• 13-08-2018


  Informujemy, że trwa kontrola NIK w KAS. NIK kontroluje - stan organizacji KAS.
  Jak wiadomo, przed wdrożeniem i po było zgłaszanych wiele nieprawidłowości. Te nieprawidłowości trwają.
  Związek zgłaszał do NIK część tych spraw.
  Każdy jednak powinien zgłosić do NIK nieprawidłowości indywidualnie, także w swojej konkretnej sprawie, np. nieprzestrzeganie przesłanek ustawowych przy ucywilnieniu, wykonywanie czynności ...

  Pracownicy i Funkcjonariusze KAS
  wszyscy

  Koleżanki i Koledzy!

  Mamy 70 000 podpisów pod projektem KAS.

  Zostało 5 dni by zebrać brakujące 30 tys. Jestem przekonany, że osiągniemy cel wspólnym wysiłkiem.

  "Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali"

  Jan Paweł II

  Działajmy, zbierzmy po prostu te podpisy. Każdy kilka podpisów, nawet jeden/dwa. Każdy podpis jest bardzo cenny.
  ...
...
vBDreams