dodatki specjalne COVID

Andrzej Marciniec

Użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
96
Punkty reakcji
34

Zakładowa Organizacja Związkowa
ZZ Celnicy PL
Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie

Adres do korespondencji:
OC Rzeszów
ul. Przemysłowa 14
35-105 Rzeszów​
Rzeszów, dn. 06.05.2021 r.​
ZZ Celnicy PL–IOZ/8/2021​
- wysłano w wersji elektronicznej -


mł. insp. Grzegorz Skowronek
Dyrektor IAS w Rzeszowie

Szanowny Panie Dyrektorze

Funkcjonariusze podkarpackiej Służby Celno-Skarbowej od ponad roku realizują swoje zadania w warunkach podwyższonego ryzyka zarażenia wirusem SARS-COV-2. W 2020 r. część z nich otrzymała dodatek specjalny, który przynajmniej w części miał rekompensować istniejące ryzyko i niedogodności z nim związane.

Z uwagi na fakt, że za grudzień 2020 r. oraz za bieżący rok dodatki nie zostały jeszcze rozdysponowane ZOZ ZZ Celnicy PL IAS w Rzeszowie zwraca się z wnioskiem o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu jego wypłatę.

Zwracamy również uwagę, że brak opublikowania jasnych kryteriów kwalifikujących do przyznania wspomnianego dodatku, może powodować wystąpienie nieprawidłowości, np. w postaci braku wniosku przełożonego w sytuacji gdy funkcjonariusz spełnia przyjęte kryteria. Nie pozwala również na weryfikację poprawności procesu rozdysponowania środków.

Należy podkreślić, że określenie zasad i kryteriów przyznawania wspomnianego dodatku winny zostać uzgodnione ze stroną społeczną.

z poważaniem​
Andrzej Marciniec
/-/
p.o. Przewodniczący
ZOZ ZZ Celnicy PL
IAS w Rzeszowie
 

Mały

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
23 Lipiec 2018
Posty
574
Punkty reakcji
297
Tylko funkcjonariusze, a obsługa bieżąca w us już nie zasługuje?
 

piracius

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
15 Maj 2020
Posty
1 466
Punkty reakcji
813
Tylko funkcjonariusze, a obsługa bieżąca w us już nie zasługuje?
Dodatek specjalny przysługuje TYLKO funkcjonariuszom. W kwestii zasług to decydujący głos mają przełożeni, no i przecież przy przestrzeganiu
wytycznych DIAS w związku z COVID zagrożenia w pracy praktycznie nie ma ;)( dodatkowo przeznaczono przecież środki na zabezpieczenia) o czym dobitnie świadczy znikoma liczba zakażonych w czasie wykonywania obowiązków służbowych. :unsure:
 

Mały

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
23 Lipiec 2018
Posty
574
Punkty reakcji
297
@piracius ja to wiem, może nie ująłem tego precyzyjnie - a ias nie są płacone ani dodatki specjalne, ani zadaniowe. Taki urok naszej izby.
 

zolcim

Aktywny użytkownik
Dołączył
21 Marzec 2012
Posty
212
Punkty reakcji
184
Miasto
Od Nysy Łużyckiej po Ełk, spoczął nad Rawką :-)
Może chodzi Wam o taki dodatek?
IMG-20210509-WA0042.jpg

Już niedługo może dotyczyć całej szeroko pojętej KAS!
 
Ostatnia edycja:

morfeuszXD

Nowy użytkownik
Dołączył
4 Grudzień 2019
Posty
10
Punkty reakcji
0
Wiadomo jakie były wytyczne do wypłacenia dodatku? Dostali go tylko funkcjonariusze wykonujący czynności kontrolne czy wszyscy?
 

kiwi

Nowy użytkownik
Dołączył
28 Styczeń 2021
Posty
5
Punkty reakcji
2
Tak wiadomo, ponoć za grudzień wypłacili sobie "biurowcy". Czyli im bliżej kasy tam jest kasa, przy granicy niestety nie ma. Jakie mają zagrożenie pracownicy izby i urzedu? gdzie jest GRK jak nie ma rąk do pracy na zmianach? granica ledwo zipie... po 3 satnowiska ludzie maja na służbie, a często sami pracują na danym kierunku. Gdzie są awanse i podwyżki skoro zwalniają się stanowiska w związku z odejściami na emeryturę? o to trzeba zapytać...
 

