Komunikat kierownictwa KAS z 20.11.2018r.

Komunikat Kierownictwa KAS do pracowników i funkcjonariuszy 2018.11.20 17:35


Warszawa, 20 listopada 2018 r.Szanowni Państwo
Pracownicy i Funkcjonariusze
Krajowej Administracji Skarbowej


Informujemy, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad programem modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020 – 2022 oraz planem zwiększenia wynagrodzeń i uposażeń w KAS w roku 2019.


Decyzja o podwyżkach w KAS jest wyrazem docenienia przez Ministerstwo Finansów wkładu pracowników i funkcjonariuszy KAS w uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwiększenie wpływów budżetowych. Zwiększenie płac jest też ważnym krokiem w procesie modernizacji naszej administracji i zapewnienia dobrych warunków pracy i służby w KAS.

Środki finansowe na podwyżki w 2019 roku zostały już zabezpieczone w budżecie na przyszły rok. W latach 2019 – 2020 KAS otrzyma dodatkowe kwoty na podwyżki, które w przeliczeniu na jednego pracownika i funkcjonariusza, nie będą niższe niż kwoty wynikające z porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ze związkami zawodowymi podległych mu służb mundurowych.
Ponadto informujemy, że przygotowany zostanie projekt zmian przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Będziemy zmierzać do uzyskania dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej takich uprawnień emerytalnych jakie otrzymają funkcjonariusze Policji.
Realizacja szerokiego programu modernizacji KAS, który obok podwyżek wynagrodzeń zakłada zakupy pojazdów, sprzętu i wyposażenia oraz rozszerzenie bazy nieruchomości, stworzy warunki do prawidłowego i optymalnego wykonywania przez KAS jej ustawowych zadań oraz zwiększy skuteczność naszych działań.
Prezentacja założeń modernizacji nastąpi na spotkaniu Kierownictwa KAS z przewodniczącymi central związkowych, które odbędzie się 21 listopada w Ministerstwie Finansów.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Marian Banaś

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Paweł Cybulski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
nadinspektor Piotr Walczak
 

Komentarze

Do góry