Informacja o zmianie warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej i Ochrony Prawnej dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych Krajowej Admin

Szanowni Państwo,

Informujemy, że uległy zmianie warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej i Ochrony Prawnej dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych Krajowej Administracji Skarbowej.

Zmianie uległ zapis dotyczący Ochrony Prawnej na następujący:

„ ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje sytuacji gdy to Ubezpieczony dochodząc przysługujących mu (faktycznie lub rzekomo) praw inicjuje postępowanie.”

Pozostały zakres oraz wysokości składek pozostają bez zmiany.
Wszystkie osoby dotychczas ubezpieczone nie muszą wypełniać nowych deklaracji.

EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/12, 00-697 Warszawa,

Tel.: 22 628 62 32,e-mail: biuro@eku.pl

Sylwia Więckiewicz, Tel.: 22 628 46 41, e-mail: s.wieckiewicz@eku.pl

Informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.eku.pl w Strefie Klienta
 

Attachments

Komentarze

Do góry