Informacja ze spotkania w MF w dniu 30.01. w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Finansów w dniu 30 stycznia 2019 r . w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (UD326).

W nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej Rady Dialogu Społecznego z inicjatywy Pana Pawła Cybulskiego Zastępcy Szefa KAS Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 30 stycznia 2019 r . w Ministerstwie Finansów, odbyło się spotkanie, którego przedmiotem było omówienie m.in. projektu ustawy zmieniającej ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (UD326).

W spotkaniu z ramienia Ministerstwa Finansów uczestniczyli m.in.:
Pan Paweł Cybulski - Zastępcy Szefa KAS Podsekretarza Stanu
Pan Filip Świtała - Podsekretarz Stanu
Pan Jerzy Owczarek - Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego
Pan Janusz Jasiński - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji i Wdrożeń
Pani Jolanta Chrzanowska - Naczelnik Wydziału
oraz przedstawiciele Związków Zawodowych m.in. Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku zawodowego Pracowników Egzekucji i Poboru w Warszawie z siedzibą w Wałczu, Związku Rzemiosła Polskiego, Forum ZZ .

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ZZ Celnicy PL.

Zmiany omawianej ustawy mają być dwuetapowe i w pierwszym etapie (priorytet) w głównym stopniu mają dotyczyć m.in.:

- usprawnienia procedur,
- obszarów informatycznych,
- elektronizacji tytułów wykonawczych.
Przedmiotowe zmiany nie będą dotyczyć organizacji pracy jak i zatrudnienia.

Przedstawiciele ZZ obecni na spotkaniu stwierdzili że, większość tj. prawie 90 % proponowanych zmian w projekcie jest do zaakceptowania.

Pozostałe proponowane w zapisach ustawowych rozwiązania, które nie spotkały się z całkowitą akceptacją ZZ zostaną przedstawione w formie pisemnej, po ustaleniu wspólnego stanowiska .

Pan Jerzy Owczarek Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego odpowiedzialny za przygotowany projekt od strony legislacyjnej poinformował/zadeklarował, że omawiany projekt w pierwszym tygodniu lutego 2019 roku zostanie umieszczony na stronie BIP RCL i rozesłany do konsultacji społecznych i resortowych, wtedy wszyscy zainteresowani będą mogli szczegółowo zapoznać się z projektem.

Ps. Jeżeli osoby zainteresowane projektem, zajmujące się egzekucją, mają uwagi do założeń tej ustawy, to bardzo prosimy o przesyłanie informacji do ZZ Celnicy PL
 

Komentarze

Do góry