Komunikat ZOZ ZZ Celnicy - podwyżki II transza i nagrody za III kwartał

Andrzej Marciniec

Użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
96
Punkty reakcji
34
KOMUNIKAT

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Zarządu ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie informuję, że w październiku podjęte zostały decyzje w sprawie:
Rozdysponowania II transzy środków z uchwały modernizacyjnej na podwyżki wynagrodzeń i uposażeń; Wypłaty nagród za III kwartał 2020 r.

Należy z zadowoleniem zauważyć, że szybkość podejmowania decyzji w tych istotnych dla wszystkich sprawach znacznie się zwiększyła.

Ad1.

W sprawie podwyżek odbyły się dwie telekonferencje DIAS w Rzeszowie z udziałem przedstawicieli wszystkich 13 związków zawodowych działających w naszej izbie. 16.10.2020 kierownictwo izby zaprezentowało projekt porozumienia, w ramach, którego środki miały zostać podzielone na trzy części:​
  • część wypłacona kwotowo po 50zł na pracownika/funkcjonariusza,
  • część do dyspozcji DIAS w wys. 5% funduszu - wypłacona wg uznania DIAS.
  • pozostała część - wypłacona na wniosek bezpośrednich przełożonych.

W dn. 19.10.2020 r. odbyła się kolejna konferencja podczas, której zaproponowałem następujące zmiany:​
1. w par. 2 ust. 3 lit. a) "każdy uprawniony członek korpusu służby cywilnej i funkcjonariusz SCS otrzymuje podwyżkę w wysokości 50 zł" - podwyższenie kwoty do 60zł - zmiana zaakceptowana w zakresie podwyższenia do 55zł;
2. w par. 2 ust. 4 lit b) "każdy uprawniony pracownik POZ otrzymuje podwyżkę w wysokości 50 zł" - zaproponowałem zmianę na 110zł - zmiana została zaakceptowana w całości;
3. zmiana w par. 4 ust. 1 Wyłączeniu z podwyżek wynagrodzenia/uposażenia, określonych w niniejszym Porozumieniu podlegają pracownicy i funkcjonariusze SCS lit. c) "wobec których w okresie za który przyznawana jest podwyżka, zastosowano odpowiednio art. 115 ustawy o służbie cywilnej bądź art. 256 ustawy o KAS" - zapis został wykreślony w całości na wniosek ZZ Celnicy PL.

Zaproponowana przez kierownictwo zmiana:​
w par. 2 ust. 3 lit b) 5% puli środków pozostaje w dyspozycji Dyrektora Izby - propozycja powiększenia puli do 10% środków - nie została zaakceptowana.

Z uwagi na mniejszą ilość dostępnych środków na podwyżki niż w przypadku I transzy Zarząd postanowił odstąpić od wynegocjowanych wówczas zasad na rzecz prostszego mechanizmu gwarantowanej kwoty podwyżki.

Ad.2

W dn. 21.10.2020 r. organizacje związkowe podjęły negocjacje z DIAS w Rzeszowie p. Grzegorzem Skowronkiem w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wypłaty nagród indywidualnych w formie nagrody za III kwartał 2020 r. Dla przypomnienia w IAS w Rzeszowie funkcjonują nagrody indywidualne wypłacane półrocznie. Kierownictwo izby zaproponowało rozwiązanie opierające się o zasady obowiązującego w naszej izbie regulaminu nagradzania, co spotkało się z aprobatą dziesięciu organizacji związkowych.

ZZ Celnicy PL oraz ZZ Pracowników Urzędu Skarbowego w Dębicy i ZZ Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „Sukurs” przyjęły z rezerwą w/w propozycję. Zaproponowaliśmy nieco zmodyfikowane zasady:
1. Zmniejszenie widełek określających wysokość możliwej nagrody indywidualnej - od 60% do 140% przeciętnej nagrody przypadającej na etat.
2. Uwzględnienie ryzyka ponoszonego przez osoby realizujące swoje obowiązki w komórkach szczególnie narażonych na ryzyko zachorowania na Covid-19 (oddziały celne, realizacja, kontrola rynku, obsługa bezpośrednia w US itp.) przez zagwarantowanie im minimalnej nagrody indywidualnej w wysokości 120% przeciętnej przypadającej na etat.

Podczas kolejnej telekonferencji w dn. 23.10.2020r. DIAS w Rzeszowie zaproponował zmniejszenie widełek do przedziału 60%-170% przeciętnej kwoty przypadającej na etat. Zadeklarował również uwzględnienie przy określaniu wysokości nagród osób realizujących swoje zadania w narażeniu na ryzyko zarażenia SARS-Cov-2. Stosowny komunikat został opublikowany na stronie intranetowej izby, a przełożeni mają otrzymać odpowiednie wytyczne w tej sprawie. Jest to rozwiązanie korzystniejsze niż akceptowane przez dziesięć wspomnianych związków zawodowych i zbliżone do propozycji ZZ Celnicy PL dlatego postanowiliśmy je przyjąć.

Przy okazji chciałbym wyrazić podziękowania dla wszystkich osób, które przekazywały nam swoje uwagi. Po raz kolejny dziękuję: Mirosławowi Bystrkowi - przewodniczącemu ZZ Pracowników Urzędu Skarbowego w Dębicy oraz Pawłowi Pityńskiemu - przewodniczącemu ZZ Pracowników Skarbowości Województwa Podkarpackiego „Sukurs”. Wiedza, zaangażowanie i nienaganna postawa moralna tych Panów zasługuje na szczególne uznanie.​


Z celniczym pozdrowieniem​


Andrzej Marciniec​
/-/​
p.o. Przewodniczący
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZ Celnicy PL
Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie​
 

Attachments

  • 20201030 komunikat podwyżki nagrody.doc
    71,1 KB · Wyświetleń: 307

Mały

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
23 Lipiec 2018
Posty
574
Punkty reakcji
297
Do kiedy ma nastąpić wypłatą premii i jaka jest kwota?
 

Mały

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
23 Lipiec 2018
Posty
574
Punkty reakcji
297
@Batat dzięki, a kiedy wypłata? Z tego co wiem wczoraj dzielono podwyżki.
 

Miś Uszatek

Użytkownik
Dołączył
24 Marzec 2020
Posty
61
Punkty reakcji
10
Po ostatnich doniesieniach o wypłatach nagród np w Policji czy u nas na koniec roku będzie cokolwiek czy tylko dostaniemy maseczki na twarz jak pracownicy MF? 🙁 może ktoś coś wie czy coś kierownictwo dzieliło?
 
Do góry