AKC-U i samochód wwieziony na lawecie

Majak

Nowy użytkownik
Dołączył
5 Czerwiec 2012
Posty
1
Punkty reakcji
0
Witam,
proszę o podanie podstawy prawnej na podstawie której funkcjonariusze SC żądają oświadczenia w formie pisemnej jakim środkiem transportu został wwieziony pojazd na terytorium RP (o ile nie na własnych kołach) i jego numery rejestracyjne.

Dziękuję
 

Doraj

Nowy użytkownik
Dołączył
24 Sierpień 2010
Posty
204
Punkty reakcji
0
Art.272 pkt. 3 Ordynacji Podatkowej.

A to ciekawe.

Organy podatkowe pierwszej instancji, z zastrzeżeniem art. 272a, dokonują czynności sprawdzających, mających na celu:
ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami
- w jakim to dokumencie wpisuje się nr rej. lawety, kórym przywieziono samochód ?

Ponadto:

Art. 280. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy art. 143 oraz przepisy rozdziałów 1-3, 5, 6, 9 z wyłączeniem art. 171a, rozdziałów 10, 14, 16 oraz 23 działu IV.
O oświadczeniach składanych przez stronę jest w rozdziale 11, którego nie stosuje się do postępowania sprawdzającego. Mało tego, zgodnie z art. 180 § 2: Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia, organ podatkowy odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania; przepis art. 196 § 3 stosuje się odpowiednio.
Na wniosek strony a nie organu.

Ponadto: w toku czynności sprawdzajacych nie prowadzi się postępowania dowodowego !!

Reasumując: bzdura. Nie ma obowiązku złożenia takiego pisemnego oświadczenia !!!!! - a już na pewno na etapie czynności sprawdzających.

Coś sie komuś pomyliło. Może dowiemy się jeszcze, że jakąś sankcją postraszyli ?
 
Ostatnia edycja:

srodowisko

Użytkownik
Dołączył
22 Październik 2010
Posty
42
Punkty reakcji
0
W każdym normalnym kraju za usługi otrzymuje się fakturę, paragon, itp.
W przypadku składania deklaracji podatkowej wystarczy załączyć kopię tego dokumentu.
Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu możesz złożyć oświadczenie.
Jeżeli nie złożysz takiego oświadczenia badź nie przedstawisz odpowiedniego dokumentu, deklaracja jest przyjmowana w takiej postaci jaką złożyłeś i wtedy najczęściej wszczynane jest postępowanie podatkowe.
 

Doraj

Nowy użytkownik
Dołączył
24 Sierpień 2010
Posty
204
Punkty reakcji
0
Jakiego dokumentu ? W urzedach wymyślono osbie jakiś dodatkowy dokuemnt wg ustalonego wzoru do wypełnienia przez podatnika pod karą z kk za fałszywe zeznania. A ja się pytam jaki przepis nakłada obowiązek wypełniania czegokolwiek takiego oraz jak za wypełnienie czegoś tego podatnik może odpowadać z kk, skoro ordynacja podatkowa przewiduje składanie oświadczeń przez podatnika pod rygorem kk jedynie na jego wniosek ?
 

srodowisko

Użytkownik
Dołączył
22 Październik 2010
Posty
42
Punkty reakcji
0
oświadczenie dotyczy terminu wjazdu na teren kraju, gdyż wtedy powstaje obowiązek podatkowy.
Takie oświadczenie jest niepotrzebne wtedy gdy data zakupu auta nie przekracza terminu 14 dniowego jaki określa ustawa o podatku akcyzowym.
 

Doraj

Nowy użytkownik
Dołączył
24 Sierpień 2010
Posty
204
Punkty reakcji
0
oświadczenie dotyczy terminu wjazdu na teren kraju, gdyż wtedy powstaje obowiązek podatkowy.
Takie oświadczenie jest niepotrzebne wtedy gdy data zakupu auta nie przekracza terminu 14 dniowego jaki określa ustawa o podatku akcyzowym.

Wiem, kiedy powstaje obowiązek podatkowy :)

Tylko, że na tym ośwaidczeniu jest szereg innych info., które każe składać pod rygorem podatnikowi organ (przynajmniej w mojej izbie) a ponadto autorowi wątku kazano pisać o nr lawety, którą wwiózł auto.

Ponadto raz jeszcze powtarzam - bez zgody (wniosku) strony nie ma ona ŻADNEGO obowiązku składania jkichkolwiek oświadczeń pod rygorem kk za skłądanie fałszychywch zeznań !!
 

srodowisko

Użytkownik
Dołączył
22 Październik 2010
Posty
42
Punkty reakcji
0
Art. 109 W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, właściwy naczelnik urzędu celnego jest obowiązany, dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju, do wydania podatnikowi, na jego wniosek, dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 6 i art. 111 ust. 4.
Nikt tak naprawde nie określił wzoru takiego wniosku.
Z tego co wiem to każdy urząd ma swój wzór.
Czy dane w nim zawarte są zgodne z prawem to już proponuje zapytać naczelnika urzędu.
Zwłaszcza jakimi aktami prawnymi się kierował ustalając takie rubryki do wypełnienia.
 