Skarbek1972

Aktywny użytkownik
Dołączył
12 Wrzesień 2018
Posty
125
Punkty reakcji
37
Jakie mają zagrożenie pracownicy izb i urzędów? Izb to nie wiem, pracuję w US w kontroli. I właśnie w zeszłym tygodniu złapałam to świństwo u podatnika. Nie wszyscy w urzedach zajmują się temperowaniem ołówków i parzeniem kawy.
Ps. Żadnego dodatku nie dostałam.
 

piracius

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
15 Maj 2020
Posty
1 466
Punkty reakcji
813
Jakie mają zagrożenie pracownicy izb i urzędów? Izb to nie wiem, pracuję w US w kontroli. I właśnie w zeszłym tygodniu złapałam to świństwo u podatnika. Nie wszyscy w urzedach zajmują się temperowaniem ołówków i parzeniem kawy.
Ps. Żadnego dodatku nie dostałam.
Zbieraj dokumenty do potwierdzenia zakażenia, koniecznie zawalcz o 100 % wynagrodzenia za L4, zdrowia (y)
 

joanna_de

Aktywny użytkownik
Dołączył
11 Marzec 2019
Posty
184
Punkty reakcji
102

Interpelacja od nr 22844 do nr 22859​

do ministra finansów

w sprawie dodatków zadaniowych wypłaconych w Izbie Administracji Skarbowej w ... i podległych urzędach (skarbowych i celno-skarbowym)

Zgłaszający: Janusz Cichoń, Izabela Leszczyna

Data wpływu: 16-04-2021

Warszawa, 2021-04-15

Szanowny Panie Ministrze,

z publikacji prasowych i informacji medialnych wynika, iż pomimo zamrożenia płac w 2020 r. oraz 2021 r. oraz zakazu tworzenia funduszu nagród w jednostkach budżetowych, dyrektorzy podjęli decyzję o wypłacie dodatków zadaniowych, przede wszystkim o których mowa w art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, jak również w innych przepisach szczególnych. Zgodnie z tym przepisem członek korpusu służby cywilnej „może otrzymać dodatek zadaniowy za wykonywanie dodatkowych, powierzonych mu przez pracodawcę zadań na okres wykonywania tych zadań, ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia”. Ponadto wielu pracowników wskazuje, że ustalanie wysokości tych dodatków oraz wypłata następuje niezgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych stanowiącym, że „regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych”.

Transparentność działalności państwa wymaga, aby opinia publiczna była informowana o dodatkach zadaniowych najwyższym urzędnikom państwowym w tym również w Izbie Administracji Skarbowej w ...

