• 19-10-2018

    Article Preview

    Publikujemy pismo z Ministerstwa Finansów w sprawie zachowania 100% uposażenia dla funkcjonariuszy SCS w przypadku choroby.
    Związek wystąpił z takim pismem do MF, wskazując na trwające prace w ww. zakresie dot. innych formacji mundurowych. Prace te rozpoczął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zakomunikował także funkcjonariuszom wszystkich służb podległych ...
...
vBDreams