Doraj

Nowy użytkownik
Dołączył
24 Sierpień 2010
Posty
204
Punkty reakcji
0
Tak jak przepisy prawa nie określają wielu innych wniosków, które strony składają do organów podatkowych. Powyższe nie oznacza, że naczelnik może wprowadzać jako obowiązujące "swoje" wnioski. Ba, ja żadnego formularza nie muszę wypełniać. Oedynacja podatkowa dopuszcza, aby podatnik złożył wniosek ustanie do protokołu. Działania naczelników, którzy przyjmują wnioski tylko na swoich formularzacg są bezprawne. Przytoczony przez Ciebie przepis tylko to potwierdza.
 

jabol

Aktywny użytkownik
Dołączył
2 Luty 2006
Posty
1 978
Punkty reakcji
19
Miasto
RP
często gęsto zatrzymujemy na drodze samochody zakupione "jakiś czas temu w UE".
Sprzedawcy dobrze informują kupujących co mają mówić (auta kupione u nas, ale faktura z miejscem sprzedaży poza PL i sprzedający inny niż rzeczywisty- ten faktyczny pierwszy nabywca w RP -nie widnieje w żadnych dokumentach, bo winien zapłacić akcyzę). Trudno to udowodnić skoro kupujący twierdzi inaczej:):):)

Kiedyś sprowadzano auta w częściach, teraz są bankowozy http://www.samar.pl/__/3/3.a/68336/Sejfowozem-do-opery---ranking-ulubionych-bankowozów.html?locale=pl_PL, auta ciężarowe itp. Ile samochodów sprowadzonych idzie na części? (bez zgłoszenia- setki tysięcy!!!)
Pewne zapisy są martwe, np konieczność przerejestrowania auta w terminie 30 dni.(brak sankcji)
Niższe podatki, proste zasady- lepsza koniunktura na nowe auta, mniejsza biurokracja.

PS Problem generują tworzący przepisy a nie egzekutorzy!!!
 
Ostatnia edycja:

Doraj

Nowy użytkownik
Dołączył
24 Sierpień 2010
Posty
204
Punkty reakcji
0
Sprawa wzoru oświadczeń, które naczelnicy sobie wymyślili, że podatnicy muszą składać, aby otrzymać zaświadczenie o zapłacie akcyzy od WNT samochodu. Na oświadczeniach tych zamieszcza się klauzule o odpowiedzialności z kk. Pytam jakim prawem ?

Wyrok WSA w Kielcach z 25 października 2012 r., sygn. akt I SA/Ke 506/12. Wyrok dotyczył wzoru deklaracji przy podatkach loklanych, lecz pozostaje aktualny także w przypadku akcyzy od samochodów. W ocenie sądu podmiot przyjmujący oświadczenie musi mieć jednak ustawowe uprawnienie do zawarcia w formularzu klauzuli karnej. WSA wyjaśnił, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ani żadna inna, nie dają radzie gminy takiego uprawnienia. W rezultacie nie mogła ona uchwalić takiego wzoru deklaracji. Wyrok jest nieprawomocny.

Pytanie zatem w jakiej ustawie jest upoważnienie do zamieszczania takiej klauzuli przy składaniu wniosku o wydanie zaświadczenie ? Odpowiedź: żadnej.
 

eMeS

Nowy użytkownik
Dołączył
4 Czerwiec 2008
Posty
88
Punkty reakcji
0
jakim prawem

Sprawa wzoru oświadczeń, które naczelnicy sobie wymyślili, że podatnicy muszą składać, aby otrzymać zaświadczenie o zapłacie akcyzy od WNT samochodu. Na oświadczeniach tych zamieszcza się klauzule o odpowiedzialności z kk. Pytam jakim prawem ?

Wyrok WSA w Kielcach z 25 października 2012 r., sygn. akt I SA/Ke 506/12. Wyrok dotyczył wzoru deklaracji przy podatkach loklanych, lecz pozostaje aktualny także w przypadku akcyzy od samochodów. W ocenie sądu podmiot przyjmujący oświadczenie musi mieć jednak ustawowe uprawnienie do zawarcia w formularzu klauzuli karnej. WSA wyjaśnił, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ani żadna inna, nie dają radzie gminy takiego uprawnienia. W rezultacie nie mogła ona uchwalić takiego wzoru deklaracji. Wyrok jest nieprawomocny.

Pytanie zatem w jakiej ustawie jest upoważnienie do zamieszczania takiej klauzuli przy składaniu wniosku o wydanie zaświadczenie ? Odpowiedź: żadnej.

Prawem SSC czyli SZefa Służby Celnej, jeszcze jakieś pytania?

dlaczego celnicy zostali zwartościowani w oparciu o uznaniowość, czyżby Służba Celna była prywatnym folwarkiem?
dlaczego funkcjonariusz nie może się odwoływać od decyzji, czyżby był obywatelem drugiej kategorii??
mołbym zadać jeszcze wiele takich pytań
 

tele echo

Dobrze znany użytkownik
Dołączył
13 Lipiec 2010
Posty
4 427
Punkty reakcji
108
W każdym systemie prawnym ciężar przeprowadzenia dowodu ciąży na organie czy instytucji, który lub która wywodzi z niego skutki prawne. Zatem ww. praktyki składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej, bez ustawowego umocowania, nie znajdują należytego uzasadnienia i powinien o nich zostać powiadomiony właściwy miejscowo prokurator. Pod kątem przekroczenia uprawnień, a nawet naruszenia wolności obywatelskich, gwarantowanych Konstytucją.

Taka to pseudo-celnicze prawnie umocowane działanie. Jak w słynnym dowcipie: ......... tu nie ma, to nie ma, ....... a tu już sprawdzałem ....
 
Do góry