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799 ze zm.) uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jaka łączna kwota została wypłacona w izbie w formie dodatków zadaniowych w 2020 roku? (w podziale na: ogółem, izba administracji skarbowej, w poszczególnych urzędach skarbowych oraz urzędzie celno-skarbowym)
 2. Jaki jest procentowy wzrost kwoty o której mowa w pkt 1 w porównaniu do 2019 roku? (w podziale na: ogółem, izba administracji skarbowej, w poszczególnych urzędach skarbowych oraz urzędzie celno-skarbowym)
 3. Jaka była liczba: zastępców dyrektorów, naczelników, zastępców naczelnika, naczelników wydziałów, kierowników działów, kierowników referatów, wieloosobowych stanowisk, jednoosobowych stanowisk oraz pozostałych pracowników w 2020 r. i 2021 r.? (w podziale na: ogółem, izba administracji skarbowej, w poszczególnych urzędach skarbowych oraz urzędzie celno-skarbowym)
 4. Czy dyrektorowi izby administracji skarbowej został przyznany dodatek zadaniowy lub inny dodatek, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 5. Jaka liczba: zastępców dyrektorów, naczelników, zastępców naczelnika, naczelników wydziałów, kierowników działów, kierowników referatów, wieloosobowych stanowisk, jednoosobowych stanowisk oraz pozostałych pracowników otrzymała dodatek zadaniowy w 2020 r. i 2021 r.? (w podziale na: ogółem, izba administracji skarbowej, w poszczególnych urzędach skarbowych oraz urzędzie celno-skarbowym)
 6. Jaka była średnia kwota miesięczna przyznanego i wypłaconego dodatku zadaniowego (w przeliczeniu tylko na te miesiące, gdy dodatek taki został przyznany) w podziale na: zastępców dyrektorów, naczelników, zastępców naczelnika, naczelników wydziałów, kierowników działów, kierowników referatów, wieloosobowych stanowisk, jednoosobowych stanowisk oraz pozostałych pracowników odrębnie w 2020 i 2021 r.? (w podziale na: ogółem, izba administracji skarbowej, w poszczególnych urzędach skarbowych oraz urzędzie celno-skarbowym)
 7. Jaki był najniższy dodatek zadaniowy otrzymany w 2020 i 2021 r. (odrębnie) przez: zastępców dyrektorów, naczelników, zastępców naczelnika, naczelników wydziałów, kierowników działów, kierowników referatów, wieloosobowych stanowisk, jednoosobowych stanowisk oraz pozostałych pracowników? (w podziale na: ogółem, izba administracji skarbowej, w poszczególnych urzędach skarbowych oraz urzędzie celno-skarbowym)
 8. Jaki był najwyższy dodatek zadaniowy otrzymany w 2020 i 2021 r. (odrębnie) przez: zastępców dyrektorów, naczelników, zastępców naczelnika, naczelników wydziałów, kierowników działów, kierowników referatów, wieloosobowych stanowisk, jednoosobowych stanowisk oraz pozostałych pracowników? (w podziale na: ogółem, izba administracji skarbowej, w poszczególnych urzędach skarbowych oraz urzędzie celno-skarbowym)
 9. Jakie było uzasadnienie przyznania dodatków zadaniowych (odrębnie): zastępców dyrektorów, naczelników, zastępców naczelnika, naczelników wydziałów, kierowników działów, kierowników referatów, wieloosobowych stanowisk, jednoosobowych stanowisk oraz pozostałych pracowników w 2020 i 2021 r.? (w podziale na: ogółem, izba administracji skarbowej, w poszczególnych urzędach skarbowych oraz urzędzie celno-skarbowym)
 10. Czy kryteria przyznawania oraz zasady przyznawania dodatków zadaniowych były uzgadniane z organizacjami związkowymi, a jeśli tak, to proszę o przekazanie kserokopii uzgodnienia?

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=POSELIZL&NrKadencji=9&Nrl=046&Typ=INT&Czyb=T

Czekamy na te odpowiedzi !
 

Andrzej Marciniec

Użytkownik
Dołączył
5 Grudzień 2011
Posty
96
Punkty reakcji
34
Odpowiedź DIAS w Rzeszowie na nasze pismo z 06.05.2021 r. w sprawie dodatków "covidowych". Wg naszych informacji dziś zostały wypłacone. M. in. tej kwestii było poświęcone moje spotkanie z Zastępcą DIAS p. Witoldem Mrozkiem w dn. 12.05.2021 r. Poruszyliśmy podczas spotkania również tematy dotyczące polityki kadrowej - zaniedbań w zakresie awansów, nagradzania, przechodzenia funkcjonariuszy na emeryturę, braków kadrowych.
 

Attachments

 • odpowiedź ZZ Celnicy PL.docx.pdf
  153 KB · Wyświetleń: 208
Ostatnia edycja:
Do góry