Forum Związków Zawodowych

Uprzejmie informujemy, że ZZ Celnicy PL został przyjęty do Forum Związków Zawodowych, tj. centrali ogólnopolskiej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Związek Zawodowy Celnicy PL jest reprezentowany w Zarządzie Głównym Forum ZZ, jak również jesteśmy członkiem Podzespołu ds. KAS - dokładnie funkcja stałego eksperta.

Do Forum ZZ należą związki z wszystkich formacji mundurowych.

Forum Związków Zawodowych jest nowoczesną¨, najmłodszą centralą¨ związkową skupiająca 300 tysięcy działaczy skupionych w 80 organizacjach członkowskich w całej Polsce. Warto zwrócić uwagę na apolityczność FZZ - jesteśmy otwarci na ludzi o różnych poglądach. Spaja nas wrażliwość na prawa pracownicze i problemy ludzi młodych. Codziennie pokazujemy, że bycie związkowcem może być powodem do dumy!
 

Attachments

Komentarze

Do góry