• 17-08-2018


    Koleżanki i Koledzy!


    W dniu 17 sierpnia jest ok. 82 000 podpisów pod projektem KAS.

    Mamy na szczęście jeszcze czas. Mamy 4 dni by zebrać brakujące 18 000 podpisów. Podpisy musimy zawieźć do Sejmu, najpóźniej w dniu 23 sierpnia. OSTATECZNY TERMIN WYSŁANIA PODPISÓW DO KOMITETU NA, WW. ADRES, ZWYKŁYM LISTEM PRIORYTETOWYM, TO DZIEŃ 21 SIERPNIA – LIST PROSZĘ WYSŁAĆ DO POŁUDNIA ...
...
vBDreams