Dodatek wakacyjny

Nowa2019

Nowy użytkownik
Dołączył
8 Październik 2019
Posty
17
Punkty reakcji
0
Hej, mam takie pytanie dla bardziej wtajemniczonych Czy dla FSCS jest przewidziana gratyfikacja urlopowa? Czy na każdego członka rodziny i jaka kwota?
 

FC_celnik

Aktywny użytkownik
Dołączył
12 Kwiecień 2015
Posty
317
Punkty reakcji
68
Świadczenia socjalne funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin.
Dz.U.2019.2313
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin
Na podstawie art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556 i 2200) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) podmioty uprawnione do wypłaty,
2) rodzaj i zakres,
3) sposób obliczania i wysokość,
4) terminy rozliczeń oraz wypłaty
- świadczeń socjalnych, zwanych dalej "świadczeniami".

§ 2.
1. Funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego, małżonkowi funkcjonariusza oraz dzieciom własnym funkcjonariusza, dzieciom małżonka funkcjonariusza, jak również dzieciom przysposobionym i dzieciom przyjętym na wychowanie przez funkcjonariusza lub małżonka funkcjonariusza:
1) do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli pobierają naukę w szkołach dla młodzieży - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, albo
2) do ukończenia 24. roku życia albo 25. roku życia, jeżeli odbywają studia wyższe, a ukończenie 25 lat przypada na ostatni albo przedostatni rok studiów, albo
3) bez względu na wiek, jeżeli są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy albo całkowicie niezdolnymi do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
- zwanym dalej "członkami rodziny funkcjonariusza", przysługuje, na jego wniosek, raz w roku kalendarzowym świadczenie w postaci dopłaty do wypoczynku.

2. W przypadku członków rodziny funkcjonariusza, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli po ukończeniu 18. roku życia pobierają naukę w szkołach dla m.......................................
5. Dopłata do wypoczynku przysługuje na każdą uprawnioną osobę w wysokości 0,263 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na rok, w którym funkcjonariusz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, przy czym wyliczoną kwotę dopłaty zaokrągla się do pełnych dziesięciu groszy w górę.
......................... czyli teraz około 474 PLN na 1 osobę w rodzinie.
 

FC_celnik

Aktywny użytkownik
Dołączył
12 Kwiecień 2015
Posty
317
Punkty reakcji
68
Właśnie. To kolejny dowód na nierówne traktowanie poszczególnych służb mundurowych. Można by tak bez końca wymieniać.
 

Agata Flis

Aktywny użytkownik
Dołączył
23 Czerwiec 2019
Posty
115
Punkty reakcji
79
w policji to jest bodajże 26,25% kwoty bazowej, więc podobnie jak my !
 

Lubieszyn

Użytkownik
Dołączył
25 Marzec 2012
Posty
78
Punkty reakcji
13
jeśli nie złożyłem wniosku w 2019 czy można jeszcze złożyć w 2020 aby dostać za 2019?
 
Do góry