• 06-09-2018

  Article Preview

  Sz.P. Elżbieta Rafalska
  Przewodnicząca
  Rady Dialogu Społecznego

  rds@cpsdialog.gov.pl

  Szanowna Pani Minister

  Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z uprzejmą prośbą o poświęcenie jednego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego na omówienie i wyciągnięcie wniosków w sprawie strukturalnego problemu jakim jest:

  1/arbitralne wygaszanie stosunków służby i pracy w Krajowej Administracji Skarbowej z utajnieniem przyczyn wygaszenia i odmowa ...
  Article Preview

  Zarząd ZOZ ZZ Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie prosi o udzielenie informacji na temat przebiegu procesu rekrutacji rozpoczętej ogłoszeniem o numerze: 1801-IZK3.110.66.2017, Tytuł: Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Celno-Skarbowej, Data publikacji: 29.12.2017, o treści: "Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie poszukuje kandydatów ...
...
vBDreams