• 11-05-2018


  Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami udostępniamy w załączeniu wezwania dla 3 grup osób (do wydania decyzji zwalniającej) dla osób:

  1) którzy nie dostali żadnej propozycji
  2) którzy dostali tylko propozycje pracy (ale jej nie przyjęli)
  3) którzy dostali propozycję pracy i ją przyjęli.

  Po odpowiedzi DIAS lub milczeniu DIAS przedstawimy wzór skargi do WSA.
  ...
...
vBDreams