KTóRY BEDZIE NAS SZANOWAł>
I DO PRACY DOPINGOWAł>
ALE RóWNIEż JEST HOłOTA>
CO ZA KRóLA CHCE PILOTA>
STARE CZASY DOBRE BYłY>
CEBESY JE SKOńCZYłY>
IZBA JAK RODZINA BYłA>
PRZYJMOWALI WUJKA, SYNA,>
BRATA, CIOTKę I KUZYNKę>
KAżDY W IZBIE MIAł RODZINKę>
 
Do góry