• 17-05-2018


    W związku z odpowiedzią w imieniu Pana Premiera na Dezyderat sejmowej Komisji do Spraw Petycji nr 93 z dnia 27 lutego 2018 r. adresowanym do Pana Premiera w celu m.in. "€ždokonania wnikliwego przeglądu systemu emerytur mundurowych w odniesieniu do funkcjonariuszy celnych oraz podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu wyeliminowania krzywdzących przepisów"€ przesyłam w załączeniu korespondencję ...
...
vBDreams